FANDOM


Setarrif
485
Arganskyznak
1007
Znak Setarrifu Mapka města
Status: Hlavní město
Země
 - Region
 -Poloha
Argaanské království
 - Na sever od džungle
 -Východní pobřeží
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Ethorn VI.
 -Královský palác
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca. 80
 - Adanův kult

Setarrif je hlavním a druhým největším městem Argaanského království. Město bylo založeno před mnoha staletími a bylo kulturním centrem ostrova až do příchodu Myrtanských. Za jejich nadvlády byla správním střediskem ostrova Thorniara, to se změnilo až se smrtí myrtanského krále Rhobara II. Tehdy povstal pán Setarrifu Ethorn VI. a porazil myrtanského správce, stal se argaanským králem a Setarrif se opět stal hlavním městem království.

Popis města Editovat

Setarrif je druhým největším městem Argaanu. Jednalo se o nádherné město, vystavěno ve velkolepém architektonickém slohu, který neměl nikde ve světě obdoby. Kruhové domy, vystavěné pravděpodobně z mramoru mívaly zpravidla pozlacené kopulovité střechy. Palác na jihu města byl majestátní rezidencí, ctihodným sídlem královské rodiny. Město bylo tvořeno asi dvaceti nádhernými budovami. Celé město bylo obehnáno mohutnou hradbou, která jej měla chránit před útokem ze severu i z jihu. Na předměstí, na jih od města se pak nacházela předsunutá hradba, která měla zřejmě ochraňovat zázemí města před nebezpečnou džunglí.

Dějiny Setarrifu Editovat

Setarrifské království Editovat

1284

Královský palác

Setarrif patří bezpochyby mezi nejstarší lidská sídla na světě. Připomíná se již v době rozkvětu Jharkendharské kultury. Město bylo založeno prvním setarrifským králem, snad Ethornem I. Je známo, že první setarrifští králové válčili s Jharkendarem, o výsledku této války však nevíme. Podle památek po celém ostrově, můžeme také usoudit, že setarrifští králové měli kulturní a politický vliv nad celým Argaanem. Ve starých dobách prý setarrifští králové uctívali Bohyni, k jejímuž chrámu vyšlapali starou poutní cestu. Nakonec se však ve městě prosadila víra v Adana, který je zde uctíván dodnes.

Myrtanská nadvláda Editovat

1280

Pohled na Setarrif z hor

Po staletích povstal na kontinentě Setarrifu nový, mnohem mocnější nepřítel, bylo to Myrtanské království. První myrtanský král Rhobar I., zřejmě vyslal proti Setarrifu své loďstvo a armádu, tuto invazi vedl legendární paladin, lord Dominique. Lord Dominique po krvavé bitvě dobyl Jižní ostrovy a připojil je k myrtanskému impériu. Setarrifští panovníci ztratili svůj královský titul, avšak zdá se, že jejich vláda nad samotným městem zůstala zachována i nadále. Novým správním centrem ostrova se pak pravděpodobně stala Thorniara a západ ostrova se značně pomyrtanštil. Setarrif si však na méně obydleném východě udržel stále velký politický vliv a jeho panovníci byli nejvýznamnějšími protivníky myrtanských králů na ostrově.

Povstání a osvobození ostrova Editovat

1282

Setarrif v době obležení, pohled z jihu

Po mnoha desetiletích se konečně naskytla příležitost k povstání. Druhý myrtanský král Rhobar II. byl zabit a v jeho království vypukla občanská válka. Myrtanský správce ostrova lord Tronter se stal skutečným panovníkem Argaanu a nemohl počítat s pomocí od zaneprázdněné Myrtany. Toho využil tehdejší vládce Setarrifu, Ethorn VI. Ten povstal proti Tronterovi a získal proti němu podporu obyvatel ostrova, kteří toužili po samostatnosti. Ve velké bitvě v Krvavém údolí, porazil Ethorn lorda Trontera, a stal se králem Argaanu. Setarrif se stal opět hlavním městem Jižních ostrovů a dynastie Setarrifovců získala na prestiži.

Pád Setarrifu Editovat

1281

Myrtanské válečné zákopy

Ethorn VI. se však neměl z nově nabyté moci radovat dlouho. Myrtana byla opět sjednocena novým myrtanským králem Rhobarem III., který byl mnohem mocnější než jeho předchůdci. Ten také zahájil novou válku s Argaanem. Rhobar III. byl však posednut démonem a zůstal bezmocně sedět v Thorniaře, kterou před tím dobyl. Jeho nejlepší generál, lord Lee, zatím oblehnul Setarrif. Obléhání, které se protáhlo na několik dlouhých měsíců způsobilo městu obrovské škody. Myrtaňané se dokonce pokusili vylodit na jihu od města, avšak mágové Vody jim v tom zabránili a zničili jejich loďstvo v mořské bouři. Král Ethorn dá dokonce vyhostit několik obyvatel z města, aby tak ušetřil drahocenné zásoby jídla a vody. Ve městě bojovali na straně Setarrifu i Thorus a jeho skřeti.

1283

Válkou a démonem zdevastované město

A právě pod Thorusovým vlivem, král Ethorn uspořádal rituál, který přivolal démona s těla Rhobara III. do města. Thorus a šaman Grosh, přesvědčili krále, že démon bude plně pod kontrolou a pomůže jim porazit myrtanskou armádu před hradbami. Hněv démona se však obrátil proti jeho chlebodárcům. Setarrif se stal obětí démonova řádění, byl poničen a jeho obyvatelé zešíleli, byli posednuti démonem. Samotný král Ethorn byl unesen a uvězněn v útrobách sopky, která vybuchla na sever od města. V těchto útrobách se démon usídlil. Do města pak byli vysláni přátelé Rhobara III., kteří měli zjistit co se ve městě děje. Nakonec do města dorazil i bezejmenný hrdina, který démona porazil. Král Ethorn byl osvobozen a konečně začal vyjednávat s Rhobarem III. o míru, který byl snad nakonec uzavřen.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

1286

Observatoř

V Setarrifu se nachází několik překrásných a důležitých památek. Centrem města a nejdůležitější administrativní budou je beze všech pochyb královský palác, který se nachází na jihu města. Na jih od paláce se pak nachází Adanův chrám, náboženské centrum ostrova. Ve městě se i nachází dům Mágů Vody, na západě se pak nad útesy vypíná setarrifská observatoř. V podzemí města se nachází pohřební chrám setarrifských králů.

Ekonomika Editovat

1285

Zdevastované město

Setarrif byl bohatým městem, jeho okolí však nebylo příliš vhodné pro zemědělství. Setarrif však proslul výrobou hedvábí a překrásných zbrojí. Nacházel se zde i důl, snad na zlato, ve kterém byli zaměstnáni skřetí otroci. Jedinou bezpečnou obchodní stezkou byla zřejmě cesta na sever do Thorniary.

Obyvatelstvo Editovat

Setarrif byl před válkou pravděpodobně poměrně lidnatým městem. Nejvyšší společenskou vrstvou byla královská rodina a její dvůr. Velmi vážení byli pak Mágové Vody a Setarrifští rytíři. Krom nich zde žili i obyčejní vojáci a občané. V dolech pak pracovali skřetí otroci.

Přírodní podmínky Editovat

1287

Pohled na město ze severu

Setarrif leží na východním pobřeží Argaanu, na sever od džungle. Tato oblast platí za extrémně nebezpečnou a nehostinou a lidské osídlení je zde velmi řídké. Město se hrdě tyčí na vysokém útesu nad mořem a díky své výšce nemá vlastní přístav. Lodě mohou přistávat u nedalekého pobřeží na jih či sever od města. Na západě se podél města táhne vysoké pohoří, Bílý štít, nachází se zde dokonce i sopka. Na jih vede stará poutní cesta, která je však málo používaná, protože průchod přes džungli a extrémně nebezpečnou Černou soutězku by přežil málokterý člověk. Na severu pak vede cesta do Thorniary.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki