FANDOM


421.jpg

Rhobar III., vyvolenec téměř všech bohů

Zde naleznete seznam všech vyvolených lidí, ne které se dá narazit ve světě série Gothic. Vyvolení jsou většinou osoby, jejichž osud byl předurčen ještě před jejich narozením a nebo si je za jejich života vybrali Bohové.

  • Bezejmenný pastýř - Hrdina jehož osud byl předpovězen, zřejmě ve starém proroctví Ahn´Nosiri dávno před jeho narozením. Podle proroctví byl jeho osud spjat s osudem dalšího mocného hrdiny a myrtanského krále Rhobara III. Pouze v jeho silách bylo přivodit smrt démonické Xeshe. Byl také jedním z mála, kterým bylo předurčeno navštívit chrám Bohyně a odnést Spáčův amulet zpět na jeho pravé místo. Jeho ranný život je opředen tajemstvím, když byl dítětem, našla ho na pláži na ostrově Feshyr žena jménem Alma.
  • Rhobar I. Svatý - Rhobar byl původem pravděpodobně lovcem z Nordmaru. Jako svého vyvoleného si jej vybral Innos, bůh pravdy, světla, řádu a ohně. Rhobar v jeho jménu porazil skřety v Myrtaně a založil království. Právě on se zasloužil nejvíce o rozšíření Innosova kultu ve světě. Po své smrti je nyní považován za svatého.
  • Rhobar II. - Rhobar II. byl nástupcem svého otce. Narodil se jako král, a jako král také zemřel. Pozici Innosova vyvolence zdědil po otci a až dokonce horlivě za svého boha bojoval. Rhobar prý s Innosem několikrát komunikoval prostřednictvím vizí. Víme, že nosil Innosův artefakt - Žezlo Varantu.
  • Rhobar III. - By byl zřejmě v žebříčku vyvolených na prvním místem. O jeho narození se zmiňuje hned několik starých proroctví. První zmínky o tom že je vyvoleným pochází ze starých skřetích textů, byl prohlášen tzv. Svatým nepřítelem, v jehož silách bude porazit arcidémona Spáče. Zajímavostí je, že toto proroctví vzniklo zřejmě již s výstavbou Spáčova chrámu a tudíž je skoro tisíc let starší než hrdina. Rhobar III. se objevuje spolu s pastýřem i v dalším starém proroctví Ahn´Nosiri. Jako svého vyvoleného si jej vybral i Innos, který zpočátku významně ovlivnil Rhobarův osud. Nejenže mohl nosit Innosovo oko, byl také schopen porazit draky. Innos dokonce informoval Rhobara II. o tom, že k pevnině se blíží loď s vyvoleným, který Myrtanu osvobodí od nadvlády skřetů. Jak se však Innos i Rhobar II. mýlili. Rhobar III. tehdy ještě bezejmenný skutečně skřety porazil, avšak zbavil svět vlivu bohů, tedy zlomil i Innosovu moc, ale dokonce také Rhobara II. zabil. Po jeho smrti se sám stal králem Myrtany.
  • Xardas - Vysoce inteligentní a velmi starý mág, který dokázal ovlivnit situaci vždy tak, aby z ní měl největší prospěch. Xardas nejdříve sloužil Innosovi, plně ovládnul jeho magii a nakonec zdánlivě přestoupil na stranu temného boha Beliara. Beliar mu propujčil obrovskou moc, kterou Xardas využil k vysátí síly nemrtvého draka. Tím se stal Xardas tak mocným mágem, že se mu žádný živý člověk nemůže rovnat. Xardas dokázal zničit runovou magii a nakonec bohy svým způsobem podvedl, když právě on připravil bezejmennému cestu k tomu, aby je připravil o jejich moc nad světem. Xardas je svým způsobem čestným mužem, který si však uchoval jen vnější známky lidskoti. Vzhledem k jeho činům a obrovské moci, je možné ho z nadsázkou považovat za poloboha.
  • Zuben - Zuben byl Beliarovým vyvoleným. Temného boha zaujal, když zvítězil ve všech arénách Myrtany za první skřetí říše v zemi. Zuben pak získal svobodu a toho využil Beliar, který k němu promluvil. Zdá se, že nabídl Zubenovi obrovskou moc a dlouhověkost, což přirozeně Zuben přijal. V jeho jménu se stal vládcem Varantu. Mocný Zuben se stal trnem v oku nejen myrtanskému králi Rhobarovi II., ale také samotnému Innosovi. Nakonec musel Zuben na Xardasův příkaz zabit, protože byl poznamenán božskou mocí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki