FANDOM


Pyrokar
Pyrokar
Životopisné údaje
Cech

Mág Ohně

Hodnost

Nejvyšší mág Ohně

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Klášter na Khorinisu

Pyrokar byl nejvyšším mágem Ohně Innosova kláštera na Khorinisu. V mládí byl zřejmě studentem Xardase. Poté co byl Xardas uvězněn ve vlastním kouzle bariéry, stal se Pyrokar novým představeným kláštera. Pyrokar dlouho nevěděl, že Xardas se zřekl Innose a dal se do služeb Beliára. Dokonce Xardasovi adresoval do bariéry dopis, který dal těsně před jeho vhozením do bariéry bezejmennému.

Když byla bariéra bezejmenným hrdinou zničena, Pyrokar se nyní konečně dozvěděl vše o Xardasovi. Zaujal nyní proti němu nepřátelský postoj. Když se hrdina dostavil pro Innosovo oko do kláštera, oznámil mu Pyrokar s velikými starostmi, že oko bylo ukradeno. Bezejmenný se tedy vydal hledat artefakt. Když jej našel, zjistil že patráči ho rozbili. Hrdina oko nechal opravit, ale Vatras jej informoval, že je potřeba obnovit magickou moc oka, a to můžou udělat pouze zástupci všech tří bohů. Bylo tedy nutné, aby se Vatras jako zástupce Adana, Pyrokar jako zástupce Innose a Xardas jako zástupce Beliára sešli a magickým obřadem moc oka obnovili. Pyrokar však odmítl spolupracovat s Xardasem, s tím že nemají důkaz že je Xardas nezradí. Xardas přesvědčil Pyrokara tím, že mu poslal knihu o Irdorathu. Všichni tři mágové se poté sešli u kruhu Slunce a zde uspořádali velkolepý magický obřad na obnovu magické moci oka. Bylo to naposledy, co se Xardas s Pyrokarem viděli. Co se s Pyrokarem stalo po hrdinově odplutí na pevninu nemůžeme s určitostí říci, ale je možné že klášter se proti hordám skřetů mohl ubránit, už jen díky své izolovanosti. Pyrokar byl v době setkání s hrdinou již velmi starým mužem, byl to muž nesmírně moudrý a inteligentní, ale byl zároveň také trochu arogantní a samolibý. Ovšem lid o něm mluvil s velikou úctou a pokorou. Pyrokar patřil mezi vůbec nejmocnější mágy světa.

Zmínky na Argaanu Editovat

Zdá se, že Pyrokar skutečně zemřel. Na Argaanu se totiž našel jeho odznak a prsten. Podle všeho nebylo nikdy Pyrokarovo tělo nalezeno a je velmi nepravděpodobné, že by se arcimág dobrovolně vzdal svého majetku.

Předchůdce:
24 Nejvyšší mág Khorinijského kláštera
Současný nejvyšší mág na Khorinisu
24 Nástupce:
V úřadu?