FANDOM


Eye of innos

Innosovo oko

Innosovo oko je prastarý artefakt Kruhu Ohně. Ve starých spisech je psáno, že Oko umožňuje jeho nositeli komunikovat s draky. Legendy praví, že sám Innos propůjčil Oku část své síly. Jen Innosův vyvolený může tento amulet nasadit a užívat jeho nesmírné moci.

Amulet byl ukryt v bezpečí Innosova kláštera na Khorinisu, střežen ze ctí a pokorou, Nejvyšší radou Ohně, místními mágy a novici. Jednou ze schopností oka je mluvit z draky a zároveň jim sebrat část jejich síly, čímž je učinit zranitelnějšími. Takto oko spotřebuje veškerou svou sílu a musí být dobyto pomocí dráčího srdce. Bezejmenný tuto schopnost použil, zjistil, kdo je pánem draků a zjistil, kde je jeho sídlo. S pomocí síly Oka bezejmenný porazil všechny draky, včetně jejich mistra, Nemrtvého draka.

Oko bylo později svěřeno do opatrovnictví Miltenovi, který jej vzal sebou do kláštera v Nordmaru. Avšak za občanské války byl unesen na příkaz Thoruse, který se stal pánem skřetů v Trelis. Thorus a jeho černí mágové oko znesvětili a s jeho pomocí povolali na svět hrozivou bestii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki