FANDOM


104

Ústí Sildenské řeky a nejužší kout zálivu

105

Lago, jedna z vesnic ležících na pobřeží zálivu

106

Vodopád

107

Místo, kde se záliv stýká s otevřeným mořem

Varantský záliv, je mořským zálivem narozléhajícím se mezi Varantem a Myrtanou, tvoří tak přirozenou hranici mezi oběma zeměmi. Na jeho březích leží několik památek a měst. Předně je to myrtanské městečko Cape Dune, varantská osada Lago, Kamenný kruh a také jeden s chármů Prastarých, nedaleko zálivu se nalézá i hrad Trelis. Na místě, kde se záliv stýká s otevřeným mořem, je i menší ostrůvek. Záliv je vodou zásobován dvěma řekami, na jeho neužším konci se do něho vlévá nejdelší myrtanská řeka, Sildenská. Poté se záliv rozšiřuje. Mezi zajímavosti patří jeho poloha, kdy na jihu vidíme Varantská pohoří, většinou pískovitá s málokdy vyskytující se vegetací a na severu zelenou Myrtanu, vysoká pohoří a lesy. Je velmi pravděpodobné, že před válkou byl záliv hojně využíván obchodními loďmi.