FANDOM


577

Strom vědění

Strom vědění, s osadou známý celkově také jako Tooshoo, je možná nejstarší a největší strom ve světě Gothic. Podle velmistra Miltena, strom vyrostl do takové výše, protože se nacházel na místě, kde se v siločáře stýkaly symboly všech tří bohů. Možná právě díky tomu se stal Strom vědění centrem kultu všech tří bohů.

Popis Editovat

1020

Chatrče mágů na stromě

Uprostřed stromu se nachází obrovská dutina, zdá se však, že nemá vliv na jeho životnost. V dutině se na samém dně nachází jakási "Vstupní místnost", kde působila mágyně Gilana, která nepříliš nadšeně vítala hosty. Nacházel se zde teleportační kruh a vedlo odtud schodiště do vyšších "pater". Krom toho odtud vedla také dlouhá chodba do podzemí, až pod kořeny stromu, kde sídlil mág Vultus, ten zde měl klid na provádění svých experimentů. V závislosti na hrdinově volbě, došlo buď k vysušení a nebo zatopení podzemních prostor.

1021

Dutina ve stromě

Přímo ve stromě však žádný z mágů nesídlil. Od hlavního schodiště vedlo vždy několik chodeb na bok stromu, kde byly na kmeni vystavěny chatrče mágů a jejich učedníků. Pod vrcholem se nacházela knihovna a byl tu vstup na vrchol stromu. Na vrcholu stromu sídlili velmistři, vůdci zdejšího výzkumu, podle kterého získal strom i název. Na tomto vrcholu se nacházely oltáře všech tří bohů. Na větev nad každým oltářem byly připevněny řetězy, které se spojily uprostřed nad dutinou. Zde byla upevněna jakási koule, ve které jakoby plápolala energie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki