FANDOM


Nepokoje v Thorniaře
Konflikt: Drurhangovo povstání
495
Město Thorniara
Trvání: Několik dnů
Místo: Thorniara, Argaan
Výsledek: Vítězství Myrtany
Strany
Rhobar banner Myrtanské království Xeshyni služebníci
Velitelé
Lord Hagen Drurhang
Síla
cca. 20+ paladinů
Mágové s Tooshoo
Hrdina, Diego, Gorn ad.
cca. 40+ žoldáků krvavých zmijí
Horda nemrtvých
5 Ahn´Bael
Beliárovi kultysti
Ztráty
Velmi velké Obrovské
{{{poznámky}}}

Nepokoje v Thorniaře byl rozsáhlý konflikt v ulicích Thorniary mezi královskou armádou a temnými silami démonické Xeshy.

Předcházející události Editovat

Duše myrtanského krále Rhobara III. byla pomalu, ale jistě ovládána démonem. Kletba posilovala démonku Xeshu, která odpočívala po staletí v chrámu Bohyně a nyní se začala probírat. Xesha potřebovala, aby se ve chvíli, kdy démon nad králem získá plnou moc, nacházel Thorniarský hrad v jejích rukou. O to se měl postarat Drurhang, zrádný žoldák v královských službách, kterému Xesha naslibovala myrtanský i argaanský trůn. Drurhang se pokusil pro začátek zavraždit krále, avšak nepodařilo se mu to a paladinové urychleně poslali dopis lordu Hagenovi, který bojoval v Thorniarské rokli s lordem Gawaanem. Hagen se vrátil do města a bitva byla ztracena. Na vojáky se zřítila obrovská hlava Xeshyny sochy.

Bitva o město Editovat

Bitva o Baštu Editovat

Drurhang obsadil baštu a prohlásil se myrtanským králem. Hagen sebral své nejlepší muže a vydal se proti Drurhangovi, aby jej rozdrtil. Zatímco Hagen bojoval s Drurhangem v baště, došlo k hrozivé situaci, Xesha svou magií proměnila padlé v Thorniarské rokli v armádu nemrtvých a ta začala pochodovat proti Thorniaře. Hradby byly díky bojům ve městě chabě bráněny a tak pro nemrtvé nebyl problém probít si vstup do města.

Hagen by byl již Drurhangovy síly rozdrtil, když jej zatlačil do bašty, avšak v tu chvíli vpadli paladinům do zad nemrtví. Ti kdo nebyli sežráni nemrtvými byli žoldáky uvězněni v baště a lord Hagen byl odvlečen do kobky pod arénou.

Před bitvou přenesli mágové Ohně, Spáčův amulet, který mohl za králův stav do Innosova chrámu. Kněží však byli zabiti a chrám obsadili Beliárovi kultysti, kteří okolo chrámu vyvolali magickou bariéru.

Příchod posil s Toosha a hrdiny Editovat

Do města někdy v době vypkunutí konfliktu dorazili na člunu Diego, Rauter a Gorn. Když Diego uviděl situaci v Thorniaře, rozhodl se vyplout do Tooshoo, aby požádal zdejší mágy o pomoc. Gorn zatím osvobodil od nemrtých Kupeckou čtvrť. V této době do města také s Toosha dorazily Zyra a Jilvie. Zatímco Zyra se vrátila na hrad, Jilvie se připojila ke svým přátelům, aby přispěla k boji proti nemrtvým. Diego se pak vrátil s Toosha s vítanými posilami, doprovázeli jej Lester a mágové Milten, Merdarion, Ningal a Daranis.

Diego a Milten se snažili proniknout do hradu. Rauter, Jilvie, Daranis a Lester se také snažili v Diegově sídle najít cestu do hradu. Ningal zatím v osvobozené kupecké čtvrti aktivoval obelisky odpuzující černou magii, a když dorazil hrdina, poslal jej, aby aktivoval obelisky i v chudinské čtvrti. Diego a Milten byli zatím lstí nalákani do pasti a uvězněni spolu s Hagenem pod arénou.

Osvobození města Editovat

Hrdina však nejdříve pomohl otevřít cely v baště, kde byly zavřeni paladinové a ti nyní baštu převzali. Od nich se pak vyvolený dozvěděl, kde jsou vězněni jeho přátelé a proniknul do kobek. V kobkách zjistil, že Drurhang chce Hagena, Diega a Miltena zabít v aréně. hrdina se vypravil do arény a zabil Drurhanga i jeho muže, čímž naplnil svou pomstu. Jeho přátelé se pak vrátili ke králově dvoru. Nakonec se s pomocí mágů uskutečnilo osvobození chrámu, kteří strhli bariéru. Hrdina pak pobil Ahn´Bael, které sem poslala Xesha po Drurhangově neúspěchu. Gorn zas na Xardasův příkaz přispěl k vyčištění hřbitova. Nakonec se opět většina města nacházela v králově moci.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki