FANDOM


619
Stewarské panství
Informace o oblasti
Země

Argaanské království

Největší osada

Stewark

Správce

Lord Renwick
Lord Hertan

Počet obyvatel

cca. 90

Náboženství

Innosův kult

Stewarské panství bylo jednou z argaanských provincií. V panství vládli baroni ze stejnojmeného rodu. Panství je především mírumilnou zemědělskou oblastí, hlavním městem je zde živé město Stewark.

Geografie Editovat

620

Mapka panství

Stewarské panství je poměrně rozlehou zemědělskou oblastí. Region je ze západu omýván Myrtanským mořem, které je zde nazýváno Jižní moře. Zatímco na východě je od Stříbrovodského panství odděleno Kančími skalami. Stewarským panstvím protéká jedna řeka, která pramení v pohoří Bílého štítu a sem protéká skrz Stříbrné jezero, na západě se pak řeka vlévá do moře. Na východě se pak nachází průsmyk, vedoucí do Krvavého údolí. Jih panství je lidskou rukou téměr nedotčen, jsou zde krásné lesy a louky. Zatímco sever panství je hustě obydlen, nachází se zde sídelní město barona Stewark, a jsou zde farmy, okolo nich se pak v délce několika kilometrů táhnou pole a sady. Klima je zde mírné, ale podobně jako na zbytku ostrova zde často prší.

Osady Editovat

Historie Editovat

522

Stewark, hlavní město provincie

Nejstarší památky na území panství pocházejí z doby starého Setarrifského království. V oblasti se nacházejí hned dvě setarrifské hlásky. A zříceniny setarrifské doby je možné najít i ve Stewarku, což naznačuje že město bylo vybudováno Setarrifovci a později přestavěno za nadvlády Myrtany. Myrtanští králové vládli nad Argaanem dlouhá léta, avšek zdejší šlechtě jak se zdá, ponechali jejich město. Stewarčané se značně pomyrtanštili. Přesto se stewarští páni rozhodli připojit k povstání pána Setarrifu Ethorna proti lordu Tronterovi, myrtanskému místodržícímu. Po jeho vítězství nad Tronterem uznali i Stewarští Ethorna za svého krále. Přesto, se král nemohl na věrnost stewarského barona lorda Renwicka spolehnout. Zdálo se, že Renwick má ve zvyku se přebíhat vždy na stranu silnějšího, protože hned jak na Argaan zaútočil myrtanský král Rhobar III., začal Renwick jednat o připojení svého panství k Myrtaně. Baron dokonce nechal uzavřít průsmyk do Krvavého údolí a odmítl pomoci Lordu Gawaanovi v jeho boji proti myrtanským.

Obyvatelstvo Editovat

622

Pohled na jižní oblasti panství

Stewarké panství se pomyrtanštilo natolik, že není možné posoudit, kteří obyvatelé jsou čistí Jižané a kteří jsou Myrtaňané, či snad dokonce jejich potomci. Panství je však velmi lidnaté. Na vrcholu pomyslné pyramidy je šlechta, vládnoucí ve městě. Pod nimi jsou bohatí měšťané, obchodníci a řemeslníci. Mimo město pak žijí bohatí statkáři a jejich nádeníci. Nejchudší vrstvy obyvatel zde tvoří rybáři a dřevorubci. Obranu provincie zajišťujě městská domobrana.

Náboženství Editovat

Ve Stewarském panství, které je položeno na západě převládá víra v Innose. Vzdělaní lidé se pravidělně modlí, avšak není zde žádný Innosův chrám. Víra v Adana, která převládá v hlavním městě se zde zdá velmi chabě zastoupena. Někteří lidé dokonce nevěří v žádného z bohů. Panství také mělo problém se členy Beliárova kultu, který zde byl velmi rozšířený. Kultysti způsobovali nepokoje a dokonce působili i ve městě, kde narušovali noční klid.

Ekonomika Editovat

621

Zemědělské oblasti panství

Stewarké panství bylo díky své poloze poměrně bohaté. Hlavní zdroj bohatsví zde bylo zemědělství, zastoupené okolo města. Na zdejších rozsáhlých lánech zemědělské půdy byly i jablečné sady. Stewarští obchodníci rozvíjeli před válkou úspěšný námořní obchod z pevninou. Ve městě vzkvétala řemesla. Na jihu panství se lidé živili hlavně rybolovem a dřevorubectvím. Před několika lety se Stewarku dařilo i díky velkým dolům na železnou rudu.

Stewarská vláda a její tradice Editovat

526

Znak Stewarku

Stewarští páni byli velmi mocní. Zdá se, že si vybírali vždy tu stranu, ze které měli větší prospěch a nezáleželo jim na zachování cti či věrnosti ke svému králi. Stewarští páni neměli rádi, když jim do jejich záležitostí mluvil král, snažící se prosadit svou moc. Zdá se, že uvěznění lidí bez důkazů pro jejich zločin, zde bylo obvyklé. K tradicím stewarkého rodu patřilo nošení štítu se znakem jejich rodu, nikdo krom jejich rodiných příslušníků jej nesměl nosit. Pouze když se někdo významně pomohl zdější šlechtě, byl odměněn nošením jejich štítu. Děsivá korupce ve Stewarku by byla potlačena, pokud by se vlády ujal lidem milovaný lord Hertan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki