FANDOM


776.jpg
Klan Ohně
Informace o lokaci
Země

Nordmar

Poloha

Na severozápadě Nordmaru

Status

Vesnice

Správce města

Kerth

Počet obyvatel

cca 20 (G3)

Náboženství

Innosův kult

Klan Ohně je nejstarší lidská osada v Nordmaru. Obyvatelé věří v Innose a pocházejí odsud nejlepší válečníci světa.

Popis osady Editovat

798.jpg

Rynk ve vesnici

Klan Ohně není příliš rozlehlou osadou. Je to poměrně malá vesnice s málo obyvateli. Cesta k němu vede přes most, který je ve dne v noci střežen. Odsud vede další most k domu jednoho zabjáků skřetů. Cesta do vesnice se nachází za prvním mostem a stoupá strmě na vrchol hory, kde se osada nalézá. Zde se nachází rynk s Innosovým oltářem a sochou, na vrcholu nad vesnicí, stojí podle Nordmarského zvyku náčelníkův dům.

Historie Editovat

799.jpg

Typický denní režim ve vesnici

Klan Ohně je nejstarším lidským sídlem v Nordmaru. Klan byl založen Akaschou, jedním z prastarých, který uprchl z Varantu a sloužil Innosovi. Od těch dob je Klan Ohně věrnou Innosovou výspou v zemi. K tradicím klanu patří dlouhověký boj se skřety. Právě ve zdejším klanu byla založena elitní organizace zabijáků skřetů. Později se ve zdejší vesnici narodil pravědpodobně lovec a později zakladat Myrtanského království, Rhobar. Za vlády Rhobarova syna Rhobara II. byl Nordmar Myrtanou obsazen, mezi jinými i Klan Ohně. Později však do země vtrhla skřetí vojska a porazila královskou armádu v Nordmaru. Klany toho využily a opět vyhlásily nezávislost. Klan Ohně poté vedl tvrdou válku se skřety. Obyvatelé klanu také považovali za svou povinnost ochraňovat nedaleký Innosův klášter, vesnici navštívilo mnoho poutníků prchajících z okupované Myrtany do kláštera. Po porážce skřetů, začaly klany válčit mezi sebou, nakonec však mezi nimi upevnil nový myrtanský král Rhobar III. mírový pakt.

Ekonomika Editovat

Klan Ohně není zrovna prosperující osadou. Všechno co potřebují k potravě, obstarávají lovci, kteří obstarávají i kožešiny. Je možné, že mezi klanem Ohně probíhá směnný obchod s ostatními klany. V klanu mají také docela schopného kováře, který vyrábí pro vesnici zbraně. K zajímavostem patří i to, že vesnice je jediným místem v Nordmaru, kde jsou chována prasata. Klan Ohně leží při cestě do kláštera.

Obyvatelstvo Editovat

Klan Ohně není moc lidnatý. Je však prosulý svými válečníky, zabijáci skřetů jsou zde hojně zastoupeni a dokonce i zdejší ženy jsou bojovnice. Vedle nich zde žije několik lovců a také samozřejmě kovář. Vesnice je také často odpočinkovým místem mnoha poutníků do kláštera v Nordmaru. Obyvatetel zde za skřetí války žilo asi kolem dvaceti.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

322.jpg

Náčelníkův dům

Jak jsme si již řekli, v této vesnici věří v Innose. K důležitým tradicím patří lov skřetů, zabijáci se odsud často vydávají na výpravy po celém Nordmaru. K zajímavostem vesnice patří především Innosovo socha v její dolejší části, která je umístěna na jakémsi rynku. V horní části se nachází kovárna a dominantou vesnice je velký dům náčelníka. Zdejší obyvatelé se většinou přes den scházejí u ohnišť a vyprávějí si o nejnovějších událostech.

Přírodní podmínky Editovat

Klan Ohně se nachází na samém severozápadě Nordmaru. Je to nejseverněji položené lidské sídlo na celém světě. Jsou zde kruté a nehostinné podmínky pro život. Vesnice se rozkládá na vysoké strmé hoře. Pod ní se nachází hluboké údolí, kudy prochází cesta do kláštera. Okolo vesnice jsou vysoká pohoří se zasněženými lesy. Často zde šněží a jsou zde vánice.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki