FANDOM


Jarkhendar je jedna z částí Ostrova Khorinis, ke které je z druhých dvou částí přístup jen po moři nebo teleportem. Dlouho zde žili Prastaří s vyspělou kulturou, proto je také Jarkhendar někdy zván Údolí stavitelů


Geografie Editovat

137.jpg

Pohled na všudypřítomné ruiny (zhruba střed oblasti)

Jarkhendar je rozlohou přirovnatelný asi ke dvěma třetinám Hornického údolí. Od městské části ostrova je oddělen Vysokými horami a jeho břehy omývá Myrtanské moře. Jarkhendar je spíše hornatého rázu, ale je zde spousta kaňonů a propastí. Našli bychom zde poušť nedaleko Pirátského tábora, mokřady kolem Tábora banditů i travnaté oblasti na zbylých částech ostrova. Do všech oblastí pak zasahuje pohoří neznámého jména s rozsáhlými jeskynními komplexy.


Klimatické a vegetační podmínky Editovat

Na Jarkhendaru je spíše tropické-subtropické podnebí se stejným výskytem dešťů jako všude jinde na Khorinisu.
Palisáda.jpg

Tábor pirátů v jižní části ostrova

V teplejších oblastech je spousta palem a kaktusů, jinde pak keře a bujné travinné porosty. Díky izolaci od zbytku ostrova se zde utvořilo několik jedinečných a endemických druhů, například kudlanka, cizokrajný mrchožrout nebo bažinný smrduch. V mokřadech je hojnost bažinné trávy a u moře se daří ještěrům.

Historie Editovat

Prvními inteligentními obyvateli Jarkhendaru byli pravděpodobně Prastaří, právě po nich tu je také nejvíc památek. Současně s nimi zde žili pravděpodobně i skřeti, ale tvořili bezvýznamnou menšinu a nepředstavovali žádné nebezpečí. Prastaří věřili v Adana a díky své nesmírné vyspělosti a dovednostem se jim podařilo postavit na celé ploše Jarkhendaru monumentální město. Měli i rozsáhlý politický systém, společnost se dělila na pět kast: léčitele, strážce smrti, válečníky, učence a kněží, kteří byli asi nejmocnější, a složité písmo. Centrem víry v Adana byl Adanův chrám v mokřinách, alespoň se z něj dochovalo nejvíce. Postupem času ale začala zbožnost, kázeň a dobro v duších lidí slábnout a společnost se stala zkorumpovanou a bezbožnou. Adanos to neviděl rád, a poté co se Prastaří dokonce zmocnili mocného a zakázaného Beliarova drápu se rozhořčil tolik, že na celý Jarkhendar seslal velkou potopu a všechny zahubil. Z nepochybně krásného a obrovského města zbyly jen ruiny a zříceniny. Zůstali jen duši veleknězů Quarhodrona, Khardimona a Rhademase.
Kaňon.jpg

Kaňon s pouští

Chrám byl uzavřen a vznikly Adanovy komnaty, tři síně s množstvím pastí. To vše aby zde byl navždy uložen Beliarův dráp. Lidé se sem pak dlouho nedostali, až po několika tisících letech sem po moři připluli piráti a založili tábor. O několik let později pak dorazili bandité v čele s Ravenem, který měl tajný cíl získat Dráp a stanout s ním v čele Beliárovy armády temnot. To mělo mimo jiné za následek častá zemětřesení postihující celý ostrov, nejen Jarkhendar. Zprvu bandité s piráty vycházeli a dokonce obchodovali, postupem času je však začali napadat a tak začala válka. Přibližně v tu chvíli se objevil také Bezejmenný a mágové vody, kteří zde byli z "vědeckých" důvodů, zkrátka chtěli rozluštit záhadu Prastarých. Raven se o to nestaral, a tak si všichni mysleli že bandité v klidu dolují zlato ve svém dole. On však vyhledal velekněze Khardimona a získal přístup do chrámu. Byl už skoro se vším hotov, když se objevil Bezejmenný a s pomocí Quarhodrona učinil totéž. K Ravenovi na poslední chvíli dorazil a zabil ho. Dráp pak buď zničil u mága vody Saturase nebo ho sám používal. Každopádně Adanos viděl, že je v dobrých rukou a zemětřesení ustala. O dalších událostech v Jarkhendaru nic nevíme.

Zajímavá místa Editovat

V Jarkhendaru najdeme spoustu nádherných míst jak ryze přírodních, tak pozůstatků lidí.

Údolí poblíž Tábora pirátů je opravdu kouzelným místem s křišťálovým
ÚDOLÍ.jpg

Pohled na Údolí shora

jezírkem a vodopádem se spletitými rameny a odtoky. Také jde o oblíbenou loveckou destinaci díky vysokému výskytu číhavců a velkých krys.

Kaňon je nehostinné a přesto půvabné místo s množstvím dun a prohlubní. Také je zde Knihovna učenců a skřetí tábor

Stará sídla jednotlivých kast přímo vyřazují starou a dávnou atmosféru s něčím tajemným a nebezpečným a jsou to asi nejzachovalejší budovy z města. Také můžeme mluvit o skvělých architektonických dílech.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki