FANDOM


Khronijské hradby, byly opevněním hlavního města Ostrova Khorinis. Jedná se o jedny z nejdelších hradeb na světě.

331

Khorinijské hradby

Městské hradby Editovat

Hradby byly pravděpodobně vystavěny hned při zakládání města. Opevnění obklopuje Khorinis z pouze z východní strany, protože jižní a severní ochranu města tvořejí skály, kdežto na západě oblévá město moře. Hradby jsou kamenné konstrukce, ve skutečnosti se jedná o jednoduchou vysokou zeď (cca 8 metrů), která je relativně slabá. Pod hradbou leží příkop, který město obklopuje po celé linii hradeb. Hradby běží od jihu, kde jsou přistavěny ke skále, dále se napojují na horní čtvrť a na severu hradby zanikají u kasáren. Ve městě se narozdíl od jiných myrtanský sídel nenachází hrad, roli jakési pevnosti, zde plní již zmíněné kasárny.

Brány Editovat

Do města vedou celkem dvě vstupní brány, severní a jižní. Třetí brána se nachází ve městě a je symbolickým vstupem do Horní čtvrti.

Jižní brána Editovat

329

Jižní brána

Tato brána se nachází na jihu města. Byla to hlavní vstupní brána do Dolní čtvri, avšak tato brána nespojovala město s příliš důležitými oblastmi ostrova. V oblasti za bránou se nalézala pouze Lobartova farma. S každé strany brány je jedna věž, a přes příkop vede padací most.

Severní brána Editovat

330

Severní brána

Severní brána se nachází na severu města nedaleko kasáren. Je hlavním vstupem do města a spojuje město s cestami do nejdůležitějších částí ostrova. Za bránou ve městě se nalézalo tržiště. S každé strany brány byla jedna věž a přes příkop vedl padací most.

Brána do Horní čtvrti Editovat

Vstupní brána, která oddělova Horní čtvrť od zbytku města. Byla spíše symbolická, než aby plnila nějakou obranou roli, s každé strany se opět nalézala věž.

Věže Editovat

V Khorinijských hradbách bylo zabudováno celkem na 15 věží. Byly to vysoké kamenné věže kulatého tvaru. Další věže se nacházely ve městě, ty sloužily většinou jako skladiště vojenského materiálu.

Městská posádka Editovat

Městkou posádku Khorinisu tvořila nepříliš zkušená domoobrana. Ta měla své stanoviště v kasárnách, byla cvičena v boji s krátkým mečem a ve střelbě s kuše. Když do města dorazili paladinové, byl jejich výcvik částečně zlepšen, avšak i tak, domoobrana byla malá a neúčiná a není proto divu, že Khorinis padl snadno do rukou skřetů.

332

Opevnění kolem kasáren

Opevnění ve městě Editovat

Opevnění ve městě bylo vyřešeno systémem věží, které byly strategicky rozmístěny po městě. Dominantou a strategickým bodem města byly bezpochyby kasárny. Také bylo v přístavu rozmístěno na návřeží několik děl, která měla za ochranu chránit město v případě útoku z moře.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki