FANDOM


1064
Saturas
Životopisné údaje
Cech

Mág Vody

Hodnost

Nejvyšší mág Vody

Národnost

Nomád

Lokace

Nový tábor (G1), Jarkendhar (G2: Addon), Al Shedim (G3)

Saturas byl nejvyšším mágem Vody. Byl nesmírně talentovaný a moudrý, bezpochyby byl také nejmocnějším z Mágů Vody. Saturas se podílel na vytvoření bariéry v kolonii, patřil také mezi ty, kteří se skutečně snažili bariéru odstranit. Po pádu bariéry se vydal prozkoumat prastaré zříceniny v Jarkendaru, nakonec se dostal zpět na pevninu do své vlasti - Varantu, kde se stal vůdcem svého lidu, Nomádů.

Životopis Editovat

Ranný život Editovat

Saturas a ostatní Mágové Vody pocházejí původně z Varantu, kde patřívali k Nomádským kmenům. Mágové Vody po dlouhá léta působili jako duchovní vůdci Nomádů a společně s nimi kočovali, až do chvíle, kdy je povolal myrtanský král Rhobar II., aby společně s jeho Mágy Ohně vytvořili magickou bariéru nad Hornickým údolím. Skřeti zatím vedli válku proti Myrtaně a postupně ovládli Nordmar a získali přístup k samotné Myrtaně. Proto se Mágové Vody rozhodli králi pomoci, věřili, že magická ruda na Ostrově Khorinis pomůže Myrtaně zastavit skřety.[1]

Za magickou bariérou Editovat

Vytvoření bariéry a odchod do Nového tábora Editovat

Po králově žádosti vyrazili Saturas a ostatní Mágové Vody na Ostrov Khorinis, kde se spojili s Mágy Ohně. K tvorbě bariéry bylo použito pět Ohniskových kamenů a mágy při jejich práci vedl nejvyšší mág Ohně Xardas. Něco se však zvrtlo a bariéra dosáhla nevídaných rozměrů a uvěznila i samotné mágy.[2] Saturas a ostatní mágové pak žili nějaký čas na Starém hradě. Mágové Vody se však dostali do sporu s Mágy Ohně, které po odchodu Xardase vedl Corristo. Saturasovi a jeho přátelům se nelíbilo, že Mágové Ohně pomáhali k moci zlotřilému Gomezovi. Nakonec se Mágové Vody rozhodli odejít s tábora, do Nového tábora. V Novém táboře si Mágové Vody najali na svou ochranu skupinu žoldáků, které vedl Lee, bývalý královský generál.

Pokus o zničení bariéry Editovat

1060

Saturas při svých studiích

Mágové Vody pak začali usilovně zkoumat, jak zničit magickou bariéru. Nakonec vymysleli plán, podle kterého počítali s odpálením velké haldy magické rudy. Domnívali se, že tak mocný výboj magické energie, určitě bariéru zničí. Ruda byla těžena ve Svobodném dole a na její těžbu dohlíželi žoldáci. Saturas pak celá léta trávil tím, že v poklidu studoval vlastnosti magické rudy. Po dlouhých letech se podařilo Mágům Vody shromáždit dostatek rudy nato, aby podle jejich odhadu stačila ke stržení bariéry. V té době však došlo i k několika znepokojivým událostem. Bezejmenný hrdina přinesl Saturasovi zprávy o tom, že bratrstvo zjistilo, že Spáč, kterého uctívají ve skutečnosti není bohem, ale prastarým arcidémonem. Mágové Vody správně odhadli, že obyvatelé kolonie jsou ve velkém nebezpečí a tak ještě více naléhali na rychlé uskutečnění jejich plánu na zničení bariéry. Bezejmenný donesl Saturasovi artefakt, v němž Saturas rozpoznal jedno s ohnisek, které byly použity k vytvoření bariéry. K ohnisku bezejmenný donesl i alamanch, který byl důležitý ke studiu ohnisek a používání jejich magie. Saturas poté požádal bezejmenného, aby pomohl shromáždit zbývající čtyři Ohniskové kameny. Když se tak stalo, byl Saturas připraven k uskutečnění magického obřadu, potřeboval k tomu však pomoc Mágů Ohně. Bezejmenný se tedy vypravil za Mágy Ohně.

Bohužel v té době došlo k několika nešťastným událostem. Starý důl, patřící Starému táboru se zhroutil. Gomez tak přišel o zdroj své moci a zaútočil na Svobodný důl. Mágové Ohně se proti tomu postavili, protože tajně vyjednávali s Mágy Vody a snažili se udržet křehký mír mezi Starým a Novým táborem. To popudilo Gomeze na tolik, že dal Mágy Ohně vyvraždit, přežil jediný Milten, který v té době nebyl přítomen na hradě. Saturas pak prohlásil, že když jsou Mágové Ohně mrtví, je jejich plán ztracen. Nakonec si však vzpomněl ještě na Xardase a rozhodl se bezejmenného vyslat za nekromantem se žádostí o pomoc. Saturas doufal, že si Xardas bude vědět rady. Zatímco se hrdina vydal za Xardasem, Saturas přijal ve svém sídle Miltena, který zde hledal úkryt, před Gomezovým hněvem. Hrdina zatím našel Xardase a požádal jej o pomoc. Xardas nesouhlasil se Saturasovým plánem, řekl, že zhroucení bariéry pomocí rudné haldy není řešení. Bylo třeba najít zdroj, který způsobil nárůst bariéry při její tvorbě a tím byl Spáč. Hrdina nechtěl Saturasovi ublížit a tak se rozhodl o tom, že jeho plán je bezcenný pomlčet. Nakonec bezejmenný využil rudnou haldu k tomu, aby dobil meč Uriziel magickou mocí. Byl však u toho přistižen Saturasem a Mágy Vody a ti zuřili. Saturas byl tak rozhněván, že chtěl hrdinu zabít.[3]

Útěk z Hornického údolí Editovat

Bezejmenný hrdina nakonec skutečně porazil arcidémona Spáče. Jakmile byl Spáč poražen, zhroutila se i magická bariéra. Bezprostředně po pádu bariéry opustili Saturas i ostatní Mágové Vody Nový tábor a vydali se hledat místo, kde všechna ta zkáza začala, jak napsal Saturas ve svém dopise, který zanechal v Novém táboře.[4]

Výzkum Jharkendaru Editovat

1061

Saturas při výzkumu Jharkendarské pyramidy

Po pádu magické bariéry, zamířili Mágové Vody do Údolí Khorinisu, kde začali zkoumat prapodivné pyramidy, které byly pozůstatkem starověké kultury. Postupně se jim podařilo zjistit, že za severovýchodními horami se nachází ještě další, dosud neprozkoumaná část ostrova, kde se údajně mělo nalézat celé město této starověké kultury. Mágové zjistili, že tato kultura pravděpodobně uctívala Adanose, boha kterému sami sloužili. Saturas se také v té době po letech spojil s Vatrasem, dalším mágem Vody, který se neúčastnil vytvoření magické bariéry. Vatras založil pro Mágy Vody, takzvaný Kruh Vody, který jim měl pomoci s jejich expedicí. Nakonec se zde opět objevil bezejmenný hrdina, Saturas, který mu stále ještě neodpustil zničení rudné haldy jej přivítal několika nelichotivými přízvisky.

718

Mágové Vody provádějící rituál

Nakonec však Saturas využil hrdinovi pomoci. Ten pro něj shromáždil všechny kusy ornamentu, který byl klíčem k otevření portálu do neprobádaných částí ostrova. Když hrdina části ornamentu shromáždil, Saturas a ostatní mágové Vody uskutečnili rituál a spojenými silami ornament opravili. Poté byl portál aktivován a Mágové Vody i bezejmenný jím prošli. To co viděli na druhé straně, Mágy Vody nesmírně překvapilo. Našli ruiny obrovského starověkého města, brzy zjistili, že se nazývá Jharkendar. Mágové Vody díky bezejmennému zjistili, že bývalý rudobaron Raven, se zde chystá znesvětit zdejší Adanův chrám a získat tamější Beliarův artefakt, který zde byl ukryt. Hrdina naštěstí ravena porazil a poté se mohl rozhodnout, zda artefakt předá Saturasovi nebo si ho nechá. Po hrdinově odchodu s Jhakerndaru Mágové Vody ještě nějaký čas pokračovali ve výzkumu města. [5]

Návrat do Varantu Editovat

Když bezejmenný hrdina odplul na lodi Esmeraldě s ostrova Khorinis, byl celý ostrov zaplaven skřety. Mágové Vody se pak s pomocí Ohniskových kamenů teleportovali zpět do své vlasti do Varantu. Bohužel museli Ohniska zanechat svému osudu na Khorinisu. Saturas pak rozhodl, že se Mágové Vody musejí rozdělit, aby mohli lépe vést výzkum kultury Prastarých.[6]

Výzkum v Al Shedim Editovat

1065

Saturas studuje nápisy Prastarých

Ve Varantu se od dob, kdy se Mágové Vody vydali na Ostrov Khorinis mnohé změnilo. Zatímco dříve ovládali jenom jih pouště, nyní ovládli Hashisiné celý Varant a navíc uzavřeli spojenectví se skřety. Hashisiné tak skřetům za tribut umožnili konat vykopávky v ruinách měst Prastarých. Jedny z takových vykopávek probíhaly i v Al Shedim, starověkém městě Prastarých, kam zamířili i Saturas s Myxirem. Saturas se zde opět ujal své role duchovního vůdce Nomádů a chystal se porazit skřety, nehodlal totiž dopustit, aby Adanův artefakt, který byl ve zdejším chrámu padl do jejich rukou. Saturasovi se také podařilo získat i jeden z pěti klíčů, nutných k otevření chrámu v Al Shedim. Saturas také zjistil přibližnou polohu dalších chrámových klíčů a zakreslil je do mapy, kterou předal bezejmennému, když sem dorazil. Bezejmenný pak pomohl Nomádům porazit zdejší skřety a otevřel chrám. Nakonec se mu podařilo získat i Adanův artefakt. Saturas pak nakázal bezejmennému, aby odnesl artefakt do bezpečí, bylo to zřejmě naposled, co se ti dva setkali.[7]

Pozdější život Editovat

1062

Saturas vede Nomády pouští

Po odchodu bezejmenného zůstal Saturas ještě nějaký čas v Al Shedim, aby dal tamější poměry do pořádku. Nakonec se Saturas navrátil ke své staré činnosti, začal spolu s Nomády opět kočovat. Prý vedl Nomády na dlouhou pouť, následovali tak cestu Věčného poutníka, tak jako kdysi jejich předkové.[8] Více o Saturasově dalším osudu již není známo.

Vzhled Editovat

1063

Saturas

Saturas byl snědé, až černé pleti. Je možné, že mohl mít předky z Torgaanu. Měl tmavé oči. Po většinu svého života byl mág plešatý, nosíval pouze krátké vousy, které mu lemovaly obě strany tváří. Jakožto nejvyšší mág Vody, nosil vznešené roucho Vody. Saturas patřil věkem zřejmě k nejstarším mágům Vody.

Osobnost a vlastnosti Editovat

Saturas byl moudrý a inteligentní muž, který se po dlouhý léta věnoval ustavičně svým studiím. K těm, kdož mu pomohli se choval velmi laskavě a vlídně. Avšak v případě, že jej někdo rozhněval, neváhal použít jako trest proti viníkovi i svou moc. Je nutno říci, že Saturas byl i mírně arogantní a ješitný. Po dlouhou dobu například nedokázal bezejmennému odpustit, že vyčerpal moc z jeho rudné haldy. I0é když nakonec viděl, že to prospělo pro dobrou věc.

Magická moc a schopnosti Editovat

Saturas

Saturas praktikující magii

Saturas je velmi schopný a mocný mág. Zdá se, že byl nejmocnější z Mágů Vody, protože byl nejvyšší z nich. Za časů kolonie patřil pravděpodobně, vedle Xardase a Corrista k nejmocnějším mágům světa.

 • Adanova magie: Saturas zasvětil celý svůj život službě Adanosovi, bohu Vody a patronu učenosti. Jako takovému mu byla propůjčena Adanova magie - někdy zvána magie Vody. Vyvolávat pokročilá kouzla, jako ledová vlna nečinilo tak Saturasovi žádné problémy.
 • Kouzlo bariéry: Saturas musel mít jistě i velké znalosti kouzla bariéry. Spolu s ostatními mágy také vymyslel plán na odstranění bariéry, zdá se, že u bariéry menších rozměrů by mohl jeho plán vyjít. Avšak v Hornickém údolí byl jeho plán nepoužitelný, jelikož bariéra byla ovlivněna Spáčovou magií.
 • Ohnisková magie: Mágové Vody byli zřejmě nejaktivnější v používání magie pomocí Ohnisek. Poprvé se s nimi setkali pravděpodobně při tvorbě magické bariéry. Saturas chtěl později využít ohnisek k odpálení velké rudné haldy. Naposledy mágové Ohniska využili, když se teleportovali z Jharkendharu do Varantu.
 • Vlastnosti magické rudy: Saturas po dlouhá léta za časů magické bariéry, studoval vlastnosti magické rudy. Chtěl odpálit velkou rudnou haldu a tak uvolněnou magickou energii využít ke zničení bariéry.
 • Runová magie: Saturas stejně jako všichni ostatní mágové, používal až do jejího zničení runovou magii. Zdá se, že v jejím používání byl velmi sběhlý.
 • Magie Prastarých: Jakmile byly magické runy zničeny, přišli Mágové Ohně o svou moc. Zdá se však, že Mágové Vody byli i nadále schopni provádět svá kouzla a zaklínadla. Saturas dlouho studoval magii Prastarých a byl mistrem v jejím používání.

Vztahy Editovat

Mágové Vody Editovat

Saturas byl nejvyšší ze sedmi původních Mágů Vody. Jeho dlouholetí následovníci a přátelé byli Vatras, Nefarius, Cronos, Riordian, Myxir a Merdarion. Společně původně působili jako duchovní Nomádů a šířili Adanovu víru. Později je král Rhobar II. povolal, aby vytvořili magickou bariéru. Mágové Vody strávili za magickou bariérou dlouhých deset let. Po pádu bariéry se společně věnovali výzkumu Jharkendaru. Nakonec se rozešli ve Varantu, kde se opět někteří z nich stali duchovními vůdci. Zdá se, že Saturas měl s ostatními Mágy Vody velmi blízké přátelské vztahy.

 • Bude doplněno

Vystoupení Editovat

Reference - Zdroje Editovat

 1. Gothic 3, Rozhovor s Riordianem
 2. Gothic
 3. Gothic
 4. Gothic II, Saturasova zpráva
 5. Gothic II: Noc Havrana
 6. Gothic III, Rozhovory s Mágy Vody
 7. Gothic III
 8. Gothic III: Outro

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.