FANDOM


Občanská válka v Myrtaně
Konflikt:
352
Gorn a Thorus, dva protivníci ve válce
Trvání: Dva roky
Místo: Myrtana
Výsledek: Vítězství Myrtanských
Sjednocení Myrtany
Konec války se skřety
Strany
Myrtanskyznak Myrtanské království
Gotha
Geldern
Silden
Vengard
Skřetí znakSkřeti
Velitelé
Gorn
Lee
Bezejmenný
Thorus
Kan
Síla
Paladinové
Nordmarští žoldáci
Rekruti
Zbytky skřetích vojsk
Ztráty
Neznámé Velké

Občanská válka v Myrtaně byla pokračováním Velké skřetí války, po odchodu bezejmenného a Xardase do jiné dimenze.

Předcházející události Editovat

Xardas a bezejmenný se domnívali, že když zbavějí svět vlivu bohů, nastane konečně mír. Když se Xardadosovi podařilo uskutečnit svůj plán, odešel spolu s bezejmenným hrdinou do jiné dimenze. V Myrtaně mezitím nasbírali rebelové nové síly a povstali proti skřetům. Silden, Faring i Geldern byly osvobozeny z rukou skřetů. Gotha byla osvobozena již před nějakou dobou Bezejmenným a Gornem. Avšak Myrtana po zavraždění Rhobara II. neměla krále, který by se ujal vlády ve Vengardu.

Došlo tedy k jistému rozdělení země na malé městské státy. Vlády ve Vengardu, se jako říšský regent ujal bývalý generál Lee, pod vládou Vengardu byla i blízká Ardea. Gorn znovuvybudoval Gothu k její bývalé slávě a ke svému panství připojil i mohutný Faring. Na západě se ujali vlády bratři Anog a Inog. Anog spravoval Silden a Inog Geldern. Bývalý skřetí nejvyšší náčelník Kan se mezitím stáhnul do Montery. Skutečným vládcem skřetů se však stal člověk, Thorus, veliký válečník z jihu. Thorusovou základnou se stal Trelis, mimo to ovládl také Cape Dune. Na krátkou chvíli nastal relativná mír, ten byl však brzy narušen konfliktem mezi Gornem a Thorusem.

Průběh války Editovat

Gorn začal vyzbrojovat proti skřetům silnou armádu. Z Nordmaru se dalo do jeho služeb několik nordmarských žoldáků. Krom toho byli do armády verbování i nedobrovolní rekruti. Gorn dal také rozšířit obranu Gothy o novou hradbu a v průsmyku po cestě z Montery do Faringu byla vystavěna brána. Tato brána se de facto stala hranicí, oddělující válečné zóny. Gornova armáda rozbila za touto bránou velký tábor.

Geldern, Silden i Vengard se odmítli do této války zaplétat a vyhlásili neutralitu. Doufali v brzký konec války. Skřeti však neutralitu Geldernu porušovali a často útočili na Geldernské karavany. Hlavní tábor skřetí armády se rozkládal pod Monterou.

Příchod bezejmenného Editovat

Bezejmenný i Xardas celou situaci sledovali z jiné dimenze. Hrdina se chtěl vrátit do Myrtany a učinit válce přítrž, Xardas však souhlasil s Leem a odmítal se do války vměšovat. Mezi oběma muži došlo k ostré rozepři, která skončila následným návratem hrdiny do Myrtany. Hrdina považoval jako jediné východisko sjednotit Myrtanu pod svou vlastní vládou.

Když bezejmenný navštívil Kana, ten by rád uzavřel mír z Gothou. Avšak Gotha mír odmítla, čímž byl Kan značně pobouřen. Později Gorn požádal o pomoc Vengard, v čele s Leem. Lee se nakonec rozhodl podpořit Gothu a osobně v čele své armády spolu s bezejmennýn vyrazil do Gothy. Později se od Miltena, který byl bezejmenným osvobozen s Thorusova zajetí, dozvědli o hrozbě, kterou představuje jakýsi mág, kterého Thorus povolal. Ten s pomocí Innosova oka hodlal vyvolat hrozivé monstrum, které by pomohlo skřetům porazit Myrtanské. Hrdina se rozhodl tomu zabránit a spolu s Leem, Gornem a jejich válečníky uskutečnili výpravu do jeskyně, kde mág hodlal vyvolávat bestii. Došlo k bitce, při které byli mág a jeho muži zabiti.

Avšak, mág stačil již bestii vyvolat, bezejmenný se vpravil do Reddocku, kde se objevila a skolil jí. Po tomto vítězství získal důvěru všech hlavních pánů v Myrtaně a ve Vengardu se prohlásil novým králem.

Sjednocení Myrtany Editovat

Nový král přijal jméno Rhobar III. a pokračoval ve válce proti skřetům. Záhy byli skřeti v Myrtaně poraženi. Thorus a několik jeho posledních válečníků, uprchli na člunu do severního Varantu. Myrtana byla byla tímto vítězstvím po více jak sedmi letech nadvlády skřetů konečně osvobozena a sjednocena pod vládou jediného panovníka.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki