FANDOM


81
Vlčí klan
Informace o lokaci
Země

Nordmar

Poloha

Jih Nodmaru

Status

Vesnice

Správce města

Grim]

Počet obyvatel

cca 20(G3)

Náboženství

Innosův kult? Nevěřící?

Vlčí klan, je nejjižnější z klanů, je to klan lovců. Díky své blízkosti u hranic, obchoduje s Myrtanou a má k ní mnohem větší vazby než ostatní klany.

Popis Osady Editovat

Do klanu vede úzký most, přes propast. příkrá cesta po svahu nás dovede do samotné vesnice, kde se kolem nádvoří nachází ledabyle vystavěné domy ve svébytném Nordmarském stylu. Ve vesnici se nalézá kovárna a sklad proviantmistra. Kolem celé osady je vystavěno několik strážných věží. Na kopci nad osadou se pak nalézá dům náčelníka vesnice.

Historie Editovat

82

Dům náčelníka

Klan patří mezi mladší osady v Nordmaru. Kdo jej založil je dnes již zahaleno rouškou tajemství. Můžeme pouze spekulovat nad tím, že to mohl být jeden z velikých předků. Jisté je, že za invaze krále Rhobara II. do Nordmaru byl tento klan jako první dobyt královskými vojsky. Je pravděpodobné, že zde byla umístěná královská posádka. Nordmar zůstal pod Myrtanskou nadvládou pět let, až do doby kdy zaútočili skřeti. Klany situace využily a vyhlásily nezávislost jak na království tak na skřetech. Klan měl však velké problémy se skřety a proto, jeho vůdce Grim pozval do vesnice mocného nekromanta Xardase, ten mu oplátkou za rudu vyvolal dva ledové golemy strážce. Po ukončení války se skřety, započali mezi sebou klany války, avšak bezejmenný jako král Rhobar III. nordmarské vůdce usmířil a uzavřel s nimi pakt.

Ekonomika Editovat

Vlčí klan je ekonomicky soběstačným sídlem. Hlavní obživu pro klan obstarávají lovci, kterými je tento klan proslulý. Hlavní vývozní zboží tvoří zvířecí kůže. Klan obchoduje s Myrtanou a to hlavně prostřednictvím Faringských lovců. Je možné, že magická ruda je zas dovážena z blízkého klanu Kladiva.

Obyvatelstvo a jeho složení Editovat

83

Náměstí v klanu

Obyvatelé vlčího klanu jsou po světě známí jako lovci a cestovatelé. V samotném klanu žije kolem dvaceti obyvatel. Všichni jsou to muži, bojovníků je zde kolem čtrnácti, zatímco lovem se živí kolem pěti obyvatel. Tři obyvatelé se rovněž živí obchodem. Obyvatelé s klanu cestují po celé zemi a mnoho jeho obyvatelů žije mimo hlavní vesnici. Několik mužů žije v táboře nedaleko vesnice a živí se jako dřevorubci. Většina lovců navíc žije mimo vesnici, proto se na první pohled zdá, že ve vesnici je málo lovců. Lovci mají většinou příbytky vystavěné po celém Nordmaru a do vesnice se vracejí jen obchodovat. Klan je jedinné známé místo na světě, kde ochočili polární vlky a můžete na ně narazit všude na ulicích. Krom toho klan stráží dva Ledoví golemové.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

Ve vesnici, toho příliš k vidění není. Nalézá se zde kovárna, mimo ní je největší zajímavostí samozřejmě náčelníkův dům, který je nádhernou ukázkou Nordmarské architektury.

Přírodní podmínky Editovat

Hradiště je vystavěno na vysoké hoře, všude v okolí se tyčí vysoká Nordmarská pohoří a pod klanem se nacházejí hluboké propasti. tak jako ve většině země, je i zde krutá a trvalá zima, která je však oproti nejdálnějšímu severu přeci jen mírnější. Klimatický pás je samozřejmě polární.

Blízké osady Editovat

Nejbližším lidským sídlem od Vlčího klanu je Klan kladiva, který je největším lidským sídlem v celém Nordmaru. Nejbližším Myrtanským sídlem je pak Faring, se kterým klan čile obchoduje.