FANDOM


Myrtanská armáda
Paladinský znak

Paladinský znak

Války a bitvy: Myrtansko-varantské války, Velká skřetí válka, Občanská válka na Khorinisu, Občanská válka v Myrtaně, Myrtansko-Argaanská válka
Velitelé: král Rhobar III.
generál Lee
Základna: Vengard
Místa operací: Myrtana, Nordmar, Varant, Ostrov Khorinis, Jižní Ostrovy
Síla: cca. 250-300 mužů (G3-Po osvobození Myrt.)
Spojenci: Nordmar
Oponenti: Nordmar, Varant, Skřeti, Jižní Ostrovy

Myrtanská armáda byla nejorganizovanější a nejlépe vyzbrojená na světě. Dosáhla mnoha úspěchů po celém světě, a to hlavně za vlády krále Rhobara II., později však Myrtana utrpěla zdrcující porážku, avšak král Rhobar III. opět obnovil moc své říše a armády a dosáhl nevídaných úspěchů

Historie Editovat

158.jpg

Lord Hagen, jako nejvyšší velitel na Khorinisu

Myrtanská armáda se původně skládala s Nordmarských bojovníků, se kterými dobyl Rhobar Myrtanu z rukou skřetů a stal se poté jako Rhobar I., prvním králem Myrtany. Další velkou válkou za králova života, byla válka o Jižní Ostrovy při které byly ostrovy dobyty. K největšímu rozkvětu Myrtanské armády však došlo za vlády Rhobara II. Ten se svou armádou dobyl i Nordmar a Varant. Avšak, expanze překročila možnosti Myrtany a armáda byla roztažená po celém kontinentu a také na Khorinisu a na Jižních Ostrovech. To byla příhodná chvíle pro skřety, kteří zaplavili Myrtanu a záhy porazili krále na plné čáře. Nakonec však Myrtana zreorganizovala své síly a skřety porazila. Na místo míru však vypukla občanská válka a celá Myrtana se rozpadla na řadu městských států. Nakonec však bezejmenný sjednotil říši a porazil skřety. Mezitím však Ethorn ze Setarrifu porazil Myrtanské síly na Jižních Ostrovech a vyhlásil nezávislost. Rhobar III., tak si nyní bezejmenný jako král Myrtany říkal, však dobyl Varant a nalodil svou armádu a přichystal novou invazi na Jižní Ostrovy.

Struktura Editovat

Hierarchie Editovat

Nejvyšším velitelem Myrtanské armády je král. Avšak ten si většinou vybere nikoho, kdo funkci nejvyššího velitele zastává za něj. Tímto člověkem bývá nejvyšší generál, obvykle vybírán s řad paladinů. Ten pod sebou má celou armádu a přijímá rozkazy pouze od samotného krále. Dále zde bylo mnoho dalších velitelů, kteří měli obvykle přiděleno po jednom z měst, opět to bývali paladinové. Pod nimi byli velitelé městské domobrany.

Královská garda Editovat

Elitou armády byl oddíl, který střežil samotného krále. Většinou tou byli ti nejlepší paladinové a vojáci. Pouze těm bylo dovoleno strážit královský palác a hrad. Tito bojovníci byli oděni v nádherných zbrojích a měli ty nejlepší zbraně. Nebylo jich příliš snad jen cca 20 – 40 mužů. Tyto vojáky bylo možno nalézt pouze v hlavním městě Vengardu. Jejich velitelem býval velitel vojenských sil Vengardu. Většina z nich byla vyzbrojena halapartnami.

Domobrana Editovat

159.jpg

Důstojník Myrtanské armády

Další částí královské armády byla domobrana. Její počty se odvíjely podle možností měst. V čele každé městské domobrany stál vždy jeden velitel, který měl na starosti bezpečnost nejen města, ale i jeho nejbližšího okolí. Tento systém po řadu let fungoval. Domobranci většinou nosili červené uniformy s vyšitým znakem království. Velitel nosil mnohem krásnější zbroj. Zbraně těchto vojáků bývaly často krátké jednoruční meče a oblíbenou zbraní na dálku bývala kuše. Luky nebyly mezi vojáky rozšířené.

Žoldáci a zahraniční síly Editovat

Značně rozšířeným prvkem v Myrtaně bylo i najímání žoldáků. Tito muži byli většinou spíše na obtíž než přínosem. Plenili území a navíc stáli královskou pokladnu mnoho peněz. Navíc přeběhli vždy k tomu kdo nabídnul víc peněz. K jejich zbraním patřily většinou obouruční meče a sekery. Vedle těchto žoldáků, bývala oblíbeným oddílem Nordmarská garda. Nordmařané byli známi jako nejlepší bojovníci na světě, a proto byli po celém světě velmi vážení. Poprvé jich využil král Rhobar I., který byl sám Nordmařanem. Dalším, kdo je využil byl Gorn, který je naverboval do armády za války proti skřetům, vedených Thorusem.

Lovci a Mágové Ohně Editovat

Myrtaňané do armády také rádi naverbují lovce. Ti jsou totiž nejlepšími lučištníky v království. Používají většinou jako zbraně luky a jsou velice přesní. Avšak většinou nejsou řádně vyzbrojeni a proto jsou nevhodní do bitevní vřavy. Navíc jich není zas tolik ochotných vstoupit do armády, většina dává přednost klidu a míru a válce se obloukem vyhýbají.

Mnohdy se válek účastní i Mágové Ohně, kteří jsou nepostradatelní jako léčitelé a dokáží také svými kouzly pořádně zatopit nepříteli. Většinou používají ohnivé koule a má-li dojít k boji z blízka, umějí poměrně dobře zacházet ze svými magickými holemi.


Výbava: Zbraně a zbroje Editovat

160.jpg

Domobránce

Zbraně Editovat

Myrtaňané využívají širokou škálu zbraní. Pěchota využívá často různých kopí a halaparten. Paladinové se obvykle ohánějí nádhernými obouručními meči. U domobrany jsou rozšířené krátké meče a každý takový voják bývá vybaven i kuší pro boj na dálku. Žoldáci většinou využívají k boji obouruční sekery a meče, na dálku zas používají obvykle luky. Lovci se spoléhají na své dlouhé luky a Mágové Ohně na své magické hole. Avšak, najde se mnoho chudých bojovníků, kteří jsou vyzbrojeni pouze dřevěnými palicemi či luky.

Štíty Editovat

Myrtaňané používají většinou krátké štíty, na všech bývá státní znak. Avšak existuje i speciální typ štítu, jsou to nádherné dlouhé štíhlé dřevěné štíty.

Zbroje Editovat

Nejlépe ozbrojení jsou paladinové. Nejvyšší z nich nosí nádherné plátové zbroje enormní ceny. Nižší paladini nosí naopak zbroj kroužkovou. Každý paladin má na prsech statní znak. Po nich tu jsou důstojníci a velitelé domobrany. Ti nosí nádhernou červeno-bílou zbroj s vyšitým znakem Myrtany na prsech, také nosí narozdíl od domobrany kalhoty. Domobranci nosí většinou zbroj podobnou důstojníkům, avšak narozdíl od svých nadřízených jí mají světlejší a více červené barvy. Místo kalhot mají sukenice. Žoldáci nosí většinou nádherné zbroje z vytepaného železa.

Seznam bitev Editovat

Data jsou založena na prvním vyvolání Spáče, tisíc let před příchodem bezejmenného na pevninu. Jsou uvedena pouze orientačně, v článcích o bitvách používány nejsou.

Bitva Datum Myrtanskyznak.jpg Myrtanský velitel Nepřátelský velitel Výsledek
Bitva o Jižní Ostrovy mezi 950 až 980 p.v.s Dominique Skřeti - Neznámý velitel Myrtanské vítězství
Bitva o Varant 988 p.v.s Rhobar II.
Lee
Varant - Gellon
Lukkor
Myrtanské vítězství
Bitva u Vysoké pece 990 p.v.s Neznámý Kan? Vítězství skřetů
Bitva o Monteru 999 p.v.s Wenzel Varek Vítězství skřetů
Obléhání Gothy 999-1000 p.v.s Roland Potros Myrtanské vítězství
Bitva o Východní souostroví 999? p.v.s Mario Neznámý Vítězství skřetů
Obléhání Faringu 1000 p.v.s Neznámý Kan Vítězství skřetů
Obléhání Vengardu 999-1000 p.v.s Rhobar II. Bretack atd. Vítězství Myrtany
Obléhání Starého hradu 1000 Garond Hosh-Pak Vítězství skřetů
Bitva o Ardeu 1000 p.v.s. Bezejmenný Prakkaz Vítězství Myrtany
Občanská válka v Myrtaně 1000-1002 p.v.s Gorn, Lee, Rhobar III. Thorus Vítězství Myrtany
Bitva v Krvavém údolí 1001 p.v.s Lord Tronter Ethorn VI. Vítězství Argaanu
Obsazení Mora Sul Mezi 1003 až 1009 p.v.s. Rhobar III. Neznámý Vítězství Myrtany
Námořní bitva o Argaan 1009/1010? p.v.s. Rhobar III.? Neznámý Vítězství Myrtany
Pád Thorniary 1009/1010? p.v.s. Rhobar III. Neznámý Vítězství Myrtany
Vyplenění Feshyru 1010 p.v.s. Drurhang Gromar? Vítězství Myrtany
Bitva v Thorniarské rokli 1010 p.v.s. Lord Hagen Lord Gawaan Vítězství Argaanu
Nepokoje v Thorniaře 1010 p.v.s. Lord Hagen Drurhang Vítězství Myrtany

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki