FANDOM


Článek Sedm divů světa Gothic je zaměřen na nejvýznamnější skvosty, které se dají v herní sérii Gothic nalézt. Finální pořadí divů světa si zvolili sami čtenáři naší wiki.

Sedm divů Editovat

I. místo: Vysoká pec Editovat

809.jpg

Vysoká pec

Vysoká pec je do zajisté nejvýznamnějším a nejmonumentálnějším divem Nordmaru. Byla vystavena ve starověké době, a nikdo neví, kdo jí postavil, soudí se však, že nebyla postavena lidskou rukou. Taví se zde nejvýznamnější a nejcennější surovina světa - Magická ruda. Vysoká pec se nachází hluboko v hoře, pod Klanem Kladiva.

II. místo: Spáčův chrám Editovat

1059.jpg

Spáčův chrám

Spáčův chrám představuje obdivuhodný komplex propletených chodeb a sálů. Bylo to místo, kde po tisíce let odpočíval arcidémon Spáč, povolaný sem pěti skřetími šamany. Stavba chrámu trvala celých deset let a všichni dělníči i šamani byli nakonec proměněni v nemrtvé strážce chrámu. Nakonec práv zde porazil bezejmenný hrdiny Spáče, a díky výkyvu magické energie se tento chrám zhroutil.

III. místo: Irdorath Editovat

141.jpg

Irdorath

Irdorathské síně, pojmenované po stejnojmenném ostrůvku, byli jedním z Beliárových chrámů. Opět se jednalo o velkolepý komplex plný skřetů a nebezpečí a přebývali zde hned dva draci. Žil zde samotný Nemrtvý drak, vládce všech ostatních draků, který byl poražen bezejmenným hrdinou a jehož energie byla vysáta Xardasem. Chrám pravděpodobně postupně zaniknul.

IV. místo: Tooshoo Editovat

577.jpg

Tooshoo

Tooshoo je název obrovského magického stromu, kterému se říká i strom vědění. Nacházel se na ostrově Argaan. Strom pravděpodobně vyrostl do takové výše díky tomu, že ležel na siločáře, kde se stýkaly symboly všech tří bohů. I díky tomu se stal výzkumným centrem mágů, jeho jedinečnost spočívala i v tom, že zde společně studovali v míru zástupci všech tří bohů.

V. místo: Vengard Editovat

Screen0015.jpg

Vengard

Vengard je největším městem na kontinentě a hlavním městem Myrtanského království. Vengard byl zdáli viditelný z celého východního pobřeží Myrtany a to díky svým mnoha věžím. Město bylo mohutně opevněno a přestože skřeti za Velké skřetí války prolomili jeho hradby, město nebylo nikdy zcela dobyto.

VI. místo: Chrám v Bakareshi Editovat

954.jpg

Chrám v Bakareshi

Chrám v Bakareshi, byl největší stavbou svého druhu ve Varantu a byl zasvěcen Beliarovi. Jednalo se o komplex tří, navzájem propojených věží, jedna sloužila jako obytná, druhá představovala Beliarův trůn a třetí sloužila jako samotný chrám. Hashisiné z celého Varantu odváděli do zdejšího chrámu tribut, takže zde bylo nashromážděno nesmírné bohatství. Chrám také po dlouhá léta představoval spojení mezi pozemským světem a Beliarem.

VII. místo: Al Shedim Editovat

400.jpg

Al Shedim

Al Shedim bylo starověké město, vystavené před tisícem let kulturou Prastarých ve Varantu. Jednalo se o obrovské město, rozdělené na několik čtvrtí, jehož dominantou byl velký chrám. Město pravděpodobně bývalo i velmi lidnaté, avšak Prastaří rozhněvali Adana a ten seslal na celý Varant obrovskou potopu, která zničila i Al Shedim. Když voda opadla, nezbylo z města nic víc než ruiny, které leží ve Varantu doposud, pouze chrám se zachoval v celé své podobě.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki