Fandom

Gothic Wiki

Mágové Ohně

1 401stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Mágové Ohně jsou Innosovými zástupci na povrchu zemském, šíří jeho učení a ovládají magické síly, působí jako léčitelé, soudci a královští poradci.

25.jpg

Obrázek mága Ohně v vznešeném rouchu

Historie řádu Editovat

Co se týče historie řádu jsou prameny poněkud rozporuplné. Není dokonce ani zcela jisté, jestli první mágové Ohně začali působit za vlády Rhobara I. a nebo již před jeho vládou. Podle Slova Božího byli na začátku vůdci lidu kněží, mezi nimi však nastaly rozbroje a vznikly dva řády, Ohně a Vody. Bohužel jsou pro nás dnes již tyto informace těžko doložitelné. S určitostí můžeme říci, že první klášter mágů Ohně byl založen v Nordmaru, na místě kde se Innos poprvé zjevil králi Rhobarovi I. Legendárním dvorním mágem krále Rhobara I., byl pravděpodobně kněz a filosof Barthos z Laran, mj. i autor knihy Tajemství magie, kde popisuje vlastní podstatu magie a její využívání člověkem. Mágové Ohně se brzy stali velmi rozvětvenou církevní organizací, byl založen i klášter na Khorinisu a další chrámy téměř ve všech myrtanských městech. Mágové Ohně se podíleli na tvorbě bariéry kolem Hornického údolí i kolem hlavního města. Také se účastnili války proti skřetům, kde většina přišla o život. Velkou ztrátou pro řád bylo zničení runové magie nekromantem Xardasem. Nakonec však řád opět prožije obrození a v obnoveném impériu krále Rhobara III. hrají opět důležitou roli, byť již nejsou schopni nikterak omezit absolutní moc krále.

Organizace církve Editovat

Církev Ohnivých mágů je velmi rozvětvená a v různých zemích značně ovlivněná místními kulturami. Innosova církev je formálně jednotná, ve skutečnosti tomu však není. Za nejvyšší hlavu Innosovi církve je alespoň v Myrtaně uznáván Vengardský nejvyšší mág, avšak ve skutečnosti ovládá jen církev v samotné Myrtaně. Hlavní město je tedy náboženským centrem říše. Zde sídlí Nejvyšší mág. Jeho moci však podléhají chrámy v ostatních myrtanských městech. Chrám ve Faringu pravděpodobně spravuje církevní oblast od hradu po Gothu. Centrální chrám pro vnitrozemí se pak nachází v Monteře a centrální chrám pro západ v Geldernu. Geldernští mágové nabyli velké moci a jsou pověřováni i správou celého města.

Za nejvyšší církevní autoritu v Nordmaru je považován Nejvyšší mág z místního kláštera. Zdejší klášter pečuje o poutníky a pomáhá potřebným. Je to největší studnice vědomostí na světě a probíhají zde neustále studia.

Zcela autonomní je i církev na Khorinisu. Ta je podobně, jako v Nordmaru, semknutá kolem místního kláštera, nacházejícího se přibližně ve středu ostrova. Ve zdejší komunitě vládnou naprosto jiné zvyky než u jejich bratří na kontinentě. Není zde jen jedna hlava kláštera, ale je tu tzv. Nejvyšší rada, která je volena z nejlepších mágů na ostrově. V radě zasedá neurčitý počet mágů, nejvýše postavení tři však vedou celý klášter.

Úkoly a cíle řádu: Editovat

Mágové jsou Innosovými posly a zástupci. Jejich hlavní povinností je šířit víru v Innose. Jejich pomocníci jsou Innosovi válečníci - paladinové. Mágové zastávají vysoké hodnosti v soudnictví, protože jsou schopni díky svým vjemům rozpoznat lež od pravdy. Jsou také léčiteli a jejich povinností je pomoci každému potřebnému. Mágové jsou podřízeni pouze Innosovi a jeho náměstku na zemi, myrtanskému králi. Bohužel mágové často zneužívají své moci, mnozí jsou arogantní a jednají s lidem jako s havětí, neplní své povinnosti pomoci potřebným a klášter na Khorinisu dospěl dokonce tak daleko, že nepouští obyčejné obyvatele ani dovnitř a všichni, kdož se chtějí dát do jejich služeb, musí dokonce zaplatit tučný příspěvek v hodnotě 1.000 zlatých a jedné ovce.

V síti Wikia

Náhodná Wiki