FANDOM


Obléhání Faringu
Konflikt: Velká skřetí válka
51
Dobýt tak mohutnou pevnost, jakou byl Faring, bylo téměř nemožné
Trvání: Několok dnů
Místo: Faring
Výsledek: Vítězství Skřetů, Myrtana ovládnuta Skřety
Strany
Myrtanskyznak Myrtanské království Skřetí znak Skřeti
Velitelé
Myrtanskyznak Neznámý Skřetí znak Kan
Síla
Asi 10 paladinů
30 vojáků
Celkem: 30 - 40 mužů
cca. 60 skřetů
cca. 15 žoldáků + posily
Celkem asi 70 až 100 mužů
Ztráty
Polovina mužů popravena, polovina zotročena Velké
{{{poznámky}}}
Velká skřetí válka

Bitva u Vysoké peceBitva o MonteruObléhání GothyBitva o Východní souostrovíObléhání FaringuObléhání VengarduObléhání Starého hraduBitva o ArdeuBitva o Vysokou pec

Obléhání Faringu patřilo bezpochyby k největším střetnutím Velké skřetí války.

Předcházející události Editovat

Rok před tím, než oblehli Faring se skřeti zmocnili středozemí Myrtany. Západní oblast padla již před pěti lety. Skřeti měli nyní vynikající zázemí pro finální útok na východní oblasti říše, které jako jediné ještě vzdorovali. Než však mohli skřeti zaútočit na Faring, museli si nejdříve poradit s Gothou, paladinskou pevností na jih od Faringu. Gothy se skřeti nemohli žádným způsobem zmocnit a proto ji prokleli. Poté jim již nestálo nic v cestě v pochodu na východ.

Obléhání Editovat

První útok Editovat

Na pochod proti Faringu se vydala mohutná armáda. Ta se zde pravděpodobně rozdělila. Větší část vyrazila, aby oblehla hlavní město Myrtany Vengard. Ta menší pod velením samotného nejvyššího náčelníka skřetů, Kana, oblehla Faring. Byl to od skřetů vynikající krok, obležením Faringu i Vengardu najednou, odřízli obě poslední výspy království od vzájemného kontaktu. Velitelem Faringu byl neznámý paladin.

Přestože pod hradbami stála velká přesila skřetů, morálka na hradě byla vynikající. Paladinové si byli dobře vědomi toho, že Faring je nejmocnější pevnost na kontinentu vůbec. Krom toho bojovali za Innose, krále a svou vlast. Také věděli, že pokud padne Faring, bude mít Myrtana pramalé šance na vítězství. První útok mohutné skřetí armády byl snadno odražen a skřetům nezbývalo než jen zírat na nedobyvatelné hradby pevnosti.

Příchod Xardase a druhý útok Editovat

Skřeti se nakonec rozhodli pro nový útok na hrad. Avšak obávali se porážky. Právě v té době však na pevninu dorazil nejmocnější mág celého známého světa Xardas a uzavřel se skřety alianci. Zatímco armáda čekala před hradbami, objevil se zde Xardas a v rukách nesl kámen, který zářil jasně bílým světlem. Obléhatelé museli zavřít oči, aby neoslepli. Náhle světlo zmizelo a Xardas se teleportoval pryč. Obránci byli náhle bezbranní. Světlo je pravděpodobně oslepilo a pro skřety již nebylo těžké hrad dobýt. Následoval hrozivý masakr, všichni paladinové na hradě byli popraveni a jejich zohyzdněná těla byla vystavena po cestě na hrad jako odstrašující příklad pro všechny, kteří by se odvážili skřetům postavit.

Důsledky Editovat

Důsledky pádu Faringu byly pro Myrtanu fatální. Král Rhobar II. ztratil poslední mocnou pevnost v zemi a byl obklíčen ve svém hlavním městě. Vítězný Kan se stal skutečným vládcem Myrtany. Faring se stal de facto novým hlavním městěm obnovené skřetí říše. Zatímco moc legitimního krále se vztahovala jen na Vengard, skřeti se stali skutečnými pány celé Myrtany.

Zdroje Editovat

  • Časové údaje pocházejí z časové přímky z oficiálního manuálu ke G3
  • O bitvě vyprávěl Connor
  • Počty obránců jsou odhadnuty podle těl popravených, otroků a počtu hrobů pod Faringem

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki