FANDOM


Magické svitky jsou svitky, na nichž bývá sepsána patrně nějaká formule či heslo, a umožňují i těm největším laikům kouzlit. Člověk, který nikdy nemluvil s mágem ani neviděl nikoho kouzlit, tak může kolem sebe rozpoutat peklo svitky kouzel jako třeba ohnivý déšť apod. Obrovskou nevýhodou ale je, že jsou jednorázové; jeden svitek může být použit pouze jednou, pak ztratí svou moc. A často nejsou zrovna levné. Kolem nepoužitých svitků většinou září magická aura.


Není nám známo, co přesně je potřeba k výrobě takového svitku, jediný, o kom víme, že svitky stvořit umí, je nekromant Xardas. Poté, co tento člověk zničil runovou magii, se staly de facto jediným způsobem jak kouzlit, a to i pro mágy, kteří předtím používali nevyčerpatelné runy až do doby než Milten přišel na kloub magii Prastarých .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki