FANDOM


556
Klášter na Argaanu
Informace o lokaci
Země

Argaan

Poloha

Jihovýchod ostrova

Status

Klášter

Správce města

Galamod
Hendor

Počet obyvatel

cca. 10

Náboženství

Kult Bohyně

Klášter na Argaanu je svou podstatou jedinečný. Není totiž zasvědcen Innosovi, tak jako tomu bývá u všech ostatních klášterů, ale pradávné bohyni.

Historie Editovat

557

Interiér svatyně Bohyně

Klášter je pravděpodobně velmi starý. Je vybudován v těžko přístupném a pro život nehostiném místě. Celý klášterní komplex je Innosovi a Beliárovi zasvědnec jenom povrchně, klášter je totiž zasvědcen pradávné, dnes již málo známé bohyni. Všichni, kdo chtěli navštívit Bohynin chrám, navštívili jako první obvykle klášter, zdejší mniši totiž znali cestu do chrámu. Každý, kdo se ucházel o rozhovor s opaty, musel složit dvě zkoušky, zkoušku Innose i jeho bratra Beliára. Klášteru vládli dva opati, bratři Galamod a Hendor. Nakonec byl klášter zničen a vypleněn démony a harpyjemi. Bezejmenný však poté porazil démonku Xeshu, takže klášter byl pravděpodobně obnoven.

Popis kláštera Editovat

558

Klášterní nádvoří, v dáli Beliárova a Innosova svatyně

Celý klášterní komplex byl tvořen pěti budovami. Na jihu byla vstupní brána, vedle které byly vystavěny dvě budovy. Budova vlevo, byla jednopatrová a sloužila jako obytná budova pro mnichy. Budova vpravo sloužila jako klášterní knihovna, ve které se nacházelo několik tajných místností. Středem kláštera bylo prostorné nádvoří, kde stála nejěvští svatyně kláštera, zasvědcená Bohyni. S tohoto nádvoří pak stoupalo schodiště na vrchol útesu, kde byly vystavěny dvě svatyně, jedna zasvědcena Beliarovi a druhá Innosovi.

Přírodní podmínky Editovat

Klášter je položen na vysokém útesu nad mořem, který tvoří jihovýchodní cíp Argaanu. Okolí kláštera je strašlivé a těžce přístupné místo. Zatímco na západě leží bažina ze stromem vědomostí Tooshoo, na sever od kláštera se rozkládá takzvaná Černá soutěska. Vyprahlé údolí smrti, plné nebezpečných bestií. Za roklí se pak nachází džungle s královským městem Setarrif. V klášteře, i přestože leží ve vyprahlé oblasti, vládne příjemné ovzduší, díky jeho poloze ve vysokých nadmořských výškách.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki