FANDOMPaladini jsou Innosovými svatými válečníky a zároveň tvoří elitní gardu krále. Jsou to zdatní válečníci a ovládají i vlastní magii.

66

Obrázek typického paladina

Historie řádu Editovat

Řád paladinů byl založen zřejmě již za vlády krále Rhobara I., nejvyšším paladinem za jeho panování byl patrně Dominique, který vedl i tažení proti Jižním ostrovům. Zde jeho vojska zničila Beliarův chrám a ostrovy byly připojeny k myrtanské říši. Další velkou kampaní paladinů bylo tažení do Varantu, kde zazářil nejvyšší paladin krále Rhobara II., generál Lee. Za Velké skřetí války byli právě paladiné hlavní oporou krále. Rhobar II. vyslal i velkou expedici paladinů na Khorinis. Ovšem paladiné na Khorinisu byli později poraženi stejně jako paladini na pevnině. Velkou zásluhu na porážce paladinů na pevnině měl Xardas, který zničil jejich runovou magii. Řád byl rozdrcen a všichni jeho velcí velitelé byli pobiti. Pouze několik málo paladinů přežilo. Teprve za vlády Rhobara III. povstal řád k novému lesku.

Úkoly a cíle řádu Editovat

67

Hymna Paladinů

Hlavním úkolem paladinů je, jakožto Innosových válečníků, šířit víru v Innose a bojovat s Beliarovými přisluhovači. Paladini mají za úkol také sloužit mágům ohně, králi a dbát o jejich bezpečnost. Mnozí paladini jsou až fanatičtí a klidně položí život za svého pána. Jsou však i paladini, především ti mladí, kteří dbají spíše uvolněnějších mravů. Někteří paladini slouží i v soudnictví a mnozí jsou pověřeni státní správou, například vedení měst. Mnozí paladini jsou však díky svému postavení arogantní a namyšlení a proto je obyčejní lidé příliš v lásce nemají.

Velitelství a základny Editovat

932

Paladinský znak

Hlavním velitelstvím paladinů v zemi je pevnost Gotha, nikoliv hlavní město Vengard, jak by se někdo mohl mylně domnívat. Paladini si Gothu zvolili za svou základnu pravděpodobně díky její strategické poloze přibližně ve středu země. Mají rychlý přístup nejen k hranicím s Nordmarem, ale i s Varantem a blízko je též i do hlavního města. Další velkou základnou paladinů je hrad Faring, ten je největším hradem v celé Myrtaně a je důležitým bodem pro obranu severní hranice. Poslední základnou paladinů je samozřejmě hlavní město Vengard. Zde žijí paladini na hradě, kde jsou k okamžitým službám králi a mágům ohně.

Výzbroj a vybavení paladinů Editovat

Všechny základny paladinů jsou těžce opevněné, vybavené sklady, aby mohly vydržet i ty nejdelší obléhání. Paladiné jsou velice dobře vybavení a schopní bojovníci, cvičení také v lehké magii, většinou ještě posílení o několik kušijníků a mágů ohně, takže k dobytí jakékoli jejich základny by byla potřeba mnohonásobná přesila rytířů, mágů, lučištníků a obléhacích strojů. Paladiné samotní jsou velice dobře vybaveni, jejich běžná výbava se sestává z paladinské zbroje, paladinského štítu, posvěceného paladinského meče a khorinijští paladiné mají ve zvyku nosit i přílbici. Neobviklým prípadom sú paladini ozbrojení pikami.Paladiné, strážící královský palác ve Vengardu, nosí místo běžné paladinské zbroje zbroj slavnostní a někteří drží na stráži místo meče halapartnu.

Index

Nejslavnější velitelé paladinů Editovat

Legendárním vzorem všech paladinů byl nejvyšší paladin krále Rhobara I. Dominique. Tento legendární bojovník zvítězil v bitvě o Jižní ostrovy a jeho přičiněním byl zničen Beliárův chrám a ostrovy připojeny k říši. Mezi paladiny snad patřil i Lee, který je známý po celém světě jako dobyvatel Varantu, avšak i nechvalně známý jako vrah krále Rhobara II. Tomu se však pomstil za to, že se nechal ovlivnit šlechtou a falešně obvinil Leeho za vraždu své manželky. Lee strávil několik let i ve vězeňské kolonii, kde byl velitel žoldáků, nyní je Lee nejvyšším generálem vojsk krále Rhobara III. Mezi další velmi slavné paladiny patří lord Hagen, ten byl věrným služebníkem krále Rhobara II., avšak jeho vojska byla poražena na Khorinisu skřety.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki