FANDOM


448

Lord Gawaan, typický Jižan

Jižané jsou sohrným názvem obyvatel, kteří žijí na Jižních Ostrovech a nebo odtud pocházejí.

Původ a historie Editovat

Původních čistokrevných Jižanů je dnes velmi málo. Na Torgaanu žije lid mocných černošských válečníků. Původní obyvatelé Argaanu jsou pak snědí a mívají tmavé vlasy. Nejvíce podobní jsou původní obyvatelé Argaanu, varantským Hashisinům. Setarrifská kultura je pak té varantské v mnoha ohledech velmi podobná. Později však došlo k invazi myrtanských vojsk, vedených legendárním velitelem Dominiquem. Jižní ostrovy pak byly po dlouhá léta pod myrtanskou nadvládou a došlo ke kulturnímu pomyrtanštění ostrovů. Jižní ostrovy byly zřejmě osidlovány myrtanskými kolonisty, tento jev je zvláště patrný v západních oblastech ostrova. Došlo tedy zřejmě i k smíšení Myrtaňanů s Jižany. Většina dnešních Jižanů jsou zřejmě potomky Myrtaňanů. Většina původních Jižanů žije zřejmě v hlavním městě Setarrifu, kde se myrtanská kultura díky odporu setarrifských pánů nikdy neprosadila.

Území a počet obyvatel Editovat

334

Gorn, jako příklad válečníka s Torgaanu

Jižané dnes obývají především Jižní ostrovy a tvoří významnou národnostní menšinu především na Khorinisu. Zdá se, že kdysi došlo na Jižních ostrovech k populační explozi a byl nedostatek práce. Mnoho obyvatel tak odešlo právě na Khorinis, kde většina z nich skončila jako nádeníci na polích. Ti nejschopnější se pak prosadili jako válečníci v různých frakcích. Jako ty nejvýznamnější jmenujeme například Angara, Gorna a Thoruse. Argaan v současné době není příliš lidnatý, má maximálně 400 obyvatel. Mnoho desítek lidí však žije mimo ostrovy.

Kultura Editovat

Původní jižanskou kulturu reprezentuje královské město Setarrif. Tato kultura převládá na východě ostrova. Většina Argaanu, především jeho západní a centrální oblast je pod silným vlivem myrtanského kulturního života. Kdysi byl hlavním náboženstvím Jižanů kult Adana. Většina obyvatel Argaanu však vyznává kult Innose, přenesený sem z Myrtany. Více než kde jinde je také na Argaanu patrné rozdělení obyvatelstva na šlechtu, církev a poddané. Argaanští šlechtici milují lov, kterému se ve volných chvílích oddávají. Král Ethorn VI., vytvořil osvědčený model vlády, který respektuje obě zastoupené kultury na ostrově.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki