FANDOM


Lukkor byl Varantský král, který uzavřel spojenectví proti Myrtanskému králi Rhobaru II., s Gellonem. Vtrhli na jih Myrtany a poplenili jej, avšak král Rhobar II. odpověděl rázným úderem a rozdrtil Gellonovo vojsko, včetně Gellona. Poté vyrazil jednat s ostatními Varantskými vládci o mírové smlouvě. Avšak Lukkor stále vzdoroval, nechal se však schopným generálem Leem vlákat do pasti a byl drtivě poražen v bitvě o Varant, pravděpodobně byl poté popraven. Varantská armáda byla rozdrcena a ochromena k neschopnosti. Varanťané museli přijmout podmínky Rhobara II. a odevzdat všechny severní přístavy.

Předchůdce:
Neznámý panovník
Varantskyznak Pán Varantu
Neznámá doba vlády
Varantskyznak Nástupce:
Rhobar II.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki