FANDOM


Následující průvodce poskytuje novým uživatelům obecné rady, jak vytvořit správný článek pro Gothic wiki.

Založení článku Editovat

Máte nápady pro nový článek, který by jste chtěli realizovat? Prostor pro psaní je více než velý, můžete vybírat s celkem čtyř dílů a zatím dvou vydaných datadisků. Podmínky pro článek jsou následující:

  • Článek se musí týkat tématiky série Gothic.
  • Článek musí být vytvořen podle informací ze samotné hry či doprovodného materiálu (Manuály, povídky od Rozštěpené panny ad.)
  • Doporučuji všem novým přispěvovatelům, aby se na wiki registrovali. Registraci najdete v pravém horním rohu. Anonymní editoři totiž nevzbuzují důvěru.

Pokud splňujete dvě první podmínky, nemusíte se bát, že by byl váš článek smazán. V článku je možno využít teorie, je však potřeba, aby byly pravděpodobné. Pokud již napíšete vlastní teorii či spekulaci, napiště před danou větou například slovo možná...

Nyní již k samotné tvorbě článku.

1) Klikněte na Add page, nahoře na hlavní straně vedle čísla, informujícího o počtu článků na wiki. 2) Do políčka Title, vložte název článku, například Rhobar. 3) Do políčka Text nyní můžete začít psát samotný článek

Typy pro napsání správného článku Editovat

Jakmile napíšete do Title název článku, nevkládejte další nadpis se jménem článku do textu. Pokud píšete krátký článek, jehož rozsah vystačí na jeden odstavec, nevkládejte nadpisy, které by článek rozdělily na více sekcí. Pokud ovšem píšete rozsáhlejší článek, začněte text vždy krátkým souhrným infeme, začínajícím názvem článku. Název poté ztučníte. Ztučnování se provádí tím, že kliknete na tlačítko B, v nabídce tlačítek nad textovým polem. Bude to vypdat například takto: Rhobar I. byl prvním myrtanským králem atd.

Nadpisy vložíte pomocí tlačítka velkého A, nad textovým polem. To vám přidá z každé strany dvakrát =, mezi něž napíšte text nadpisu, například životopis. Podnadpisy pak tvoříte přidáváním dalších rovnítek, pamatujte že z každé strany musí být stejný počet rovnítek!

Odkazy, obrázky a šablony Editovat

Aby měl článek co nejlepší úroveň, je třeba aby v něm byly odkazy na jiné články. Odkazy vkládáme přímo v textu, nikdy neodkazujeme na článek, který zrovna píšeme, či editujeme. Pokud by jsme tak učinili, zobrazily by se odkazy tučně a ne modře. A jak vložit odkaz? Napíšete-li ve článku větu, ve které se vyskytuje slovo Myrtana, slovo si obtáhnete myší a kliknete nahoře nad textovým polem na tlačítko zobrazující podtržené modré ab. To vám okolo slova vytvoří tyto hranaté závorky [[]]. Když článek poté uložíte bude vypadat výsledný efekt takto: Myrtana. Pokud slova ve článku skloňujete, například s Rhobarem III. Slovo si opět obtáhnete a kliknete na ab. Mezi hranaté závorky vlevo vložíte neskloňovaný název článku, Rhobar III. a oddělíte jej od slova s Rhobarem III. pomocí |.

Aby článek nebyl jen o suchopárném čtení, a aby zaujal, spestřete jej čtenářům obrázky, souvisejícími s článkem! Obrázky nahrajete pomocí tlačítka add a photo, které se nachází vždy vpravo, pokud otevřete nějaký článek. Nahrávejte obrázky ve formátech jpg, či png. Obrázek do článku vložíte tak, že si do něj zkopírujete

[[Soubor:název.jpg|thumb|left|popisek]]

Název, bude stejný jako nahraného obrázku, za ním musí být vždy přípona, v závislosti na tom, v jakém formátu jste obrázek nahráli. Například .jpg. left můžete nahradit slovem right, v závislosti na tom, na jaké straně chcete článek mít. Tam, kde je slovo popisek, napíšete stručné info o tom co obrázek zobrazuje. Například Trůnnící král Rhobar III.

Katagorizace článků Editovat

Je nutné, aby každý článek, který jste napsali, měl kategorie. Katageroi vložíte pomocí tlačítka Add category v levém rohu pod textovým polem. Vložte vždy kategorie do kterých článek patří. Pokud nevíte, do jaké kategorie článek patří, podívejte se na jiný podobný článek. Pokud píšete o nějaké postavě mívá článek většinou čtyři kategorie. Je to národnost, ke které patří, jeho funkce/řemeslo, místo kde sídlí - obyvatelé ..., a obecná kategorie Lidé a postavy. Pokud je to článek o někom významném, mívá zpravidla kategorií mnohem více. Dokud si tedy nebudete kategoriemi jistí, podívejte se na jiný podobný článek, kategorie najdete úplně dole pod článkem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki