FANDOM


Ishtar
912
913
914
Znak města na teleportu Mapka města
Status: Hlavní město
Země
 - Poloha
Varant
 - Jihozápad Varantu
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Zuben (Poslední zn.)
 -Palác
Počet čtvrtí Dvě
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca 50 (G3)
 - Beliarův kult

Ishtar bývala sídlem varantského vládce Zubena a de facto tak plnila funkci hlavního města pouště, zatímco město Bakaresh bylo jeho náboženským centrem. Ishtar byla nejmenším ze tří varantských měst, avšak bohatství města bylo známé daleko za hranicemi říše. Ishtar ležela daleko na jihozápadě Varantu napůl vytesána ve velké skále. Zdá se, že v současné době je město pod nadvládou Myrtany.

Popis města Editovat

Ishtar je pravidelně vystavěné město ve tvaru půlkruhu. Město se dalo rozdělit na dvě části, samotné městské osídlení a palácovýkomplex. Obě části města byly od sebe odděleny pevnou hradbou. Město bylo tvořeno přibližně patnácti budovami a bylo obehnáno hradbou s pěti vysokými věžemi, s pozlacenými kopulemi. Krom toho měla Ishtar předměstí, tvořená osadami se studnami, které zásobovaly město vodou.

Palácový komplex Editovat

916

Pohled na palác

Palácový komplex ležel ve středu města. Nacházel se zde palác městského města a několik domů, patřících významným osobnostem a personálu paláce. Nacházely se zde i zahrada, která tvořila jednu z mála zelení v této nehostinné oblasti. Palác byl z velké části vytesán do skály, která se majestátně tyčila nad městem a dodávala mu vzevření mocné pevnosti. Na skále nad palácem se tyčily dvě kulaté kopulovité věže, které významně dotvářely panorama města. Palácový komplex byl od samotného města oddělen vlastní hradbou.

Městská část Editovat

915

Ulice v Ishtaře

Městská část Ishtary, sídlo většiny obyvatel se nacházela před palácem. Vedla sem jediná vstupní brána do města. Výstavba Ishtary je svým způsobem výjímečná, nedostatek místa na malém prostoru zde byl skvěle vyřešen. Namísto několikapatrových domů se zde nachází část ulice, kde jsou domy tvořené jednou místností, venku jsou tyto domy spojeny podloubím, na místě kde by pak měla být střecha, prochází ulice v úrovni hradeb, tvořená opět malými domky.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

919

Vstupní brána do města

Ishtar je malé město, přesto je zde spousta zajímavostí. Rozhodně nejzajímavější a nejatraktivnější je zřejmě luxusní palác, který býval správním střediskem nejen města, ale také celého Varantu. V Ishtaře se také nachází mnoho Beliarových svatyní, o které se starají temní mágové. Město má také vlastní arénu, která je však oproti jiným varantský městům tvořená jednoduchou vyvýšenou plochou. Opomenout nesmíme ani místní sklepení. Toto rozsáhlé sklepení propojuje většinu města a dosahuje velké hloubky, bylo určeno ke skladování městských zásob a potravin, které se v hloubce díky chladu tak rychle nekazí. Jak již bylo řečeno napsáno výše, předměstí Ishtary tvoří několik osad životně důležitými studnami, které zásobují město a jeho mramorové nádrže vodou.

Historie Editovat

Ranné dějiny Editovat

920

Pohled na ulici Ishtary

Město Ishtar bylo pravděpodobně vybudováno Beliarovým vyvoleným Zubenem, který jej založil jako panství pro svého temného pána. Ishtar je vybudováno ve hashisinském stylu, avšak některé prvky, například brány jsou jak se zdá zkopírovány podle ruin měst prastarých. Po dlouhá léta Zubenovy vlády zřejmě Ishtar neměla příliš velký význam. Ležela daleko na jihu, mimo hlavní obchodní stezky. Mocnější byla města a osady dále na sever, kde zřejmě vládli Lukkor a Gellon, kteří byli v bitvě poraženi myrtanským králem Rhobarem II. Podle všech známých informací pak Rhobar k Myrtaně připojil celý sever Varantu, jen jih pod vládou Nomádů a zřejmě i Istar zůstaly nezávislé.

Hlavní město Varantu Editovat

92

Mapka města s popisky

Teprve o mnoho let později si Zuben splnil svůj sen. Myrtaňané válčili se skřety a byli drtivě poráženi. Zuben uzavřel se skřety spojenectví a s jejich pomocí dobyl zpět sever pouště. Tímto činem se stal vůbec prvním panovníkem sjednoceného Varantu. Ishtar se tedy stala skutečným hlavním městem pouště, zatímco náboženským střediskem Hashisinů bylo chrámové město Bakaresh. Malé osady a vesnice byly podřízeny Zubenově kontrole, kam posílal s Ishtar inspekce v podobě temných mágů. Ishtar se tak stala významově nejdůležitějším městem Varantu. Ke konci své vlády pak pořádal Zuben v Istaře velkolepou událost, měli se shromáždit ti nejlepší bojovníci a soutěžit spolu o důležitý úkol. Vítěz měl totiž od Zubena dostat tajný úkol, který mohl změnit chod světa a daný bojovník by tím získal i čest a velký respekt. Proto bylo třeba vybrat toho nejdůležitějšího. Zubenův plán však nevyšel, zabil jej jistý bezejmenný, pozdější myrtanský král Rhobar III. Zubenova smrt znamenala rozklad jeho říše a konec Ishtary coby hlavního města.

Současnost Editovat

Po Zubenově smrti se jeho říše rozpadla na několik městských států a jak se zdá, ty začaly válčit mezi sebou. V Ishtaře možná došlo během atentátu na Zubena k povstání otroků, kteří zřejmě získali kontrolu nad městem. To všk nevíme jistě. Víme však, že Rhobar III. zaútočil na Varant a během roka si jej podmanil. Je tudíž pravděpodobné, že Ishtar je v současné době v rukou Myrtaňanů.

Městská vláda Editovat

921

Vstupní brána k paláci

Vládu nad městem po dlouhá léta držel Zuben. Zdá se však, že Zuben zaneprázdněný svými povinnostmi jako vládce Varantu a nejvyšší temný mág osobně město nespravoval. Místo toho byla městská správa rozdělena do rukou několika lidí. Oficiálním správcem byl Muntasir. Ten pečoval o úklid města, organizoval a staral se o otroky a měl na starosti i ubytování návštěvníků města. Krom toho vedl i místní obchody a staral se o zásoby. Vojenským správcem města a trenérem strážných byl pak zřejmě Ugrasal, jeden z nejlepších bojovníků Varantu. Venkovní obvod na předměstích měl na starost strážný vstupní brány do města Asam. Zajímavostí jistě je, že do města mohli vstoupit jen vážené osoby a nebo ti, kteří pro Hashisiny splnili nejdůležitější úkoly. V současné době má město zřejmě myrtanského místodržícího a strážné.

Ekonomika Editovat

922

Osada na předměstí Ishtary

Ishtar ležela mimo hlavní obchodní cesty, cesta do Ishtary vedla téměř středem pouště a tak bylo cestování pro obchodníky velmi obtížné. Přesto byla Ishtar nesmírně bohatým městem. Když se stala hlavním městem, musely malé osady, většinou bohaté na zlaté doly odvádět do Bakareshe náboženský tribut pro Beliara. Je pravděpodobné, že část pokladů vždy putovala do Ishtary do Zubenových rukou. Krom toho byli z Ishtary vysíláni pravidelně výběrčí daní, například mágové z Bakareshe museli odvést Zubenovi pět tisíc zlatých. Do Ishtary zřejmě putoval i tribut skřetů, kteří jej museli platit za možnost konat vykopávky v ruinách prastarých. Tento tribut dosahoval výše 50 000 zlatých. V Ishtaře byl luxus patrný na každém kroku, zlaté amfory, nádoby i mince se daly nalézt všude kam oko dohlédlo. Po Zubenově smrti však zřejmě tyto výdělky skončily.

Obyvatelstvo Editovat

917

Město v noci

Obyvatel v Bakareshi nebylo mnoho, avšak o to víc bylo různorodé. Nejvyšší vrstvu zde tvořili temní mágové, starající se o církevní záležitosti. Městem rázovalo mnoho strážných, dohlížejících na bezpečnost města. Krom toho Ishtar lákala gladiátory ze všech koutů Varantu, zde se střetli ti nejsilnější ze všech. Například gladiátor Emet pocházel až z Laga. Tyto tři skupiny byli vesměs příslušníci Hashisinského národa. Nesmíme však opomenout ani ostatní obyvatele města. Nejpočetnější menšinou byli otroci, kteří pocházeli většinou z nomádských kmenů. Zuben měl také harém, kde mu zábavu obstarávaly ty nejkrásnější tanečnice-otrokyně v zemi. Jako rarita v Ishtaře proslul zřejmě kovář Sven, pocházející s takové dáli jakou byla severská země Nordmar. Ovšem za proslulé nordmarské kováře neváhal, jak se zdá platit ani samotný Zuben.

Přírodní podmínky Editovat

918

Večerní počasí ve městě

Ishtar je krom svých jiných nej také nejjižněji položeným lidským sídlem na kontinentu. Leží na samém jihozápadě Varantu. Krajina kolem města je bezútěšná, holá skaliska a písečné duny. Na západě jsou jen rozsáhlá pohoří, za kterými se nachází neznámá země. Na jihu od města omývá Myrtanské moře pobřeží Varantu, avšak díky horám je pro město moře nedostupné. Na severozápadě se pak nacházejí studny s vodou. Palmové lesy jsou ve zdejší oblasti spíše unikátem. Na sever pak vede dlouhá cesta až do Bragy, která je jedinou dobře schůdnou cestou spojující Ishtar ze světem. Podnebí je zde suché a často jsou zde písečné bouře, před kterými chrání obyvatele právě městské hradby. Ishtara samotná je opevněna jen z poloviny, její přírodní hradbu tvoří na západě vysoká skála.