FANDOM


Vengardské hradby byly opevněním hlavního města, a patřily vůbec k největším a nejmocnějším opevněním světa. Ohromující hradby byly prolomeny pouze jednou a to Skřety, kteří hlavní město téměř rok obléhali.

Screen0015

Mohutné opevnění Vengardu a Faringská brána

Městské hradby Editovat

Hradby byly vystavěny pravděpodobně za vlády buď Rhobara I. a nebo Rhobara II. Hradby obklopují celé město a to i to i ze strany, kde město oblévá moře. Hraby jsou kamenné konstrukce, skládané s velkých kamených kvádrů. Avšak, cimbuří je povětšinou dřevěné, obzvláštně dobře opevněné jsou brány, které jsou celkem tři. Nejstrategičtějšími body hradeb jsou tři obrovské věže, každá leží na jedné světové straně - jihu, východě a západě. Pokud by bylo prolomeno městské opevnění, stále je tu Vengardský hrad, který je opěvněn hned dvojitou hradbou. Vengard je díke své strategické poloze, mocnému opevnění a odhodlání svého lidu téměř nedobytným městem.

Brány Editovat

Vengardské opěvnění mělo před velkou skřetí válkou celkem na čtyři brány. Po prolomení hradeb byla většina bran zničena, avšak po své obnově byly hradby i brány opět opraveny, pouze III., neboli také Nordmarská brána byla zbořena a nahrazena hradbou.

Ardejská brána Editovat

229

Jižní věž

Ardejská brána se nachází na jiho-východní straně hradeb. Byla to hlavní vstupní brána do hlavního města a jediným vstupem do Jižní, či východní čtvrti. Brána spojovala hlavní město s pobřežní oblastí, zdejší silnice vedla do Ardey.

Faringská brána Editovat

Fraingská brána ležela na západní straně města, byla vstupem do levobřežní části města. za obléhání byla brána zničena skřety. Později však byla opravena a právě odtud vedla hlavní selnice směrem k Faringu.

Nordmarská brána Editovat

Byla třetí spíše méně významná brána městského opevnění. Nebyla totiž žádným hlavním vstupem do města. Avšak, vedla odtud málo používaná a extrémně nebezpečná cesta do Nordmaru. Za obléhání hlavního města, byla právě tato brána rozpoznána skřety jako slabina opevnění a právě tudy pravděpodobně skřeti pronikli do města. Po obnově hlavního města byla tato brána stržena a místo ní ji nahradilo opevnění.

Hradní brána Editovat

Poslední bránou byla hradní brána, která byla jednou branou, kterou se bylo možné dostat do královského hradu. tato brána byla pravděpodobně nejvelkolepější branou města, vedlo k ní shodiště po jehož obou stranách stála socha krále Rhobara II. Tato brána nebyla za velké skřetí války ani zničena ani dobyta.

Věže Editovat

116

Vengardský hrad

Ve Vengardském opevnění je zabudováno celkem na 27 věží. Každou bránu zpěvňují vždy dvě veže. Nejmocnější věží města je Východní vež, která se vypíná nad královským palácem a nejvyšší stavbou nejen ve městě, ale také na celém pobřeží. v Jižní čtvrti se pak nachází Jižní věž a nakonec je zde třetí věž a to Západní. Vengardské věže jsou většinou kruhového tvaru.

Městská posádka Editovat

Vengardskou posádku tvořili vždy nejelitnější a nejlépe vyzbrojení vojáci Myrtany. Hrad byl obsazen paladiny a královskou stráží. Zatímco na většině hradeb byli usazeni lučištníci a pěšáci vyzbrojení většinou halapartnami a kopími.

Opevnění mimo hlavní město Editovat

Mimo hlavní město byl Myrtanskými panovníky vybudován systém pevností, které měly nepřítele zadržet, aby Myrtanští stačili připravit obranu hlavního města. Jedna s tvrzí se nachází na severozápad od města, byla to malá kamenná pevnůstka, za velké skřetí války pravděpodobně zničena. Na jih od města se také nacházela skupina strážních věží. Za vlády Leea nad Vengardem byl na severní hranici s Nordmarem vytvěn val, který měl pravděpodobně bezprostřednímu ohrožení hlavního města.

Odkazy Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki