FANDOM


Screen0022

Vengardský královský palác

Myrtanská architektura je vlastním uměleckým slohem Myrtanského království. Jedná se o nejrozšířenější stavební styl ve světě Gothica. Stavby v myrtanském stylu lze nalézt krom samotné Myrtany, na územích, která byla Myrtanou významně ovlivněná. Patří sem Khorinis, Argaan a v menší míře i Nordmar.

Pro Myrtanskou architekturu je typická klenba, využívaná při stavbě větších kammenných mostů. Dalším rysem jsou okna ve tvaru nelomeného oblouku. Charakteristické jsou i myrtanské chrámy, které mají až na lokální vyjímky kopulovité střechy. Myrtanský sloh si sice nepotrpí na detail, tak jako například varantská architektura, avšak přesto se jedná zřejmě o nejmonumentálnější sloh světa. Vládní a církevní budovy jsou prakticky vždy vystavěné s kamene, domy bohatších lidí jsou rovněž z kamene. Většina obyvatel však žije v domech dřevěných.

Typy staveb Editovat

Paláce Editovat

828

Palác v Monteře

Myrtaňané stavěli poměrně jednoduché paláce. Všechny paláce byly většinou jednopatrové, až na královskou rezidenci ve Vengardu, která je poměrně rozlehlá a majestátní. V přízemí klasického paláce, mimo hlavní město se většinou nacházela sídelní místnost vládce daného města či hradu. Patro pak povětšinou sloužilo jako ubytovna stráží. Několik málo paláců mělo i malé sklepení, kde bylo shromažďováno místní bohatsví. Při stavbě paláců byly většinou využívaná okna ve tvaru nelomených oblouků. Základním materiálem při výstavbě byl kámen.

Chrámy Editovat

56

Chrám v Geldernu

Myrtanské chrámy je možno nalézt po celém světě. Jednotícím rysem pro ně bývá kopule, kterou mají všechny chrámy vystavěné Myrtanou, vyjma území Khorinisu. Chrámy na pevnině bývají z dolní poloviny vystavěny s kamene, zatímco horní polovina je ze dřeva. Chrám je pak většinou dělený na tři části. Nezastřešenou hlavní loď pro věřící, dále část s oltářem, nad kterým je umístěna pozlacená kopule a nakonec obytná místnost pro potřeby mágů.

Věže Editovat

229

Příklad myrtanské věže

Myrtanští architekti jsou také skvělými konstruktéry věží. Myrtanské věže patřejí mezi nejvyšší stavby na světě. Existují dva typy velkých věží - půlkruhové a čtverhrané. Půlkruhových věží je většinou více, bývají stavěny hlavně v opevněních hradů. Hrady v Myrtaně mívají dvě takovéto věže, interiér je tvořen dřevěným schodištěm a rozdělen na jednotlivá patra kde je možné skladovat dostatek zásob. Čtverhrané věže jsou vzácnější. Většinou stojí pouze jedna takováhle věž v celém systému opevnění. Interiér čtverhrané věže je tvořen několika patry, kde však není tolik místa jako v půlkruhové. V každém patře se nacházejí úzká okénka - střílny. Vršek takové věže je vždy zastřešený. Nejrozšířenější jsou pak menší kulaté věže, stavěné k posílení obranného systému hradeb.

Mosty Editovat

832

Kamenný most

Myrtaňané byli mistry v oboru výstavby mostů. Kamenné mosty se nacházely na těch nejdůležitějších místech Myrtany. Typický kamenný most byl podpírán klenutými pilíři, míval buď kamenné nebo jednoduché dřevěné zábradlí. V Myrtaně se nacházely tři velké kamenné mosty, dva z nich přehrazovaly důležité cesty do hlavního města Vengardu a hradu Faringu, přes Faringskou řeku. Posledním byl pak Faringský most, který je nejvyšším mostem Midlandu a nejvelkolepější ukázkou myrtanského slohu. Krom těchto tří kamenných mostů, byly pro potřeby významných měst stavěny menší kamenné můstky. Většinou stoupaly strmě vzhůru a sloužily i jako schodiště, nejvíce jich bylo ve Vengardu, který ležel na ústí faringské řeky a bez mostů by se zde obyvatelé neobešli. Celkem zde byly tři takové mosty. Nejvíce rozšířené byly jednoduché dřevěné mosty, stavěné po celé Myrtaně, aby se obyvatelé a hlavně obchodníci nemuseli přes řeky brodit.

830

Faringský most

Významné památky v myrtanském stylu Editovat

490

Palác na zámku nad stříbrným jezerem

V následujícícch seznamech nejsou všechny stavby v myrtanském slohu. Jsou zde vybrány ty nejvelkolepější a snad i nejzajímavější.

Významné památky v Myrtaně Editovat

Významné památky na Argaanu Editovat

13

Starý hrad

788

Klášter v Nordmaru

Významné památky na Khorinisu Editovat

Památky v Nordmaru Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki