FANDOM


Předcházející:

Bitva o Monteru

Následující:

Obléhání Faringu

Obléhání Gothy
1122
Konflikt:

Velká skřetí válka

Kdy:
  • 999-1000 po vyvolání Spáče (Pravděpodobně)
Místo:

Gotha

Výsledek:

Vítězství Myrtany

Strany

Myrtanskyznak Myrtanské království

Skřetí znak Skřeti

Velitelé
Síla
  • asi 40 mužů (Dle počtu nemrtvých)
  • Neznámý počet skřetů
Ztráty

Obrovské

Neznámé

  [Zdroj]
Velká skřetí válka

Bitva u Vysoké peceBitva o MonteruObléhání GothyBitva o Východní souostrovíObléhání FaringuObléhání VengarduObléhání Starého hraduBitva o ArdeuBitva o Vysokou pec

Obléhání Gothy bylo jednou z největších bitev Velké skřetí války. Pro skřety bylo podmanění zdejší pevnosti velmi důležité, protože Gotha byla velitelstvím paladinů v zemi. Skřetům se však pevnost nepodařilo obsadit, a proto se spokojili s tím, že vyvolali démona, který proměnil posádku ve městě v nemrtvé. Gotha se tak stala jedinou myrtanskou osadou, za jejíž hradby skřetí noha nevstoupila. Nakonec byla pevnost osvobozena bezejmenným hrdinou a Gornem.

Předcházející události Editovat

Před postupem na Gothu se skřeti již stačili zmocnit Nordmaru a většiny území Myrtany od západu ke středozemí. Těsně před Gothou zřejmě skřeti, zdolali hradby Montery. Dobytí Gothy bylo pro skřety velmi důležité, protože se jednalo o velitelství paladinů v zemi. Myrtanu by pád Gothy nejen morálně ponížil, ale také by se tak otevřela cesta k útoku na Faring a hlavní město Vengard. Je možné, že armádě, obléhající Gothu původně velel samotný nejvyšší velitel skřetích vojsk Kan. Skřetí armáda byla také podporována šamany.

Průběh bitvy Editovat

Začátek obležení Editovat

Zpočátku se bitva o Gothu vyvíjela ve prospěch paladinů. Skřeti použili vše co měli k dispozici a přesto nebyli schopni se pevnosti zmocnit. Jak sami říkali paladinové se ve své pevnosti zavrtali jako červi. Zdá se, že úspěchy během obléhání vedli k tomu, že paladinové začali věřit ve své vítězství, možná věřili, že právě zde bude skřetí invaze zastavena. Paladinové se pak stali pyšnými a arogantními.[1]

Prokletí Gothy Editovat

1128

Zpustošená Gotha

Skřeti byli svými neúspěchy roztrpčeni. Mohli sice táhnout dále do Myrtany, avšak věděli, že nechat si Gothu s paladiny v zádech by bylo velmi nebezpečné. Nakonec se proto rozhodli k radikálnímu řešení, a to i navzdory tomu, že bylo jasné, že se již pevnosti nikdy nezmocní. Skřeti se totiž rozhodli s pomocí svých šamanů vyvolat Démona, přímo s Beliarovy říše. Démon Gothu vyplenil a proměnil její posádku v nemrtvé, to byla hrozivá rána pro Myrtanu. Démon však nebyl pod ničí kontrolu a tak nekromant Xardas skřetům nakázal, aby zanechali pod Gothou posádku, která by z dáli dohlížela na to, aby démon neopustil pevnost. Tímto úkolem byl pověřen skřetí velitel Potros.[2]

Porážka démona a osvobození pevnosti Editovat

1127

Démon Gothy

Po nějakém čase se do pevnosti odvážili vstoupit rebelové, vedení Gornem. Ty sem vyslal paladin Roland, který se kdysi účastnil obrany hradu a nakonec si zřejmě spasil život útěkem. Rebelové chtěli na hradě získat teleportační kámen do Vengardu, aby se mohli spojit s králem. Jejich bezpečnost měl zajistit posvátný prsten života, artefakt Prastarých. Artefakt se však ukázal být neúčinným. Rebelové brzy rozšířili posádku nemrtvých, a Gorn, kterému se podařilo uprchnout, byl zajat skřety pod Gothou. Nakonec Gorna osvobodil bezejmenný hrdina. Společnými silami démona skolili a prokletí Gothy bylo konečně zlomeno. Poté byli poraženi i skřeti pod Gothou a ta byla opět rebely vystavěna. Jejím vládcem se stal právě Gorn.

Důsledky Editovat

1124

Vojenská základna skřetů pod Gothou

Pád Gothy byl velkou morální ranou pro lid Myrtany. V konečném důsledku se ukázalo, že moc Myrtany a jejích paladinů je zlomena a ti již nejsou schopni vzdorovat dalšímu nátlaku skřetů. Ukázalo se také, že se skřeti, v touze po vítězství, neštítí využít těch nejodpornějších prostředků. Následné osvobození Gothy však ukázalo, že starý bojovný duch Myrtany ještě není zlomen a že stále ještě existuje naděje na vítězství lidí.

Reference Editovat

  1. Gothic 3, rozhovory s Potrosem a Rolandem
  2. Gothic 3, rozhovor s Potrosem

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki