FANDOM


Občanská válka na Khorinisu
Konflikt:
122.JPG
Ostrov Khorinis
Trvání: Několik týdnů
Místo: Myrtana, Ostrov Khorinis
Výsledek: Status quo
Strany
Myrtanskyznak.jpg Myrtanské království,Ostrov Khorinis Farmáři
Velitelé
Lord Hagen Lee
Onar
Síla
Paladinové cca. 20
Domobrana cca. 25
Žoldáci cca. 25
Ztráty

Občanská válka na Khorinisu, byla konfliktem mezi městem Khorinis, podléhajícím myrtanskému králi a velkostakářem Onarem.

Za Velké skřetí války vyletěly daně, vymáhané na farmářích do nepřijatelné míry. Farmáři měli sotva na to, aby uživili své rodiny. Po pádu bariéry nad Hornickým údolím, vstoupili do údolí města žoldáci, vedení svým velitelem Leem. Velkostatkář Onar se rozhodl vzepřít královské vládě, která se věru na ostrově vztahovala již jen na město a nejbližší okolí. Onar si tedy tyto žoldáky najal na obranu svých pozemků. Brzy se povstání šířilo jako požár po celém ostrově. Statkáři odmítali krále, jehož vojáci jim každou chvíli zabavovali majetek. Pod skutečnou pravomocí města zůstaly jen dvě blízké farmy, ty však k zásobování města nemohly stačit. Lidé ve městě hladověli, námořní obchod byl v té době ochromen, ceny za potraviny vylétly strmě vzhůru a město se stalo závislé na dodávkách potulných kupců. Velitel Lee vedl tuto politiku vyhladovění proti městu a nakonec učinil lordu Hagenovi, pánovi města mírovou nabídku, za mír požadoval vydání galéry Esmeraldy, jediné velké lodi v přístavu na které by on a jeho vojáci mohli odplout s ostrova. Hrdý lord Hagen samozřejmě tuto nabídku důstojně odmítl. Ve válce nedocházelo k otevřeným střetům, místo toho vojáci jednotlivých stran plenili farmy, takže válkou nejvíce trpělo zemědělské obyvatelstvo. Válka pravědpodobně skončila nerozhodným výsledkem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki