FANDOM


Roland
Roland
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Vůdce Okary

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Okara

Roland byl paladinem, patřil bezpochyby mezi nejschopnější vojevůdce krále Rhobara II. Patřil k posádce pevnosti Gotha, která byla velitelstvím paladinů v Myrtaně. Roland spolu se svými druhy statečně čelil armádě skřetů, která oblehla pevnost. Pevnost se dlouho držela proti skřetí armádě, avšak nakonec skřetí šamané povolali hrozivého démona, který všechny muže v pevnosti proměnil na nemrtvé. Roland byl jedním z mála, kterým se podařilo prchnout. On sám později přiznal, že jako paladini byli arogantní a hrdí a tím víc byli ochromeni, když jejich runy ztratily svou moc. Roland posléze shromáždil několik roajalistů a založil na místě bývalého dolu na železnou rudu povstalecký tábor Okara. Okara se stala největším ohniskem odporu proti skřetům ve středozemí a Rolandovi muži se podíleli na mnoha akcích proti skřetům. Nejvýznamnějším činem bylo osvobození Montery s pomocí bezejmeného hrdiny. Avšak Montera padla posléze opět do rukou skřetů. Roland zustával nadále nejvěrnějším stoupencem krále a poslal expedici v čele s Gornem, aby vypátrala v Gothe teleportační kámen do Vengardu, bohužel expedice nebyla úspěšná. Teprve hrdinovi se podařilo získat kámen a dokonce očistit Gothu od její kletby. Roland se poté účastnil znovuvýstavby Gothy, když poslal své muže, aby pevnost obsadili. Roland byl zřejmě nejvyšším vůdcem osvobozeneckého hnutí v Myrtaně, jelikož o něm s respektem mluví i ostatní roajalističtí vůdci.

Rolandův pozdější osud po hrdinově odchodu z Myrtany není znám, když se hrdina po dvou letech vrací do Myrtany, Okara je již opuštěna.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki