Fandom

Gothic Wiki

Sedm divů světa Gothic

1 401stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Článek Sedm divů světa Gothic je zaměřen na nejvýznamnější skvosty, které se dají v herní sérii Gothic nalézt. Finální pořadí divů světa si zvolili sami čtenáři naší wiki.

Sedm divů Editovat

I. místo: Vysoká pec Editovat

809.jpg

Vysoká pec

Vysoká pec je do zajisté nejvýznamnějším a nejmonumentálnějším divem Nordmaru. Byla vystavena ve starověké době, a nikdo neví, kdo jí postavil, soudí se však, že nebyla postavena lidskou rukou. Taví se zde nejvýznamnější a nejcennější surovina světa - Magická ruda. Vysoká pec se nachází hluboko v hoře, pod Klanem Kladiva.

II. místo: Spáčův chrám Editovat

1059.jpg

Spáčův chrám

Spáčův chrám představuje obdivuhodný komplex propletených chodeb a sálů. Bylo to místo, kde po tisíce let odpočíval arcidémon Spáč, povolaný sem pěti skřetími šamany. Stavba chrámu trvala celých deset let a všichni dělníči i šamani byli nakonec proměněni v nemrtvé strážce chrámu. Nakonec práv zde porazil bezejmenný hrdiny Spáče, a díky výkyvu magické energie se tento chrám zhroutil.

III. místo: Irdorath Editovat

141.jpg

Irdorath

Irdorathské síně, pojmenované po stejnojmenném ostrůvku, byli jedním z Beliárových chrámů. Opět se jednalo o velkolepý komplex plný skřetů a nebezpečí a přebývali zde hned dva draci. Žil zde samotný Nemrtvý drak, vládce všech ostatních draků, který byl poražen bezejmenným hrdinou a jehož energie byla vysáta Xardasem. Chrám pravděpodobně postupně zaniknul.

IV. místo: Tooshoo Editovat

577.jpg

Tooshoo

Tooshoo je název obrovského magického stromu, kterému se říká i strom vědění. Nacházel se na ostrově Argaan. Strom pravděpodobně vyrostl do takové výše díky tomu, že ležel na siločáře, kde se stýkaly symboly všech tří bohů. I díky tomu se stal výzkumným centrem mágů, jeho jedinečnost spočívala i v tom, že zde společně studovali v míru zástupci všech tří bohů.

V. místo: Vengard Editovat

Screen0015.jpg

Vengard

Vengard je největším městem na kontinentě a hlavním městem Myrtanského království. Vengard byl zdáli viditelný z celého východního pobřeží Myrtany a to díky svým mnoha věžím. Město bylo mohutně opevněno a přestože skřeti za Velké skřetí války prolomili jeho hradby, město nebylo nikdy zcela dobyto.

VI. místo: Chrám v Bakareshi Editovat

954.jpg

Chrám v Bakareshi

Chrám v Bakareshi, byl největší stavbou svého druhu ve Varantu a byl zasvěcen Beliarovi. Jednalo se o komplex tří, navzájem propojených věží, jedna sloužila jako obytná, druhá představovala Beliarův trůn a třetí sloužila jako samotný chrám. Hashisiné z celého Varantu odváděli do zdejšího chrámu tribut, takže zde bylo nashromážděno nesmírné bohatství. Chrám také po dlouhá léta představoval spojení mezi pozemským světem a Beliarem.

VII. místo: Al Shedim Editovat

400.jpg

Al Shedim

Al Shedim bylo starověké město, vystavené před tisícem let kulturou Prastarých ve Varantu. Jednalo se o obrovské město, rozdělené na několik čtvrtí, jehož dominantou byl velký chrám. Město pravděpodobně bývalo i velmi lidnaté, avšak Prastaří rozhněvali Adana a ten seslal na celý Varant obrovskou potopu, která zničila i Al Shedim. Když voda opadla, nezbylo z města nic víc než ruiny, které leží ve Varantu doposud, pouze chrám se zachoval v celé své podobě.

V síti Wikia

Náhodná Wiki