FANDOM


423.jpg
Feshyr
Informace o lokaci
Země

Ostrov Feshyr

Poloha

Jihovýchod ostrova

Centrum

Feshyrská radnice

Status

Vesnice

Správce města

Gromar

Počet obyvatel

cca. 10-15 obyvatel

Náboženství

Innosův kult?

Přístav

Kotviště pro rybářské lodě

Opevnění

Ne, pouze palisáda

Vesnice Feshyr byla jedinou lidskou osadou na stejnojmeném ostrově. Pánem vesnice byl Gromar.

Popis vesnice Editovat

424.jpg

Mapka vesnice

Feshyr byl pouze malou zemědělskou osadou a jediným lidským sídlem na malém ostrově Feshyr. Asi nejzajímavější a nejdůležitější budovou vesnice byla radnice, nacházející se přímo uprostřed vesnice. Dále zde byla malá kovárna, skladiště a malé kotviště pro rybářské loďky. V okolí vesnice se pak nacházela pole a farmářské příbytky. Dohromady se ve vesničce nacházelo šest budov a celá vesnice byla chráněna palisádou.

Historie Editovat

O ranné historii ostrova víme jen to, že sem byl vyhnán Melgan, levoboček prvního setarrifského krále, jeho bratři jej sem vyhnali za pokus o získání trůnu. Od té doby zvou obyvatelé Argaanu Feshyr ostrov prince bastarda. Melgan vesnici založil a od té doby je zde oslavován jako hrdina. Je možné, že vesnice byla dříve pod nadvládou Myrtany, která Jižní Ostrovy dobyla. Ovšem poté co byli myrtanští vyhnáni Ethornem VI. získaly ostrovy nezávislost. Vesnice pravděpodobně nyní spadala pod Argaanské království. Jejím stařešinou se stal Gromar. Avšak později, uspořádal král Rhobar III. nové tažení proti ostrovům s cílem je dobýt. Jedna z válečných lodí vyplula proti ostrovu a posádka lodi vyplenila a vyvraždila zdejší vesnici.

Ekonomika Editovat

425.jpg

Feshyrská radnice

Vesnice na ostrově žije především ze zemědělství. Byl zde rozšířený chov ovcí, prasat a slepic. Ve vesnici a v jejím okolí se také nacházelo několik polí, takže se zde pěstovala i zelenina a ovoce. Nezbytnou součástí ekonomiky vesnice bylo i rybaření. Je možné, že čas od času mohla na ostrově zakotvit nějaká obchodní loď a vyměnit zboží.

Obyvatelstvo Editovat

Vesnice byla i proti osadám v Myrtaně velmi málo lidnatá. Žilo zde velmi málo lidí, jejich složení sestávalo především ze zemědělců a rybářů. Vesnice také neměla žádnou vojenskou ochranu, a proto mohla být snadným terčem útoku. Ve vesnici žil také jeden skřet.

Přírodní podmínky Editovat

Vesnice se nacházela na východě ostrova v údolí. Z východu ji omývalo moře. V okolí vesnice byly příhodné podmínky pro pěstování zeleniny, zatímco dále se pak tyčila vysoká skalnatá pohoří. Skrz vesničku protékal malý potůček. Podnebí na ostrově bylo spíše mírné než subtropické.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki