FANDOM


593
Xesha
Životopisné údaje
Národnost

Ahn´Bael

Lokace

Chrám Bohyně, Selenin chrám

Xeshabyla před dávnými věky nejvyšší kněžkou Bohyně s Ahn´Bael. Nejdříve žily v souladu s Ahn´Nosiri, avšak později je pravděpodobně rozdělila vize o budoucnosti. Xesha zřejmě počítala ze svou nadvládou nad světem. Mezi Ahn´Bael a Ahn´Nosiri došlo k válce, při které byly Ahn´Nosiri až na Selenu vyhubeny. Xesha samotná byla tak slabá, že byla uložena k odpočinku na dlouhé stovky let v kvádru ledu v Chrámu Bohyně. Teprve když utekly celé věky, začalo se naplňovat dávné proroctví. Král Rhobar III. byl ovládnut démonem ze Spáčova amuletu, jeho prokletí začalo posilovat Xeshynu moc. Kolem Xeshy se shromáždily nejen její věrné sestry Ahn´Bael, ale také žoldáci, kterým velel Drurhang. Drurhang pro svou paní pobil obyvatelstvo Feshyru, protože podle proroctví mohl Xeshu zabít pouze muž s tohoto ostrova. Vyvolený, v jehož silách bylo Xeshu zabít však nebyl ve chvíli útoku ve vesnici a vydal se po útoku na Argaan. Drurhang pak povstal proti králi a obsadil velké části Thorniary, aby jej paladinové neporazili, poslala jim Xesha na pomoc armádu nemrtvých s Thorniarské rokle. Xeshyným skřetům se podařilo později zajmout Lestera, chtěla z něj dostat, co ví o chrámu Bohyně. Naštěstí jej zahcránil vyvolený. Hrdina se později dostal i do chrámu, kde porazil Xeshyny služebnice a ta ještě uvězněná v ledu zuřila, že jej Drurhang nezabil. Nakonec se Xesha opět probrala a ona i její následovníci napadli klášter na Argaanu, kde Xesha našla Selenin úkryt. Podařilo se jí Selenu zajmout a spoutat, avšak než ji stihla zabít, dorazil bezejmenný a Xeshe se postavil, nakonec se mu po velkém boji podařilo, aby jí zkolil. Proroctví Ahn´Nosiri bylo naplněno.

Schopnosti Editovat

Xesha

Xesha odpočívající v ledu

  • Vyvolávání - Xesha byla schopná vyvolávat nemrtvé a golemy, kteří za ni bojovali do posledního "dechu".
  • Teleportace - Xesha se dokázala teleportovat z místa na místo, jediný známý případ, kdo to dokázal také je Xardas.
  • Astrální projekce - Podobně jako Xardas uměla i Xesha přenést svůj iluzionární odraz na místo, kde jej potřebovala a hovřit skrz něj se svými služebníky.
  • Magie - Xesha také ovládala mocné kouzlo, které vystřelilo několika směry a působilo velké škody, ostatní Ahn´Bael magii nikdy neovládaly.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki