FANDOM


Screen0028

Vengardský chrám

Innosův chrám ve Vengardu je největším chrámem v říši a je sídlem nejvyššího mága a náboženským centrem Myrtany.

Historie Editovat

Chrám byl patrně vystavěn za vlády krále Rhobara I. pro potřeby Mágů Ohně a stal se sídlem nejvyššího mága Ohně v království. Právě v tomto chrámu mohl být korunován jeho syn Rhobar II. Za vlády Rhobara II. vypukla Velká skřetí válka, když byly hradby Vengardu prolomeny, několik vojáků v čele s paladinem Markusem se ukrylo právě ve zdejším chrámu. Chrám se tak vedle hradu stal jediným místem, které nebylo skřety dobyto. Po ukončení války byl chrám opraven a je opět hlavním náboženským centrem Myrtany.

Architektura a popis stavby Editovat

858

Interiér chrámu

Innosův chrám je stavěn v typickém Myrtanském architenotickém stylu. Dolní části chrámu jsou vystavěny s kamene, zatímco horní jsou dřevěné. Chrám má dvě kulaté věže. Ve vnitř je jedna velká místnost, která tvoří hlavní loď. Na konci chrámu je Innosova socha a jakési podium, na kterém mágové káží lidu. Místnost se sochou je kulatého tvaru a její střechu tvoří nádherná zlatá kupole, která je zdáli nepřehlédnutelná. Vedle hlavní lodi je jakási postraní komnata, která byla zřejmě obytnou místností mágů. Celý chrám je nádherně prozářený, díky štíhlím klenutým oknům. Co se polohy týče, nachází se chrám na severovýchodě města.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki