FANDOM


Hagen

Lord Hagen, velitek expedice

Khorinijská expedice byla vojenskou výpravou královských paladinů na galéře Esmeraldě na Ostrov Khorinis, která měla zajistit dodávky magické rudy do hlavního města.

Předcházející události Editovat

Velká skřetí válka byla v plném proudu, myrtanský král Rhobar II. ztrácel jednu pozici za druhou. Vše o co se mohl opřít, tvořily doly na magickou rudu na Ostrově Khorinis. Zdejší naleziště zabezpečovala kouzelná bariéra. Bariéra se však zhroutila a Hornické údolí bylo vylidněno. Král Rhobar II. který byl se svými posledními vojáky ve Vengardu, musel sledovat jak se skřetí hordy nezadržitelně blíží k hlavnímu městu. Rozhodl se tedy jednat. Ve vengardském přístavu stále kotvila poslední královská loď Esmeralda, ubohý pozůstatek královské flotily. Král se rozhodl vyslat Esmeraldu na Khorinis a s ní stovku paladinů vedených lordem Hagenem.

Na Khorinisu Editovat

Připlutí na ostrov Editovat

Když se Esmeralda přiblížila k pobřeží ostrova, byla napadena pirátskou lodí. Hagenovi se však podařilo loď porazit a ta se potopila. Poté Esmeralda zakotvila ve velkém válečném přístavu ve městě Khorinis. Paladinové okamžitě obsadili město. Místodržící Larius byl odsunut stranou a Lord Hagen se ujal vlády nad ostrovem.

Zajištění Hornického údolí Editovat

Jakmile zajistili město, byla část paladinů poslána pod velením Garonda do Hornického údolí. Zde měla výprava zajistit obnovení těžby v dolech. Garondovi se podařilo obsadit Starý hrad. A vyslal tři výpravy, které měly pokračovat v těžbě. Poté posílal část mužů i na pobřeží údolí, aby hlídkovali pro případ, že by se k ostrovu blížily skřetí lodě.

Nakonec byl však Starý hrad obležen velkou skřetí armádou. Krom toho na něj příležitostně útočili draci. Průsmyk do údolí města Khorinis byl obsazen skřety a Hornické údolí se ocitlo odříznuté od kontaktu s Hagenem. Díky skřetímu obležení navíc nemohly být na hrad dováženy dodávky magické rudy. Nakonec na hrad přišel bezejmenný, poslaný sem Hagenem. Garond se skrz něj spojil s Hagenem a poslal mu důkazný dopis o přítomnosti draků v údolí.

Porážka expedice a pád ostrova Editovat

Nakonec se bezejmennému hrdinovi podařilo pobít draky. Lord Hagen byl zaneprázdněn také povstáním velkostatkáře Onara. Nakonec se rozhodl osobně vypravit proti skřetům do Hornického údolí. Paladinové však zde byly pravděpodobně poraženi a ostrov Khorinis posléze dobyt skřety. Krom toho nemohli lidé s Khorinisu uprchnout, protože Esmeralda pod velením bezejmenného odplula na Irdorath a posléze do Myrtany. Expedice, která měla zachránit království skončila katastrofou.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki