FANDOM


446

Starý důl

Po vzpouře Trestanců v kolonii se ho zmocnili vzbouřenci, jenž se usadili ve Starém táboře. Tomu se začalo přezdívat Starý důl. Těžila se zde magická ruda. Vzbouřenci zde dolovali a veškeré vytěžené suroviny posílali králi Rhobaru II., výměnou za zboží z vnějšího světa. Mimo jiné zde taky templáři lovili hojně se vyskytující důlní červy, pro výměšek ze jejich kusadel. Vše se změnilo s příchodem Bezejmenného hrdiny. Naklonil si zdejšího šéfa, Iana několika službičkamy, a získal přístup do temných šachet. Zde vybil celé hnízdo důlních červů spolu s jejich královnou. Zachránil tak život nemálu kopáčů. Jednoho dne, když kopáči dolovali, došlo k obrovské katastrofě. Jeden z kopáčů zřejmě vykopal podzemní řeku. Důl se okamžitě zaplavil a přežil údajně jenom kopáč Grimes. Vedlo to k útoku Gomeze na Svobodný důl, patřící žoldákům

Těžba Editovat

Ve Starém dole se těžilo ve dne v noci. Za měsíc se vytěžilo 200 pytlů magické rudy, která cestovala do skladů a dalších 20 pytlů, které byly poslány na přetavení. Z rudy, kterou posílali králi Rhobarovi se tak mohlo vykovat stovky ostří.