FANDOM


Myrtaňané jsou národem, obývajícím hlavně Staré království a Ostrov Khorinis. V menší míře žijí však i ve Varantu a Nordmaru.

Dějiny Editovat

O původu Myrtaňanů nic nevíme. Je možné, že byli potomci prastarých. Avšak víme, že původně se jednalo o národ, který byl zotročen skřety. V otroctví zůstávali až do doby, kdy Rhobar z Nordmaru vpadnul se svými muži do nížin a skřety porazil. Nakonec ustanovil nové lidské království Myrtana. Je pravděpodobné, že jeho Nordmarští válečníci se smísili s Myrtaňany. Později Myrtanský lid kolonizoval Ostrov Khorinis. Avšak útisk Myrtanského národa se měl zopakovat, když byla říše napadena skřety. Ti si podmanili celé území Myrtany až na hlavní město Vengard. Nakonec však byli poraženi a vyhnáni a dnes je myrtanský národ opět na vzestupu díky králi Rhobarovi III.

Území a počet obyvatel Editovat

Myrtaňané jsou národem, který se podle počtu obyvatel řadí mezi nejlidnatější na světě. V samotné Myrtaně žije až na 700 obyvatel, započteme-li i všechny zrádce národa – žoldáky, kteří se připojili ke skřetům a mírumilovné druidy a hraničáře, kteří dali přednost poklidnému životu v souladu s přírodou. Dalších skoro 700 obyvatel žije na Khorinisu a několik obyvatel žije i v Nordmaru a Varantu.
Steve

Kultura Editovat

Myrtana se vyznačuje vyspělou civilizací s vysokou kulturní tradicí. Kulturní život v Myrtaně se většinou sdružuje kolem chrámů, které jsou de facto centry všech velkých měst. Víra provází každého člověka od farmáře až po krále, avšak církev není jediná, která organizuje kulturní a veřejný život. Myrtaňané totiž milují světskou zábavu. Nejrozšířenějším druhem zábavy v Myrtaně jsou gladiátorské souboje. Inspiraci Myrtaňané asi našli u Hashisinů, jejichž města si za svého tažení podmanil Rhobar II. a tento druh zábavy byl rozšířen do všech myrtanských měst, a pro potřeby veřejnosti byly vystavěny arény. Dokonce i na ostrově Khorinis na Starém hradě byla vystavěna aréna. Kromě gladiátorských zápasů Myrtaňané hledají obveselení v tavernách, které jsou nejlepším zdrojem informací pro veřejnost. Šlechta pořádá slavnosti, při nichž se konzumují bohatá jídla, tančí se a hraje na loutnu, která je v Myrtaně nejrozšířenějším hudebním nástrojem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki