FANDOM


Král Myrtany
Rhobar banner2.jpg
Myrtanský znak
504.jpg
Rhobar III. současný král Myrtany
První v úřadu Rhobar I. Svatý
Nyní v úřadu Rhobar III.
Oslovení Jeho výsost
Sídlo Vengardský královský palác

Seznam myrtanských panovníků zobrazuje všechny vládce Myrtany, ať již to byli králové nebo regenti či dobyvatelé. Zároveň popisuje titul a pravomoci myrtanských králů. První dva panovníci pocházeli z dynastie Nordmarské.

Pravomoci a role panovníka Editovat

Myrtanský panovník se mohl odvolávat přímo na to, že byl vybrán na trůn samotným bohem Innosem. Byl tudíž jeho zástupcem a vyvoleným ve světě smrtelníků a to mu poskytovalo velkou řadu výhod a v neposlední řadě i velkou moc. Byl vlastně nadřazeným Innosovy církve Mágů Ohně, a ti museli plnit jeho přání. Nad svými poddanými jak se zdá, měl král absolutní moc. Mohl je i za ten nejmenší prohřešek poslat na nucené práce v dolech, tak jak tomu bylo za panování Rhobara II. v době Velké skřetí války. Král také zodpovídal za obranu země a vedl válečná tažení, v době své zaneprázdněnosti svěřil často tažení do rukou nejvyššího generála, kterého sám vybíral. Myrtanští králové bývali po většinu doby nejmocnějšími vládci soudobého světa. Krom vlastní země si nárokovali vládu nad celým světem a vznešený titul Král Midlandu.

Dvořané svému panovníkovi jak se zdá vykali, a oslovovali jej Vaše výsosti. Paladinové zas často, když šli do bitvy pronášeli heslo za Krále a Innose. Oficiální rezidencí myrtanského krále byl pak palác v hlavním městě Vengardu, střežen elitní královskou stráží.

Seznam panovníků Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1 Rhobar I. Rhobar I..JPG V Nordmaru, Klan Ohně? V Myrtaně
Vengard?
20 až 30 letPůvodně Nordmařan, který založil Myrtanské království a stal se jeho prvním králem. Rozšířil Innosovu víru a podporoval kulturu, zvítězil nad Skřety a později byl prohlášen za svatého.
2 Rhobar II. Rhobar.JPEG V Myrtaně
Vengard
V Myrtaně
Vengard
asi 20 letSyn Rhobara I., druhý Myrtanský král. Dobyl Nordmar a Varant, prohlásil se králem Midlandu, později byl však drtivě poražen ve Velké skřetí válce a nakonec zavražděn.
3 Kan Kan.jpg Ve skřetí zemi
V Myrtaně
Okara
asi 7 let Kan byl vůdcem skřetích vojsk ve Velké skřetí válce, které vtrhly do Myrtany a dobyli ji. Myrtaně vládnul původně z Faringu a později z Montery.
4 Lee Lee6.jpg V Myrtaně či v Nordmaru?
- 2 roky Původně nejvyšší generál Myrtany, vítěz nad Varantem. později Rhobarem II. poslán za bariéru do kolonie. Nakonec se podílel na vraždě krále a po jeho smrti byl dva roky regentem království.
5 Rhobar III. 27.jpg V Myrtaně?
- V úřaduTzv. Vyvolený, dokázal mnohé, zvrátil válku ve prospěch lidí a nakonec se stal novým Myrtanským králem. Navazuje na tradici dynastie Nordmaraké a snaží se vytvořit nové impérium.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki