FANDOM


649.jpg
Stříbrovodští skřeti
Informace o frakci
Počet členů

20+

Obývané lokace

Stříbrovodské panství

Vůdce frakce

Irrigh

Stříbrovodští skřeti byli mírumilovným skřetím kmenem, žijícím jak již název napovídá u Stříbrného jezera. Na čas se jejich vládcem stal agresivní skřetí válečník z pevniny - Erhag. Tento krutý skřet rozpoutal konflikt s lidmi, naštěstí byl nakonec svržen bezejmenným hrdinou.

Historie Editovat

Je možné, že dříve docházelo ke konfliktu mezi skřety a lidmi. Během let se však stali stříbrovodští skřeti mírumilovnými lovci a sběrači, dokonce obchodovali s lidmi se zámku. Jejich vládcem byl náčelník Morrigh, nakonec však mezi zdejší skřety zavítali skřeti z pevniny, Erhag a jeho pět následovníků. Morrigh je přijal ve svém kmeni. Erhag si zde získal obdiv, protože se ukázal být skvělým lovcem. Nakonec však při svátku rozhodl vyzvat Morrigha na obřadní souboj a post náčelníka. V tomto souboji Erhag Morrigha zabil a stal se tak novým náčelníkem. Šaman Melog uprchl z jeskyně, kde kmen žil, společně s Irrighem, Morrighovým synem.

Battlefield.jpg

Skřeti po jedné z bitev

Erhag, jen co se stal náčelníkem předvedl svou agresivní povahu. Pokusil se zdejší kmen proměnit ve válečníky, tak jako tomu bylo na pevnině za Velké skřetí války. Dokonce se pokusil převzít kontrolu nad zámkem, což popudilo zdejšího barona lorda Gawaana, který se u stříbrovodského kmene těšil velké oblibě. Baron nechal Erhaga uvěznit v Údolí kajícníků, po pár měsících se však nad ním smiloval a dal jej propustit. To byla zásadní chyba. Jakmile baron vytáhl proti lordu Hagenovi, aby se s ním střetl v bitvě v Thorniarské rokli, rozpoutal Erhag skutečný teror. Všichni obchodníci, cestující po pobřeží jezera byli přepadáváni skřety. Samotným skřetům byly sebrány jejich amulety, ve kterých věřili, že nosí duši. Stříbrovodští skřeti se stali skutečnými otroky v rukou Erhaga. Museli kácet stromy, Erhag tak chtěl získat materiál na postavení obléhacích strojů, s jejichž pomocí chtěl dobýt zdejší zámek a proměnit jej ve své sídlo.

Nakonec Erhag zašel tak daleko, že přepadl samotného barona a jeho vojáky, když se vracel z krvavé bitvy v rokli. Družina nebyla schopna žádného odporu, Gawaan byl uvězněn ve skřetí jeskyni, zatímco jeho vojáci byli nuceni pracovat pro skřety a kácet stromy. Nakonec panství navštívil hrdina s Feshyru. Ten získal Irrhigovo duši a svedl za něj boj s Erhagem, který byl zabit. Irrhig se pak stal novým skřetím válečníkem. Skřeti uspořádali po Erhagově smrti velkou oslavu a připíjeli na hrdinu mrchvodkou.

Kultura a zvyky Editovat

1005.jpg

Skřetí jeskyně

Stříbrovodští skřeti měli několik zvyklostí. Pokud se některý ze skřetů chtěl stát novým náčelníkem, mohl jednou za pár měsíců vyzvat stávajícího náčelníka k boji. Obvykle to nebýval boj na život a na smrt. Nový náčelník měl pak na několik dalších měsíců imunitu, napadnout jej bylo tabu. Pokud by jej některý se skřetů přeci jenom napadl, zakročil by proti němu celý kmen.

Dalším důležitou tradicí zdejších skřetů byla víra v duše. Každý skřet měl amulet, na kterém bylo vyryto jeho jméno, tento amulet představoval duši skřeta. Skřet nosíval amulet zavěšený na krku, pokud by mu někdo amulet sebral a nebo by jej ztratil znamenalo to velkou hanbu. Skřet, který neměl amulet, byl skřetem bez duše, pouze bezduchým tělem, neschopným cokoliv učinit. Samozřejmě, že skřeti nepřišli o duši, jejich gramotnost však byla natolik nízká, že tomu skutečně věřili a když jim Erhag sebral duše, chovali se jako otroci, neodvažovali se k jakémukoliv odporu.

Jazyk Editovat

Zdejší skřeti měli vlastní dialekt, dorozumívali se skřetím jazykem. Uměli mluvit i lidským jazykem, avšak zde se dopouštěli mnoha chyb a často některé výrazy zkomolili, nebo nepoužívali správné skloňování osoby. Jedním z lidí, který se přiučil zdejšímu skřetímu dialektu byl i Lester. Díky tomu známe několik málo frází, které můžeme přeložit.

  • Ork kurru gurrá - Skřeti jsou svobodní
  • Ur zag hurrak! Erhag var krušór! - Věta, kterou použil Lester, doslovně znamenala: Naše šťávy obsahují vítězství! Erhag bude plný zbraní! A jak řekl Lester polidsku to znamená: Vítězství je naše, Erhag zahyne!

Společnost Editovat

1004.jpg

Skřeti a jejich každodenní život

Stříbrovodští skřeti, jak již je psáno výše, žili především jako sběrači, lovci a obchodovali s lidmi na zámku. Baron Gawaan jim prý vždy ochotně pomáhal. Zdá se, že skřeti žili s lidmi většinou v míru a ti jim na oplátku nezasahvali do jejich života. Stříbrovodští skřeti žili ve velké jeskyni nedaleko jezera. Jejich inteligence nebyla příliš velká, narozdíl od svých bratří na pevnině či Khorinisu, byli dalo by se říci hloupí. Jedině zdejší šaman reprezentoval moudrost a plynně mluvil lidským jazykem. Je také nutno říci, že na Argaanu byli skřeti zřejmě považováni za podřadné, někteří z nich se nechávali dokonce najmout do služeb lidí jako sluhové.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki