FANDOM


Vandron
Vandorn
Životopisné údaje
Cech

Obchodník

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Vengard

Vandorn byl jedním z mála přeživších civilistů a obchodníku v hlavním městě. Své skromné zásoby nabízel k prodeji všude kde bude zapotřebí. Byl zastáncem boje až do posledního dechu. Krom toho také shromažďoval na hradě nářadí, tolik potřebné k znovuvýstavbě hlavního královského města. Vandron byl podobně jako většina králova dvora zabit bezejmenným a Leem.