FANDOM


Kan
Kan.jpg
Kan při proslovu ve Faringu
Nejvyšší velitel skřetí invaze
Doba vlády asi 10 až 12 let
Dobyvatel Myrtany
Doba vlády Asi sedm let
Předchůdce Rhobar II.
Následník Rhobar III.
Narození Zřejmě ve skřetí zemi
Úmrtí V Myrtaně, Okara

Kan byl velkým skřetím vůdcem, vedl skřetí vojska proti Myrtaně a dosáhl téměř vždy vítězství, po pádu Faringu se zde usadil a vládl Myrtaně, po čase byl však vyhnán a tak se usadil v Monteře, nakonec byl tento velký skřet zabit bezejmenným v Okaře.

Životopis Editovat

Skřetí velitel Editovat

O Kanově životě ve Skřetí zemi nevíme nic. Můžeme se pouze dohadovat, ale je pravděpodobné, že byl vysoce postaveným členem v žebříčku hiearchie Skřetů. Skřeti nezaútočili na Myrtanské impérium s cílem ho zničit, původně utíkali před tvrdou zimou, která nastala deset let před příchodem hrdiny na pevninu. Skřeti tehdá vpadli do Nordmaru a dobyli jej. Kan však s armádou táhnul na jih - do Myrtany. Do Myrtany vtrhli skřeti pět let poté co dobyli Nordmar. Královská armáda nebyla schopna výraznějších akcí a zmohla se jen na obranu. Skřeti se zatím zmocnili západních částí Myrtany a získali tak své první předmostí v zemi. Již o dva roky později vpadli skřeti třemi směry do středozemní oblasti a zmocnili se Montery a oblehli Gothu. Kan poté pochodoval, aby dobyl Faring, zatímco další část armády vytáhla na hlavní město Vengard. Obléhání Faringu se však díky mohutnosti hradu zdálo nemožné. Kan zahájil sice útok proti hradu, avšak ten byl odražen a morálka Skřetů podlomena. Vše se změnilo, když se skřety uzavřel alianci mocný nekromant Xardas. Ten se zde osobně objevil a vyvolal proti posádce mocné kouzlo, které je učinilo neschopnými, Kan tak lehce dobyl nejmocnější Myrtanskou pevnost a stal se skutečným vládcem Myrtany.

Skřetí impérium Editovat

První období vlády - Faring Editovat

Kan se usadil ve Faringu a stal se skutečným vládcem Myrtany. Každý Myrtaňan sice mohl i nadále říkat, že tam za hradbami Vengardu i nadále drží své pozice Myrtanský král, avšak skutečnou vládu nad zemí vykonávali Skřeti. Kan toužil ovládnout Vengard, zřejmě jej chtěl uskutečnit sídlem své říše, avšak jeho pokusy získat kontrolu nad hlavním městem byly marné. Král Rhobar II. se svými mágy totiž vyvoval kolem Vengardu neproniknutelnou magickou bariéru. Kan se proto zaměřil především na proměnu Myrtany v otrokářský stát. Významní a mocní lidé byli popraveni. Téměř všichni krom obchodníků a některých bohatých farmářů byli zotročeni a nuceni pracovat pro Skřety. Navíc Kan vydal několik vyhlášek jako například zákaz nošení zbraní všem lidem a každý člověk v Myrtaně byl zbaven svých práv, navíc dali skřeti rozšiřovat zvěsti o smrti krále Rhobara. Avšak byli tu i lidé, kteří nebyli otroci a to byli žoldáci, ty si skřeti najali z řad zrádců království. Kan ve skutečnosti vládl jen ve Faringu, zatímco jednotlivá města a vesnice si mezi sebou rozdělili nižší velitelé, avšak nikdo se neodvážil zpochybnit Kanovu autoritu. Kan navíc uzavřel spojenectví s Hashisiny, aby mohl na jejich území hledat Adanovy artefakty. Zato odváděl Varantu ohromný poplatek 50 000 zlatých. Kanovým věrným poradcem byl šaman Grog, kterého si velký vůdce velmi cenil. Po zavraždění krále Rhobara II. sice Myrtaňané přišli o krále, avšak vyvovalo to vlnu odporu proti skřetům a ti ztráceli v Myrtaně díky vlasteneckému povstání jednu pozici za druhou. Sám Kan nakonec musel vyklidit Faring, protože se dostal do izolace - Gotha byla obnovena Gornem a na západě Lee vládl ve Vengardu.

Občanská válka a smrt Editovat

414.jpg

Kan v době občanské války

Kan se stáhl se svými muži do Montery a dal provizorně opravit nejen její hradby, ale i chrám. Poté uzavřel spojenectví s Thorusem, který byl v Trelis uznán skřety za pána. Thorus a Gorn poté rozpoutali válku a Kan se postavil na stranu Trelis. Předměstí Montery se díky tomu proměnila ve válečné pole. Kan se nicméně snažil dokonce najít mírové řešení, vyslal bezejmenného, aby odvedl zajatce Orontia do Gothy a tímto velkorysým gestem se pokusil dosáhnout příměří, které však Gabriel, jeden s Gornových pobočníků odmítl. Kan nakonec odešel do Okary, kde chtěl osobně zabít jednoho s Vodních mágů, v čemž mu však bezejmenný zabránil a zabil jej.

Vzhled Editovat

Kan jako nejvýše postavený skřet, vypadal velmi majestátně. Podobně jako většina jeho bratří byl vysoký a byl rozložité silné postavy. Měl hnědé oči a vousy stejné barvy. Zdá se, že vysoce postavení skřetí náčelníci se od svých bratří odlišovali bílou barvou. Kan nosíval nádhernou pozlacenou zbroj, opatřenou rudým pláštěm, který byl opět jak se zdá symbolem nejmocnějších skřetů.

Později však, jak se zdá ztratil své významné postavení. Když ustoupil z Faringu do Montery, zásadně se proměnil i jeho vzhled. Bílá barva zmizela a Kan by býval vypadal jako každý jiný skřet. Staré brnění již rovněž neměl, místo toho byl oděn v jednodušším kovovém brnění. Měl dokonce několik málo vlasů v týlu, které měl stažené do ohonu.

Povaha a vlastnosti Editovat

Kan nebyl tupým a krvežíznivým válečníkem, tak jak by se mohlo na první dojem zdát. Vystupoval neobyčejně vznešeně a majestátně, nazýval Myrtanu svým územím. Byl čestný, poctivý a inteligentní. Odměňoval se stejně jak skřetům, tak lidem, kteří mu věrně sloužili. Ti, kteří se však zprotivili jeho vůli byli tvrdě potrestáni. Skřet Soma se neustále obával, že mu Kan dá useknout prsty, když včas nepošle do Montery zásilku zbraní. Zdá se, že byl také skvělým řečníkem, za vlády ve Faringu často vystupoval na podiu a vedl dlouhé proslovy ke svým poddaným. Je také nutné zmínit, že musel být vynikajícím stratégem a vojevůdcem, když dokázal rozdrtit říši až do té doby nikdy neporaženého Rhobara. Nový vzestup lidí a rozpad jeho říše však zřejmě způsobil újmu na jeho duševním zdraví. Kan pak vystupoval agresivně a býval často rozčilený.

Předchůdce:
Rhobar II.
Znak z doby nástupu Dobyvatel Myrtany
Asi 7 let
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Lee

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki