FANDOM


692
Stříbrovodské panství
Informace o oblasti
Země

Argaanské království

Největší osada

Zámek nad Stříbrným jezerem

Správce

Lord Gawaan

Počet obyvatel

cca. 60

Náboženství

Innosův kult

Stříbrovodské panství byla jedna z největších samosprávných oblastí Argaanu, ležící přibližně ve středu ostrova. Současným baronem v panstí je lord Gawaan, bratr krále Ethorna VI.

Historie

Ranné dějiny a myrtanská nadvláda

575

Setarrifská věž, pozůstatek z ranných dob království

O ranných dějinách panství moc informací nemáme. Zdá se však, že oblast byla pod přímou kontrolou Setarrifského království, protože na břehu jezera je vystavěna stará hláska setarrifského období.

O mnoho let později však na Argaan vpadli myrtanští paladinové, kteří ve jménu Innose a svého krále Rhobara I. připojili Jižní ostrovy k Myrtaně. Stříbrovodské panství bylo jednou z těch částí ostrova, které byly výrazně ovlivněny Myrtanou. Právě Myrtaňané, zde za vlády krále Rhobara II. vystavěli Zámek nad Stříbrným jezerem. Zámek se pak stal sídlem myrtanského správce ostrovů lorda Trontera.

Bitva v Krvavém údolí

Argaanští šlechtici dlouho vyčkávali na vhodnou příležitost, jak se zbavit dlouholeté myrtanské nadvlády. Vhodná příležitost se naskytla po smrti krále Rhobara II., když se jeho říše rozpadla na řadu válčících městských států. Do čela povstání se postavil pán Setarrifu, Ethorn, který byl potomkem staré královské rodiny, vládnoucí na Argaanu před příchodem Myrtanských. Ethorn vytáhl v čele své armády právě do Stříbrovodského panství, svedl zde s Tronterem vyčeprávající po čtyři dny trvající bitvu v Krvavém údolí. Nejdříve to vypadalo, že Myrtaňané zvítězí, avšak nakonec v bitvě vyhrál Ethorn, který byl okamžitě prohlášen jako Ethorn VI. argaanským králem. Nadvláda Myrtany byla zlomena. Ethorn poté snadno dobyl i místní zámek.

Gawaanova vláda

489

Zámek nad Stříbrným jezerem, centrum panství

Aby si Ethorn zajistil, že strategický hrad bude v jeho držení, propujčil hrad v léno svému bratru lordu Gawaanovi. Zdá se, že nový baron rychle přijal místní zvyklosti a získal si oblibu u lidu i zdejších skřetů. Idyla v panství však neměla dlouhého trvání, jelikož ostrov napadl Rhobar III., nový mocný král Myrtany. Rhobar rozdělil svou armádu na dvě části. Jedna s těchto velkých armád pochodovala proti Stříbrovodsku a to v čele se schopným lordem Hagenem. Král Ethorn pověřil svého bratra velením armády na západě. Statčený Gawaan se v čele nepříliš velké armády vypravil proti Hagenovi. Myrtanská přesila byla obrovská a Gawaan sháněl muže kde se dalo. Do armády byli naverbováni lovci, dřevorubci obyčejní rybáři ze Stewarkého panství.

693

Mapka panství

Obě armády se střetly v Bitvě v Thorniarské rokli, která nakonec skončila těsným vítězstvím Argaanu a to jen díky přírodní katastrofě. Na myrtanskou armádu totiž spadla obrovská hlava monumentální sochy, která se nacházela v horách. Bylo to však krvavé vítězství, většina mužů byla mrtvých a nebo zraněných. S armády zůstal ubohý oddíl, který stačil sotva na zabezpečení hradu. Cech lovců, který se účastnil bitvy přestal de facto exisotvat.

Do toho všeho, se vlády nad stříbrovodskými skřety zmocnil Erhag, krutý severský skřet s mnoha zkušenostmi z Velké skřetí války. Erhag nutil mírumilovné skřety k útokům proti lidem a neúspěšně se pokusil dobýt hrad. Nakonec se mu podařilo zajmout samotného barona, když se vracel s bitvy. Nakonec byl však Erhag zabit hrdinou a lord Gawaan se opět ujal vlády nad svým panstvím.

Geografie

Stříbrovodské panství je zřejmě nejrozlehlějším regionem Argaanu. Hraničí se Stewarským panstvím na západě, s Thorniarským krajem na severu a s bažinatou oblastí kolem Tooshoo na jihu. Hranici mezi Stříbrovodským a Stewarským panstvím tvoří skalnaté pahorky, kudy vede mezi oběma oblastmi cesta přes průsmyk, dále na jih pak obě panství odděluje Stříbrné jezero. Severní hranici s Thorniarským krajem pak tvoří výběžky pohoří Bílého štítu, zde vedla cesta přes Thorniarskou rokli a také jedna podzemní cesta přes opuštěný důl. Hranice na jihu opět tvoří skalnaté výběžky hor, zde opět vede cesta průsmykem do bažin. Zatímco na východě odděluje panství od zbytku ostrovu monumentální pohoří Bílý štít. Klima ve zdejší oblasti je mírné, ale často zde prší podobně jako na zbytku ostrova. Celé panství se pak dá rozdělit na tři oblasti.

Krvavé údolí

695

Krvavé údolí

Krvavé údolí tvoří sever panství. Je to rozlehlá zalesněná oblast, která je domovem mnoho zvířat, mezi jinými i mrchožroutů a divočáků. Proto se tu daří loveckému cechu, který tu má svůj Tábor. Údolí získalo svůj název díky své nechvalné historii, odehrála se zde celá řada krvavých bitev. Po bitvě v Thorniarské rokli je údolí téměř bez života, většina lovců je mrtvá a nebo uprchla, jejich tábor zeje prázdnotou a rozmožili se zde goblini, kteří kradou vše na co přijdou.

Stříbrovodsko

584

Stříbrné jezero

Samotné stříbrovodsko, bez přilehlých částí tvoří centrální oblast panství. Je to vcelku rozlehlá nížina, která se rozkládá od východního břehu Stříbrného jezera až úpatí Bílého štítu. Zdejší jezero je největší na světě a celé panství podle něj nese svůj název. Nad jezerem se tyčí zámek, sídlo zdejšího pána. Jezerem tudy protékají dvě řeky, pramenící v horách, které zásobojí jezero vodou. Je to oblast tvořená prostornými loukami a nachází se zde jeskyně, kterou obývají stříbrovodští skřeti. Oblast sužují Polní škůdci a žijí zde Krvavé mouchy, které jsou zde známy jako jezerní vosy.

Skřetí les

696

Skřetí les na jihu panství

Skřetí les, nebo také jižní stříbrovodsko tvoří jižní oblast panství. Je to nížina o malé ploše, která je pokryta starým listnatým lesem. Nachází se zde staré kultovní místo, které zřejmě sloužilo skřetím šamanům. Les býval příležitosným domovem skřetů, kteří nebyli spokojeni se svými náčelníky a tak raději odešli žít na samotu. Na jihu této oblasti se nachází průsmyk, kudy vede cesta do Tooshoo. Les je domovem goblinů a číhavců, kteří přebývají u malých lesních tůní.

Obyvatelstvo

Stříbrovodské panství není tak hustě zalidněné jako Stewarské panství. Nejvíce lidí žilo na zdejším hradě, byli to hlavně vojáci a obchodníci. V Krvavém údolí pak žilo mnoho lovců a dřevorubců. Území kolem jezera však patřilo skřetům, zdejší skřetí komunita byla mírumilovná, až do příchodu Erhaga, po jeho smrti se vše vrátilo do starých kolejí. Skřeti byli sice docela hloupí, ale chodívali často na lov a sběr lesních plodů, a poté obchodovali se svými lidskými sousedy na severu.

Náboženství

694

Znak Stříbrovodska

Přestože panství v současné době vládne člen setarrifského královského rodu, kteří věří v Adana, zdá se že lord Gawaan respektuje místní zvyklosti. Dlouhá myrtanská nadvláda ovlivnila obyvatele panství natolik, že většina z nich věří v Innose. Na hradě stojí i jeho socha, kam se zdejší lidé zřejmě chodívají modlit. Někteří vojáci, vesměs pocházející ze Setarrifu však věří v Adana.

Ekonomika

Poloha panství není moc vhodná pro zemědělství, jako je tomu ve Stewarku či v Thorniaře. O ekonomickou prosperitu se zde starají lovci, kteří mohou pak své trofeje a kožešiny prodávat dál. Hojná je zde také dřevorubecká činost a dříve se zde pravděpodobně těžila železná ruda. Zdejší oblast vzkvétá díky výhodné poloze na křižovatce obchodních cest. Prochází zde cesta ze Stewarku a Thorniary na jih, přes Tooshoo až do Setarrifu. Mnozí obchodníci, cestující mezi těmito oblastmi se často zastavějí na hradě.

Baronova vláda

448

Lord Gawaan, vládce v panství

Stříbrovodští baroni jsou velmi mocní a zpravidla zastávají důležité dvorní funkce. Současný baron je Lord Gawaan, bratr argaanského krále a královský princ. Krom toho je velitelem armády, což mu poskytuje nezměrnou moc. Gawaan je po svém bratrovi pravděpodobně nejmocnější muž v království. Baron však nepatří mezi ty, kdo by svou moc zneužívali k útisku svých poddaných. Gawaan je spravedlivý a mírný vládce, který dokonce spává v jedné místnosti se svými vojáky. U svých poddaných, jak lidí tak skřetů se těší velké popularitě. Když však někdom spáchá zločin, baron jej většinou uvězní v údolí kajícníků pod svým hradem, kde jsou tito zločinci vystavování ve venkovních celách. Mírumilovný Gawaan se však většinou nad svými vězni smiluje, dokonce takto zatknul Erhaga, ale protože mu ho bylo líto, dal jej nakonec propustit a to i přesto, že zrádný skřet chtěl dobýt jeho hrad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki