FANDOM


142
Onarova farma
Informace o lokaci
Země

Ostrov Khorinis

Poloha

Jihovýchodně od Khorinisu

Status

Farma

Správce města

Onar

Počet obyvatel

cca 40 - 45 obyvatel (G2: Addon)

Náboženství

Innosův kult

Onarova farma se nachází na jihu ostrova Khorinis. Je to největší farma a dodavatel obilí pro město, tedy, byla největší dodavatel obilí pro město. Onar, její majitel, se totiž odmítl dále nechat "vysávat" městem a královskými vojáky.

143

Pohled na pole

Onarova farma je obrovský statek patřící velkostatkáři Onarovi. Onarovi náleží i Sekobova a Bengarova farma, které jejich "šéfům" pouze pronajímá. Onar ročně prodělává obrovské peníze kvůli domobraně, která mu, ve jménu krále, bere obilí. Najal si tedy žoldnéře, bojovníky, jenž za své jméno vděčí své malé výplatě, žoldu. Onar nabízí ostatním farmám ochranu před městskými vojáky, což znamená žádné odvozy obilí bez placení místní domobranou. Nevýhodou však je, že většinu obilí si bez placení vezme Onar a Sekobova ani Bengarova farma vlastně neměli na výběr, museli se chtě nechtě přidat k Onarovi.

Žoldnéři jsou většinou bývalí vězni z Hornického údolí, kteří uprchli po pádu bariéry. Avšak najdou se tam i tací, kteří jsou z daleka. Je to Sylviova skupina, složená z lovců skřetů, pocházející z Jižních ostrovů. Z Jižních ostrovů pochází také žoldák Khaled, který také přišel se Sylviem, ale spojil se s Leem. Všichni žoldáci mají za úkol hlídat nejen Onarovu, ale i Bengarovu a Sekobovu farmu. Je pravda, mnozí žoldáci nejsou nic víc než líní povaleči, ale jsou mezi nimi i velice schopní lidé. Především Lee, jenž je jejich vůdcem. Jeho opak je Sylvio, arogantní vůdce skupiny ze severu, který nedělá nic jiného, než jen sedí v hospodě a přemýšlí jak svrhnout Leeho a přetáhnout co nejvíce lidí na svou stranu.

270

Mapka farmy

Samotná farma je rozdělena na tři budovy. První a nejdůležitější z nich je hlavní budova, před kterou stojí žoldnéřská stráž. Tato budova je rozdělena na dvě pomyslné části. Ta v pravo patří žoldákům, ta levá Onarovi a jeho rodině. V přízemí pravé části je žoldácké velitelství, kde Lee a jeho nejvěrnější probírají různé záležitosti. V patře se pak nachází ubytovna žoldáků. Levá část má v přízemí místnost, jenž celá náleží Onarovi. Je to jeho pracovna i odpočívárna a tráví v ní celý den. V patře je pak jeho žena a ostatní pokoje. Další budovou je stodola. Zde žijí obyčejní sedláci a skladuje se tu obilí a sláma. Poslední budovou je hospoda. Zde tráví mnoho žoldáků svůj den, v případě některých i noc. Obsluhuje je kuchařka Thekla, která vaří speciální vývar po kterém se zvyšuje síla. Vedle vstupu do hospody se nachází přístřešek s kovárnou, kde své mistrovské meče a zbroje ková vynikající kovář Bennet. Pokud obejdeme hospodu, narazíme po chvíli na malou, občas strašidelně působící, kapličku. Ta ale nemá žádný význam.

Onar sám je asi padesátník. Je věčně nevrlý, zřejmě protože ani jeho přítomnost žoldáků moc netěší. Ale podle jeho slov, už neměl jinou možnost. Trpí ohromnou záští k městu a králi, která zašla tak daleko že zakázal prodávat do města zboží. Tak jsou farmáři odkázáni na potulné kupce, kterých je opravdu málo, a tak farma opět velmi prodělává. Ale Onar to přehlíží.

Kvůli Onarově farmě je země Khorinisu na pokraji občanské války. Bohužel se ani město, ani Onar nedokáží dohodnout, a tak se situace mění pouze k horšímu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki