FANDOM


559.jpg

Socha Bohyniných dvojích služebnic

Oficiálním náboženstvím Argaanu největšího z Jižních ostrovů je Adanův kult, který vyznává královská rodina. Mnohem rozšířenější je však víra v Innose.

Historie Editovat

Nejstarší zmínky o náboženství na Argaanu pocházejí z dávných dob, kdy ještě lidé nebyli vládci světa. Tehdy byla hlavním uctívaným božstvem na ostrově Bohyně, jejíž jméno je dávno zapomenuté. Bohyně měla dvoje služebnice: Ahn´Nosiri a Ahn´Bael. Střediskem tohoto kultu byl Chrám Bohyně v horách Bílého štítu. Později mezi služebnicemi Bohyně došlo k válce. První králové Setarrifu Bohyni uctívali a vyšlapali prý starou stezku ke chrámu, kam se ji chodívali klanět. Později se však stal hlavním uctívaným božstvem Argaanu Adanos a Bohyně byla téměr zapomenuta.

Adanos byl převládajícím božstvem až do myrtanské invaze na ostrov. Když byly ostrovy připojeny k Myrtanské říši, snažili se paladinové dobyté území konvertovat na Innosovu víru. Jejich velitel, legendární Dominique dal na ostrov převést s pevniny množství Innosových sošek a rozmístit je po celém ostrově. Lidem řekl, že ten kdo sošky najde, se dočká Innosova požehnání. Lidé však ze soškami obchodovali, přesto se během letité nadvlády Myrtany mnoho obyvatel obrátilo na Innosovu víru.

Přehled kultů a jejich zastoupení na ostrově Editovat

Innosův kult Editovat

Je v současné době bezpochyby nejuctívanějším bohem na Argaanu. V Innose věří na ostrově většina obyvatel západních regionů ostrova. Právě tyto oblasti byly pod léta pod přímým vlivem Myrtany. Lidé na Argaanu uctívají svého boha ve velkém Innosově chrámu ve městě Thorniara. Jeho sochy a svatyně jsou často umístěny ve vstupních síních hradů a většina domácností má i vlastní Innosovu zlatou sošku. Bohu je vedle jeho bratří zasvědcena i jedna ze svatyní v Tooshoo.

Adanův kult Editovat

Adanos je nejvíce uctíván v hlavním městě Setarrifu, kde se zdejší králové a jejich poddaní zarputile drží svých starých tradic. "Adanovský" východ tak tvoří úspěšnou protiváhu Innosova kultu na ostrově. Ve městě je zřejmě pro Adana vystavěn chrám. Nejvyšším mágem Adana na ostrově je Hathon, dvorní mág krále Ethorna VI. V Tooshoo je pak stejně jako Innosovi a Beliarovi Adanovi opět zasvědcena jedna z místních svatyň.

Beliarův kult Editovat

I temný bůh Beliár má ostrově hojný počet přívrženců. Většina z jeho vyznavačů na ostrově se připojila k démonce Xeshe a pomáhala jí plnit její plány. Beliárovy kultysti byli vážným problémem, rádi působili strach ve městech a naháněli lidem hrůzu po nocích, jako například několik beliárových přívrženců ve Stewarku. Beliarovi je zasvědcena jak jedna ze svatyní v Toosho, tak i zdejším klášteře na ostrově.

Kult Bohyně Editovat

Bohyně je dnes na ostrovech téměř zapomenutá. Věrní ji zůstali jen mniši, žijící v klášteře na Argaanu, který byl Bohyni zasvědcen. Ukrývala se zde i Selena, poslední přeživší s Ahn´Nosiri, strážkyň řádu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki