FANDOM


Skřetí impérium
Skřetí znak
znak
Motto: Neznámé
Geografie

227

Hlavní město: Faring
Trelis (Po pádu Faringu)
Rozloha: Tři čtvrtiny území Myrtany
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: cca. 300?
Náboženství Beliárův kult (Oficiální)
Státní útvar
Státní zřízení Městské státy
Panovník Kan
Thorus
Měna Zlatý

Existovaly dvě doložené skřetí říše. První říše existovala před vznikem Myrtanského království, avšak byla podmaněna Rhobarem I. a na jejím území vzniklo lidské království Myrtana. Druhá říše vznikla za Velké skřetí války, avšak neměla dlouhého trvání, nakonec byla zničena myrtanským králem Rhobarem III.

Historie Editovat

První říše Editovat

První Skřetí říše vznikla pravděpodobně před stovkami let. Skřeti se usadili na území Myrtany a vybudovali si zde svůj stát. Lidé se stali jejich otroky a pouze ti nejlepší z nich, většinou to byli gladiátoři se dostali na svobodu, mezi nimi i Zuben, budoucí pán Varantu. Nadvláda skřetů nad Myrtanou skončila, když na území na Innosův příkaz vtrhnul Nordmařan Rhobar, ten skřety porazil a založil svou vlastní říši.

Vytvoření druhé říše Editovat

Novou říši Skřeti vytvořili vlastně náhodou. V jejich vlasti na dalekém severu za Nordmarskými horami začala velká zima a ta skřety vyhnala z jejich domovů. Ti vtrhli na území Nordmaru, který byl pod Myrtanskou nadvládou a porazili armádu krále Rhobara II. V Nordmaru se však skřeti, nedokázali díky odporu zdejších barbarů usadit a proto pokračovali v tažení dál na jih - vpadli do Myrtany. Brzy se celá Myrtanská říše nalézala pod jejich kontrolou a nakonec s pomocí Xardase dobyli i mohutný hrad Faring, zde se usadil skřetí vůdce Kan a Faring tak byl faktickým hlavním městem Myrtany, namísto obleženého Vengardu.

Pád Editovat

51

Faring, hlavní město Skřetí říše

Avšak proti skřetům docházelo mnohdy k povstáním, krom toho se jim nikdy nepodařilo dobýt hlavní město Myrtany a mnoho lidí před nimi prchlo do lesů. Navíc na pevninu dorazila významná posila - loď Esmeralda s bezejmenným a jeho přáteli. Těm se podařilo dokonce dobýt Ardeu a předat jí pod kontrolu Myrtanských. Brzy nato se celá skřetí říše začala hroutit. Pevnost Gotha (kterou mimochodem Skřeti nikdy nedobyli a proto jí prokreli) byla osvobozena Gornem. Posléze se území skřetů smrsklo jen na Monteru, Cape Dune a Trelis, který se stal jejich novým skutečným hlavním městem. Novým vůdcem skřetů se stal člověk - Thorus, nakonec byli skřeti definitivně poraženi a nuceni dokonce uprchnout z Myrtany. Novým pánem Myrtany se stal bezejmenný jako král Rhobar III.

Organizace říše Editovat

Vojenská moc Editovat

Skřetí armáda byla obrovská a skvěle vybavená. Většinu skřetí armády tvořili pěšáci a kušníci. Vojáci byli tvrdí a odolní. Skřeti si krom toho najali žoldáky, kteří pro ně hlídali většinu měst a vesnic. Avšak i tak si skřeti udržovali hlavní kontrolu nad děním. Skřeti vysílali po celém území hlídky a patroly jejichž úkolem bylo vypátrat a zničit Rebely a druidy.

Vláda a správa Editovat

Skřetí říše nebyla centrálně řízeným státem. Nejvyšším vládcem byl vůdce Kan, který sídlil Faringu. Toho formálně uznávali všichni skřeti. Avšak, celé dobyté území bylo rozděleno na jednotlivé regiony. Pod Kanem byli jednotliví vládci měst a vesnic, kteří spravovali vždy i přilehlé okolí, okolo svého města. Pod těmito vůdci byli ještě velitelé žoldáků, kteří veleli svým mužům a také většinou vykonávali správu nad městskými částmi, jako tomu bylo například v Monteře, kde měl velitel na starosti nejenom chod města, ale také celé přilehlé oblasti, tedy kontrolu farem. Vláda Kana se však vztahovala pouze na Myrtanské území. V Nordmaru "vládli" místní velitelé.

Náboženství Editovat

Skřeti vyznávali víru v Beliára za něhož byli ochotni položit své životy. po dobytí Myrtany skřeti systematicky ničili a znesvědcovali Innosovy chrámy a svatyně a po celé Myrtaně stavěli svatyně pro Beliára. Skřetí náboženství vedli šamani, jejichž radami se řídila většina vůdců a v Geldernu dokonce šamani rovnou vládli.

Ekonomika Editovat

Skřeti získali vypleněním Myrtany obrsovkou kořist. Většina jejich zdrojů pak pocházela s farem, které skřeti neúměrně zatěžovali a vybírali vysoké renty až 1 000 zlatých na farmu měsíčně. Kontrolu nad farami zajišťovali žoldáci. Příjmy s obchodu však skřeti příliš velké neměli, protože obchod v Myrtaně ovládli Hashisiné. Skřeti také odváděli Hashisinům obrovský poplatek 50 000 zlatých zato, že mohli na území Varantu pořádat vykopávky. Avšak, nakonec Skřeti již nebyli schopni vyplácet Hashisinům tyto poplatky a spojenectví s nimi pomalu upadalo.

Obyvatelstvo Editovat

Thorus03

Thorus, vůdce skřetů

Nejvyšší vládnoucí vrstvou v říši byli Skřeti. Po skřetech byli nejvlivnější vrstvou Hashisiné, kteří ovládli Myrtanský obchod a také žoldáci, kteří spravovali pro skřety celá území. Skřeti dovolili několika málo Myrtaňanům, především obchodníkům a farmářům, aby i nadále spravovali svůj majetek, avšak museli za to odvádět těžké daně. Nějnižší vsrtvou byli otroci, kteří byli nuceni pracovat na vykopávkách, farmách a v dolech.

Diplomacie Editovat

Skřeti se snažili získat spojence proti Myrtaně. Ty našli v Hashisinech a v jejich vůdci Zubenovi. Skřeti pomohli Hashisinům dobýt sever Varantu, kterému vládli Myrtaňané, to vedlo k uzavření spojenectví a posléze Hashisiné dovolili Skřetům, aby na jejich území uskutečnili vykopávky. Ale chtěli za to vysoké roční poplatky. Nakonec skřeti nestačili plnit své pohledávky a spojenectví mezi Hashisiny a Skřety se začalo rozpadat.

Související články Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki