FANDOM


1068

Ohnivá magie

Ohnivá magie, nebo také Innosova magie je mocnou silou, kterou propůjčuje lidem bůh ohně a spravedlnosti Innos.

Používání magie Editovat

Innosovu ohnivou magii, používali především jeho služebníci - Mágové Ohně (Innosova církev) a Paladinové. Zatímco Mágové Ohně byli schopni vyvolávat skutečně mocná kouzla, Paladinové se omezovali na podpůrná kouzla, která jim pomáhala v boji. Ohnivá magie byla velmi důležitá pro celou Myrtanskou říši, již od jejího založení. Podle Barthose z Laran, není mágovi jeho magie vrozená, je jen způsobilejší ji používat. Barthos z Laran byl toho názoru, že během silné koncentrace mágova těla, opouští duch naši sféru a putuje po odvrácené straně, která je domovem sil. Sám mág nebyl podle něj ničím jiným než vodičem a usměrňovatelem těchto sil. Své teorie popsal v knize Tajemství magie.

Barthosovu teorii o tom, že magická moc není mágovi vrozená, podporuje i fakt, že Mágové Ohně používali svou magii skrze runové kameny. Když byla runová magie zničena Xardasem, přišla většina Mágů Ohně o svou magickou moc, pouze ti nejmocnější z nich, jako například nejvyšší mág kláštera v Nordmaru Altus byli nadále schopni používat magii. Mágové Ohně proto začali studovat magii Prastarých, skrze níž bylo možno praktikovat magii bez používání magických run.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.