FANDOM


Monterské hradby tvořily opevnění druhého největšího města Myrtany. Jednalo se o mohutné opevnění, které však nedokázalo obstát proti skřetům, kteří město oblehli a dobyli.

475

Pohled na Monterské hradby ze severu

Městské hradby Editovat

Hradby byly pravděpodobně vystavěny zároveň s městem. Byly vystavěny z kamene a jejich cimbuří ze dřeva. Jelikož je Montera položena na vyvíšině u vysoké hory, je ze tří stran obehnána hradbami. Většina města se nacházela v úrovni cimbuří, protože hradby dokonale opevňují vývíšeninu. Pouze na jihu se nacházela čtvrť v úrovni hradeb, zde také byla slabina města a právě odtud skřeti dobyli město.

Brány Editovat

Západní brána Editovat

Jednalo se o hlavní vstup do města. Brána byla mohutně opevněna, po jejích stranách se nacházela vždy jedna věž. Za bránou vedly poté strmé schody nahoru do města. Tato brána nevykazovala žádné známky poškození, což znamenalo, že skřeti si jí netroufli napadnout.

Jižní brána Editovat

216

Jižní brána, včetně hradeb byla za skřetího útoku zcela zničena.

Jižní brána ležela při cestě do Trelis. Ležela v místě, kde byla hradby slabší a právě zde skřeti prolomili hradby. Se zdejších hradeb nezůstalo nic než trosky. Později, když skřeti ovládali město několik let, opět vystavěli hradby a jednoduchou bránu.

Hradní brána Editovat

Byla třetí bránou, která se nacházela ve městě. Tvořila jediný vstup do mohutného hradu v Monteře. S každé její strany stála jedna z dvou mohutných hradních věží.

Věže Editovat

V Monterských hradbách je vystavěno celkem kolem sedmi věží. Z toho se jich pět nachází ve vnější hradbě. Dvě mohutné věže, ne nepodobné těm, kterými se pyšní Vengard či Faring, jsou významnými strategickými body Monterského hradu.

Městská posádka Editovat

Posádku města před skřetím útokem tvořili stejně jako v jiných městech lučištníci a bojovníci, pravděpodobně z halapartnami. Jelikož město bránil i paladin Wenzel, zdá se, že zde byla přítomna i skupina paladinů.

Za vlády skřetů byli ve městě přítomni žoldáci, stejně tak i skřetí zvědi a elitní válečníci.

Opevnění mimo město Editovat

V okolí Montery se nachází několik zřícenin malých tvrzí a věží. Jak se zdá, před skřetím útokem, tvořily tyto malé pevnůstky první linii obrany.

Odkazy Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki