Fandom

Gothic Wiki

Roland

1 401stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share
Roland
Roland
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Vůdce Okary

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Okara

Roland byl paladinem, patřil bezpochyby mezi nejschopnější vojevůdce krále Rhobara II. Patřil k posádce pevnosti Gotha, která byla velitelstvím paladinů v Myrtaně. Roland spolu se svými druhy statečně čelil armádě skřetů, která oblehla pevnost. Pevnost se dlouho držela proti skřetí armádě, avšak nakonec skřetí šamané povolali hrozivého démona, který všechny muže v pevnosti proměnil na nemrtvé. Roland byl jedním z mála, kterým se podařilo prchnout. On sám později přiznal, že jako paladini byli arogantní a hrdí a tím víc byli ochromeni, když jejich runy ztratily svou moc. Roland posléze shromáždil několik roajalistů a založil na místě bývalého dolu na železnou rudu povstalecký tábor Okara. Okara se stala největším ohniskem odporu proti skřetům ve středozemí a Rolandovi muži se podíleli na mnoha akcích proti skřetům. Nejvýznamnějším činem bylo osvobození Montery s pomocí bezejmeného hrdiny. Avšak Montera padla posléze opět do rukou skřetů. Roland zustával nadále nejvěrnějším stoupencem krále a poslal expedici v čele s Gornem, aby vypátrala v Gothe teleportační kámen do Vengardu, bohužel expedice nebyla úspěšná. Teprve hrdinovi se podařilo získat kámen a dokonce očistit Gothu od její kletby. Roland se poté účastnil znovuvýstavby Gothy, když poslal své muže, aby pevnost obsadili. Roland byl zřejmě nejvyšším vůdcem osvobozeneckého hnutí v Myrtaně, jelikož o něm s respektem mluví i ostatní roajalističtí vůdci.

Rolandův pozdější osud po hrdinově odchodu z Myrtany není znám, když se hrdina po dvou letech vrací do Myrtany, Okara je již opuštěna.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki