FANDOM


Thorniara
495.jpg
Rhobar banner2.jpg
500.jpg
Znak Rhobara III. Mapka města
Status: Město
Země
 - Region
 -Poloha
Argaanské království
 - Thorniarský kraj
 -Sever ostrova
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Rhobar III.
 -Hrad
Počet čtvrtí  -šest
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca. 90 (včetně žoldáků)
 - Innosův kult

Thorniara je největší město na Argaanu a také pravděpodobně největší město světa v sérii Gothic. Zdá se, že za myrtanské nadvlády byla Thorniara hlavním městem ostrova, centrem jeho správy. Thorniara leží na samém severním cípu ostrova a je důležitým obchodním centrem.

Popis města Editovat

497.jpg

Hrad, dominanta města

Thorniara je obrovské velkoměsto, tvořené malými od sebe oddělenými čtvrtěmi. Celým městem probíhají malé křivolaké uličky, ve kterých jsou domy natěsnány jeden na druhý. Celkem se ve městě nachází asi kolem devadesáti budov, což je dvojnásobně víc než v Khorinisu či Vengardu. Na jihu je město opevněno mohutnou hradbou, která má dvě vstupní hradby. Na západě města leží obrovský přístav. Celé město bylo tvořeno přibližně šesti čtvrtěmi, které si zde stručně popíšeme.

Kupecká čtvrť Editovat

595.jpg

Kupecká čtvrť

Kupecká čtvrť se nacházela hned za hlavní bránou na západě města. Byla to rozlehlá čtvrť, kde stálo asi na dvacet domů, a jak již název napovídá byla sídlem thorniarských obchodníků. Ve čtrti se nacházelo největší tržiště v Thorniaře a jedna z městských hospod. Během nepokojů ve městě právě tudy prošli jako první nemrtví, nakonec čtvrť osvobodil Gorn.

Chudinská čtvrť Editovat

599.jpg

Chudinská čtvrť

Chudinská čtvrť se nacházela na jihozápadním pobřeží Thorniary. Stálo zde asi na dvanáct ubohých dřevěných chatrčí, které byly sídlem městské spodiny a zřejmě také thorniarských rybářů, protože chatrče u moře měly mola. Čtvrť byla během nepokojů ve městě obsazena nemrtvými, mág Ningal zde však s pomocí vyvoleného s Feshyru aktivoval obelisky pohlcující černou magii, takže nakonec byla čtvrť od nemrtvých osvobozena.

Čtvrť boháčů Editovat

600.jpg

Čtvrť boháčů

Čtvrť boháčů byla nejbohatší a největší čtvrtí v Thorniaře, byla sídlem thorniarské elity, která se nacházela přímo uprostřed města. Stálo zde kolem třiceti ve směs dvoupatrových domů. Celá čtvrť byla protkána dlážděnými ulicemi a v její části před hradem bylo největší náměstí města. Právě v této čtvrti se nacházelo i Diegovo sídlo.

Čtvrť u Arény Editovat

604.jpg

Čtvrť u Arény

Čtvrť u arény byla malá čtvrť na jihovýchodě Thorniary. Stálo zdě něco přes deset domů a čtvrť byla pravděpodobně obývána bojovníky, kteří bavili lid v aréně. Stála zde Dominiquova aréna i bašta. Během nepokojů však byla celá tato čtvrť obsazena Drurhangovými žoldáky, později však byli žoldáci poraženi a Drurhang zabit.

Přístavní čtvrť Editovat

Čtvrť se nacházela na západě Thorniary. Přístav byl velmi dobře opevněn, kolem jižní časti byl vybudován kamenný val a vysoký maják. Druhý maják stál na kopci přímo naproti. Díky majákům byla navigace lodí směřujících do přístavu mnohem jednoduší a riziko, že by se loďe rozbily o útesy bylo malé. V přístavu stála dvě dřevěná mola pro lodě. Přístav měl kapacitu přibližně pro čtyři lodě. Na nábřeží přístavu pak stávaly stánky s rybami a čtvrť byla před válkou pravděpodobně velmi rušná. Nacházel se zde i hostinec. Díky válce je však nyní přístav prázdný a zpustošený. Domy v jeho okolí jsou zabarikádované a přeživší obyvatelé se přesunuli do bezpečnějších částí města.

Chrámová čtvrť Editovat

608.jpg

Chrámová čtvrť

Chrámová čtvrť, byla zřejmě nejklidnější částí ve městě. Nacházela se na severu města a tyčil se nad ní Innosův chrám. Narozdíl od jiných čtvrtí tu nebyly domy natěsnány jeden vedle druhého, právě naopak byly spíše roztroušeny, mnohem více se zde vyskytovaly zelená prostranství, tvořená zahradami a háji. Čtvrť byla pravděpodobně sídlem mágů a chrámového služebnictva, kteří se starali o chrám.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

496.jpg

Innosův chrám

Thorniara je plná památek a zajímavých míst k navštívení. Dominantu města tvoří daleko viditelný hrad, na jehož věži plane věčný rudý plamen. Hrad je nyní sídlem samotného myrtanského krále Rhobara III. Na severu se na vysokém kopci tyčí velký Innosův chrám, kde se věřící mohou modlit ke svému bohu. Pod chrámem se pak rozkládají katakomby, plné písemností. Třetí nejzajímavější budovu města tvoří pravděpodobně aréna, která byla zřejmě oblíbeným místem pro zábavu lidí. Aréna byla pojmenována po dobyvateli Jižních ostrovů, lordu Dominiquovi, Myrtaňané tak zřejmě chtěli uctít jeho památku. Na sever od arény se pak nachází i dobře střežená hrobka, kde je pohřben právě lord Dominique. Na východ od hradu se nacházela bašta, která sloužila jako městská pevnost a zároveň vězení. Přístav Thorniary na severozápadním pobřeží, patřil pravděpodobně k největším na světě, přístav byl z obou stran střežen majáky. Na sever od města se pak nacházel městský hřbitov. Thorniara měla také vlastní kanalizační systém, bez kterého by se jistě tak velké město jakým byla neobešlo.

Dějiny města Editovat

Myrtanská nadvláda a povstání na Argaanu Editovat

502.jpg

Městská aréna

O rané historii města toho moc nevíme, avšak je dost možné, že Thorniara před příchodem Myrtaňanů na ostrov neexistovala, ale byla jimi založena poté co ostrov dobyli. Město bylo zřejmě vystavěno jako centrum myrtanské moci na ostrově. A pokud město existovalo před příchodem Myrtaňanů, tak jej alespoň významně přestavěli. V té době byla vystavěna i aréna, která jak již bylo řečeno nesla název po lordu Dominiquovi. Podoba thorniarských domů se zase velmi podobá myrtanské architektuře, zvláště pak její podobě na Khorinisu. Lord Tronter, poslední myrtanský správce ostrova sídlil na Zámku nad Stříbrným jezerem, do Thorniary však pravidelně odvážel vybrané daně.

Když však byl myrtanský král Rhobar II. zabit, došlo na Argaanu k rebeliím proti myrtanské nadvládě. Pán Setarrifu, Ethorn povstal proti Tronterovi a porazil jej v bitvě v Krvavém údolí. Tronterova porážka byla fatální a Thorniara pravděpodobně kapitulovala. Ethorn se stal králem Argaanu, avšak v Thorniaře nikdy nesídlil. Hlavním městem se stal Setarrif, který byl starým kulturním centrem ostrova.

Návrat Myrtaňanů Editovat

596.jpg

Městské hradby

Myrtana se však nemínila svých provincií jen tak vzdát. Novým králem v Myrtaně se stal, Rhobar III., muž proslulý mnoha slavnými činy. Ten byl pevně rozhodnut obnovit moc Myrtany ve starém rozsahu. Rhobar III. zamíčil k Argaanu s velkou flotilou, která hravě zničila v bitvě flotilu Argaanu, zdá se, že po této bitvě obsadili Myrtaňané Thorniaru. Král Rhobar byl však posednut démonem a jeho mysl se zatemnila. Rozhodně nebyl schopen samostatné vlády a v Thorniaře zavládly zlé časy.

Regentskou vládu za krále převzal Lord Hagen, a vyrazil se svou armádou na jih, kde došlo k neslavné bitvě v Thorniarské rokli. Generál Lee zatím s armádou vyrazil oblehnout Setarrif. Thorniara se v té době stala strategickým centrem, odkud byly plánovány veškeré akce proti Argaanu. Jižané však těžce nesli cizí nadvládu a mnoho z nich uprchlo na jih, který byl stále pod vládou krále Ethorna.

Nepokoje ve městě Editovat

498.jpg

Jedna s pustých ulic města

Brzy na to došlo v Thorniaře k několika hrozivým událostem, proti králi povstal velitel žoldáků krvavých zmijí, Drurhang, ten se svými žoldáky obsadil baštu a čtvrť s arénou. Mnohem horší bylo, že byl tajně ve službách démonické paní Xeshy, ta proměnila mrtvé z bitvy v Thorniarské rokli, v nemrtvé a ti napochodovali do Thorniry, kterou obsadili. Jen s vynaložením všech sil, Lord Hagen ve spojení s hrdinou s Feshyru a mágy s Toosha nakonec armádu nemrtvých i žoldáky porazili. Král Rhobar III. byl poté osvobozen od démona a nyní se snaží zvládnout chaotickou situaci, která na ostrově vypukla.

Městská vláda Editovat

1276.jpg

Město Thorniara po osvobození od nemrtvých

O vládě ve městě před příchodem myrtanských nic nevíme. V současné době je město v plné kontrole myrtanského vojska, které zvítězilo nad Xeshynými silami. Král Rhobar III. sídlí na zdejším hradě a odtud jsou plánovaná jeho tažení proti Setarrifovcům. Rhobar si zde vydržuje svůj dvůr, kam jej doprovodili i dvorní dámy a všichni jeho přátelé.

Ekonomika Editovat

499.jpg

Velkolepý přístav

Thorniara byla v období míru zřejmě velmi bohatým městem. Nacházel se zde obrovský přístav, díky kterému byl Argaan spojen se světem pomocí námořních cest. O bohatství města svědčí i množství artefaktů, které zde byly za dlouhá léta shromážděny. Předměstí města je pak tvořeno dvěma vesnicemi, okolo, kterých se nachází pole. Na jih od města se pak v horách nacházel i starý důl, kde se zřejmě kdysi těžila železná ruda, které je na Argaanu nadbytek.

Obyvatelstvo Editovat

601.jpg

Diegovo sídlo

Za časů rozkvětu byla Thorniara zcela jistě nejlidnatějším městem světa. Bohužel po myrtanském útoku město opustilo mnoho uprchlíků. Zkázu Thorniaře však přinesli nemrtví, kteří město proměnili v hororovou pustinu. Většina přeživších se zabarikádovala ve svých domech a jejich nářek se nesl městem. Několik málo obyvatel se díky Gornovi udrželo v kupecké čtvrti, nebo se stáhli do hradu. Přestože nyní je město opět svobodné, je pravděpodobné, že z hrůz, které zažilo v poslední době se bude ještě dlouho vzpamatovávat.

Přírodní podmínky Editovat

500.jpg

Mapa Thorniary

Thorniara se nachází na nejsevernějším cípu ostrova. Rozlehlé město je natěstnáno mezi skalami. Ze dvou stran město omývá moře zatímco na severu se tyčí skalnaté kopce, kde je položen hřbitov. Podnebí je zde mírné, avšak často zde prší a moře je rozbouřené. V době útoku nemrtvých byla obloha stále zatažená a ve městě byla i ve dne tma jako v podvečer, celé město působilo pak pochmurným a temným dojmem.

Cestování a doprava Editovat

Na pevnině vedly do Thorniary dvě hlavní cesty. Na jihovýchodě je město spojeno starou stezkou se Setarrifem. Hlavní obchodní cesta pak vedla od západní brány přes Thorniarskou rokli do Stříbrovodského panství. Nepoužívaná cesta vedla i přes starý důl, ta však byla během dlouhých let zavalena. Ve městě bylo rozmístěno i několik teleportačních kamenných kruhů. Podle všeho však nejpraktičtější cesta do města vedla přes moře. Dokonce i obyvatelé Argaanu, pokud mohli cestovali do města lodí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki