FANDOM


56.jpg

Geldernský chrám

Innosův chrám v Geldernu byl jedním z největších chrámů Myrtany a církevním střediskem celé západní oblasti říše. Později se chrám stal sídlem městského vládce.

Historie Editovat

Geldernský chrám byl pravděpodobně vybudován současně se založením města. Chrám se brzy stal církevním střediskem západní Myrtany a jedním z nejdůležitějších chrámů vůbec. Je pravděpodobné, že město Geldern narozdíl od ostatních myrtanských osad, bylo pod přímou správou církve. Chrám byl pravděpodobně sídlem nejvyššího mága města a současně správce města, spojených v jedné osobě. Po pádu města do rukou skřetů, se v chrámu usídlil skřetí správce města šaman Grok. Avšak později byli skřeti vypuzeni s pomocí hraničářů a povstalých otroků. Celé povstání zorganizovali mág Ohně Marius a bezejmenný. Po vypuzení skřetů se v chrámu jako nový pán města usídlil Inog. Ovšem je dost možné, že nový král Rhobar III. Inoga ovolal a vrátil chrám opět do rukou církve.

Architektura a popis stavby Editovat

394.jpg

Interiér chrámu

Chrám je vystavěn v typickém myrtanském slohu. Má dvě věže, loď s otevřenou střechou a hlavní kruhovou část chrámu, jejíž střechu tvoří zlatá kopule. Hlavní loď je skromně zařízená místonost. Zato kruhová místnost za ní, kde se obvykle nachází oltář, je luxusně vybavená několika drahými, snad mramorovými podstavci na oheň. Uprostřed naproti vchodu je umístěn trůn s nebesy. Nacházelo se zde také několik podstavců s knihami a stolky s pozlacenými deskami. Poslední část chrámů tvořila obytná místnost, odkud byl vchod do chrámové zahrady, která se nacházela na kopci mezi hradbami a chrámem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki