FANDOM


1010
Gorn
Životopisné údaje
Cech

Žoldák, Drakobijce

Hodnost

Pán Gothy

Národnost

Jižan

Lokace

Nový tábor (G1), Starý hrad, Onarova farma (G2), Ardea, Gotha (G3 - G3:FG)

Gorn byl jedním z nejlepších a nejsilnějších bojovníků v historii Myrtany. Podle všeho se narodil na Torgaanu, jednom z Jižních ostrovů. Za neznámý prohřešek byl vhozen za magickou bariéru nad Hornickým údolím, kde navázal celoživotní přátelství a stal se žoldákem. Po pádu bariéry se připojil k drakobijcům a nakonec se svými nejlepšími přáteli putoval na Irdorath. Po Irdorathu putovali přátelé na pevninu, kde se Gorn připojil k povstaleckému hnutí proti Skřetům, díky tomu se nakonec stal pánem Gothy. Jako vládce Gothy poměřil Gorn síly s Thorusem a jeho skřety, po vítězství uznal bezejmenného hrdinu za nového krále Myrtany, jako Rhobara III. Nakonec doprovodil krále i na Jižní ostrovy, zde byl však král ovládnut démonem a Gorn vyhnán od dvora. Gorn pak nějaký čas působil jako velitel strážných ve Stewarku, nakonec se vrátil ke dvoru do Thorniary.

Životopis Editovat

Ranný život Editovat

Gorn patrně pochází z Jižních Ostrovů, konkrétně tropického ostrova Torgaan. Zde se pravděpodobně naučil svým schopnostem, ponejvíce zacházení s obouruční sekerou. Později pravděpodobně spáchal nějaký zločin proti království a byl za to odsouzen k doživotí za bariérou na ostrově Khorinis.

Na ostrově Khorinis Editovat

Za bariérou Editovat

Gorn1

Gorn za časů bariéry

Za magickou bariérou se Gorn připojil k Novému táboru, a sloužil zde jako žoldák Mágů Vody. Zdá se, že právě zde se seznámil a spřátelil s velitelem žoldáků, Leem. Gorn za bariérou poznal i své další přátele, Lestera, Miltena a Diega. Společně se svými dvěma přáteli se pak Gorn pravidelně scházel na tajném místě, kde probírali nejnovější události v Hornickém údolí. Další zajímavostí je, že Gorn, ačkoliv byl žoldák se s oblibou účastnil, spolu s bandity přepadávání karavan, patřících Starému táboru.

Gorn se nakonec spřátelil i s dalším trestancem, budoucím bezejmenným hrdinou. Mágové Vody měli plán jak zničit magickou bariéru okolo Hornického údolí, k tomu potřebovali získat pět ohnisek. A právě bezejmenný se do tohoto plánu s velkou vervou zapojil. Gorn při jedné příležitosti odcestoval do rozvalin starého kláštera, kde chtěl zjistit něco o mniších, kteří jej dříve obývali, ti prý byli schopní se transformovat v podobu zvířat. Gorn se zde setkal s bezejmenným a pomohl mu získat ohniskový kámen, zatímco hrdina mu na oplátku, pomáhal prozkoumat klášter.

Po tomto dobrodružství se Gorn vrátil zpět do Nového tábora, kde se zatím odehrála znepokojivá událost. Starý důl, patřící Starému táboru se totiž zhroutil a tak se Gomez vyslal družinu, která vpadla přes hory do Svobodného dolu, patřícímu Novému táboru. Gomez totiž potřeboval získat nový zdroj magické rudy, kterou by pak dodával králi. Gorn se rozhodl jednat a společně s bezejmenným důl, po krvavé bitvě opět osvobodil. Po této bitvě se Gorn sešel se svými přáteli opět na tajném místě, kde s Diegem setrvali až do pádu bariéry, která byla zničena bezejmenným, když porazil arcidémona Spáče.

Po pádu bariéry Editovat

1269

Gorn jako drakobijce

Gorn se pokusil společně s ostatními ihned po pádu bariéry uprchnout do Údolí Khorinisu. Při pokusu o útěk byl však zajat paladiny a odvlečen na Starý hrad, kde byl uvězněn. Jelikož Gorn při zatýkání klad odpor, rozhodl Garond, pán hradu za všechny jeho zločiny o trestu smrti, který měl být odstrašujícím případem pro všechny ostatní. Nakonec však na hrad dorazil bezejmenný, který poté co se dozvěděl o Gornově situaci začal usilovat o jeho propuštění. Garond požadoval za Gorovo propuštění nemalou částku, tisíc zlatých. Díky Miltenovi, bezejmennému a Diegovi se nakonec částku podařilo sehnat a Gorn byl propuštěn. Jakmile to bylo možné, vydali se Gorn s Miltenem zpět do údolí Khorinisu.

Zde se Gorn připojil k Leeovi, který zatím sehnal pro sebe a své muže práci na Onarově farmě. Brzy se však Gorn opět vrátil do Hornického údolí, nyní se skupinou drakobijců, lačných po zisku pokladů zdejších draků. Gorn se zde zabýval hlavně bojem se skřety a po té co bezejmenný zabil všechny draky se vrátil zpět k Leeovi. Nakonec Gorn doprovodil společně se svými přáteli bezejmenného na lodi Esmeraldě na Irdorath, a po zabití Nemrtvého draka přátelé vypluli směrem na pevninu.

Na pevnině Editovat

Člen povstaleckého hnutí Editovat

1011

Gorn na pevnině

Sotva přátelé přistáli, zjistili, že Myrtana se nalézá pod nadvládou skřetů. Přátelé ihned se skřety změřili síly a porazili je v Ardee. Mezitím jim však stačili nechráněnou loď ukrást piráti, i s pokladem Nemrtvého draka. Gorn se pak rozhodl připojit k povstalcům a společně s bezejmenným cestoval nejprve do povstaleckého tábora na pobřeží - Reddocku. Jakmile se trochu zorientoval v místních poměrech, odcestoval do rebelského tábora Okara a zde nabídl své služby místnímu vůdci paladinovi Rolandovi.

Gorn byl jako velitel skupiny rebelů vyslán do prokleté pevnosti Gothy, ve které však řádil strašlivý démon, který proměnil zdejší posádku v nemrtvé. Ještě před tím dostal Gorn artefakt, který jej měl ochránit. Úkolem této statečné družiny bylo získání teleportačního kamene do Vengardu, aby se povstalci mohli spojit s králem Rhobarem II. I přesto, že měli artefakt, byli rebelové poraženi a Gorn se nakonec spasil útěkem. Ke své smůle vběhl přímo do tábora skřetů pod hradem. Velitel Potros jej zajal a chystal se ho popravit. Nakonec Gorna zachránil opět bezejmenný a společnými silami osvobodili Gothu. Gorn zde zůstal, aby dohlédl na obnovu pevnosti.

Pán Gothy Editovat

1012

Gorn jako pán Gothy

Velká skřetí válka na pevnině byla nakonec ukončena bezejmenným, poté co zbavil svět vlivu Bohů. Král Rhobar II. byl mrtev a Myrtana rozdělena na několik městských států. Gornovi se podařilo udržet se v Gothe a navrch získat ještě mocnou pevnost Faring. Nastala doba krátkého a křehkého míru. Nakonec se však rozhořel nový konflikt, na jihu se skřeti stále drželi, navíc se do jejich čela postavil, stejně proslulý bojovník jako sám Gorn - Thorus. Bylo jasné, že válka vedená dvěma tvrdými muži, bude krvavá.

König Rhobar III

Gorn u vyhlášení bezejmenného králem Rhobarem III.

Gorn udržoval ve svém panství tvrdou kázeň. Na jeho stranu se připojilo i mnoho nordmarských žoldnéřů. Aby byla armáda co největší, byli do ní odváděni i prostí rolníci, kteří byli podrobeni tvrdému tréninku. Do Trelis, ovládaného Thorusem byli vysláni i špehové. Thorus se snažil nad Gornem zvítězit i s pomocí nečestných skutků, povolal černé mágy, kteří měli vyvolat bestii, schopnou zničit Gornovy síly jednou pro vždy. Bezejmenný sledoval situaci v Myrtaně s velkou nechutí a rozhodl se vrátit, aby ji sjednotil. Nakonec se právě díky němu postavil na stranu Gorna i Lee, vládnoucí jako regent ve Vengardu. Společnými silami vyhráli bitvu proti černému mágovi, tzv. Vyvolávači. Nakonec bezejmenný porazil i Bestii, kterou Vyvolávač stačil vyvolat v Myrtaně. Gorn poté uznal spolu s ostatními bezejmenného za krále Myrtany, jako Rhobara III. A dal se do jeho služeb.

Na Jižních ostrovech Editovat

Rhobar III. začal ihned po nástupu do úřadu s dobýváním ztracených území. Jeho tažení jej nakonec zavedla i na Jižní ostrovy, kde se rozpoutala krutá válka. Během plavby se však králova mysl zatemnila, získal nad ním kontrolu totiž mocný démon. Armáda dobyla Thorniaru, kde se pak královský dvůr usadil. Rozhodující vliv zde získal prohnaný Drurhang, který očernil královy přátele před lordem Hagenem, ten je pak dal vyhnat včetně Gorna od dvora.

334

Gorn jako kapitán stráže ve Stewarku

Gorn si brzy našel novou práci ve Stewarku. Díky jeho proslulé pověsti pro něj nebyl problém, stát se kapitánem městské stráže. Gorn a jeho přátelé se pak snažili překazit plány myrtanských na ovládnutí ostrova, zřejmě tušili, že král není sám sebou. Tak například Gorn a Diego ubránili krčmu u Rozštěpené panny před nájezdem myrtanských žoldáků, kde Gorn chvíli před tím zachránil i jednu dívku, snad Jilvii před znásilněním. Ve Stewarku Gorna znepokojilo, když byl jeho přítel Diego falešně obviněn z vraždy baronova rádce a uvězněn. Nemohl však otevřeně vystoupit a tak nakonec celou záhadu vyšetřil mladík, pocházející s Feshyru, který se brzy měl stát novým hrdinou.

Po Diegově propuštění odcestovali přátelé lodí do Thorniary, kde se stala skutečná pohroma. Mrtví z bitvy v Thorniarské rokle, byli proměněni temnými silami v nemrtvé a zaútočili na město, spolupracoval s nimi i Drurhag a jeho žoldáci, který se pokusil zavraždit krále. Gorn sám osvobodil od nemrtých alespoň kupeckou čtvrť, kam se mohli v bezpečí vrátit obyvatelé města. Když do města dorazil hrdina s Feshyru a pomohl osvobodit město, zjevil se Gornovi Xardas a nařídil mu, aby pro hrdinu vyčistil cestu ke hřbitovu. Gorn vyčistil cestu, avšak na kobky už mu nezbylo dost síly. Hořce si postěžoval, že stárne, zatímco dříve dokázal bojovat ve dne v noci. Díky hrdinovi byl král od démona osvobozen a všichni přátelé se mohli opět vrátit ke dvoru.

Pád Setarrifu Editovat

Po králově osvobození ze spárů démona se Gorn a jeho přátelé vydali do Setarrifu, aby zjistili co se zde děje. Král Ethorn totiž ve víře, že zachrání své království, přivolal pod Thorusovým tlakem do města démona s Rhobarova těla. Démon však proměnil město v trosky. Milten potřeboval otevřít dveře do pohřebního chrámu setarrifských králů. To bylo možné pouze po získání čtyř klíčů. Gorn byl vyslán, aby získal jeden s těchto klíčů, takzvaný Kámen Zdraví. Ten měl u sebe zrádný Thorus, starý Gornův nepřítel. Gorn se proto vydal do Thorusova stanoviště u strážní věže, na sever od města. Oba nepřátelé se střetli v souboji, ve kterém Gorn porazil Thora společně s jeho třemi skřety. Thorus se pak stal Gornovým zajatcem. Gorn získal kámen Zdraví a Thoruse uvěznil v truhle. Gorn pak předal bezejmennému pastýři kámen zdraví a řekl, že Thorus dojde zaslouženému trestu. Poté, co bezejmenný porazil démona, byla zahájena mírová jednání a zdá se, že se Gorn vrátil ke dvoru krále Rhobara.

Fyzický vzhled Editovat

Gorn byl svalnaté a robustní postavy. Pro barvu pleti se mu přezdívalo "Černý válečník". Po celá léta nosíval krátký sestřih a jeho vlasy byly černé, charakteristický pro Gorna byl i jeho knír. Gorn měl také poměrně velký rozložitý nos. Za časů bariéry a poté nosíval Gorn žoldnéřskou zbroj, když působil u drakobijců, nosil jejich zbroj. Na pevnině zvolil oděv podobný nordmarské módě a na Argaanu nosil koženou zbroj.

Osobnost a vlastnosti Editovat

Gorn byl stejně jako jiní jižanští válečníci dost rázným mužem, který nešel pro ránu daleko. Byl však příjemným a veselým společníkem, který nešetřil humornými řečmi a přirovnávání. Jeho přátelé, stejně jako nepřátelé k němu chovali velký respekt a málokdo jej chtěl mít za nepřítele. Pokud bylo třeba rychlého boje, nikdo neváhal svěřit takový úkol právě Gornovi. Naopak při řešení diplomatických záležitostí se jeho přátelé, snažili Gorna držet dále, protože věděli, že se do všeho vrhá po hlavě. Stejně jako zkritizovat však Gorn uměl i pochválit, a pokud někomu Gorn pochválil jeho bojové úmění, už to něco znamenalo.

Schopnosti Editovat

  • Skvělý bojovník: Gorn byl jak již je psáno výše skvělým bojovníkem, v boji se vyznačoval tvrdostí a divokostí a budil u nepřátel hrůzu.
  • Vojevůdce: Gorn za svého panování také projevil velké vojevůdcovské schopnosti, válku mezi ním a Thorusem sledoval se zatejeným dechem celý svět.
  • Mistr v boji se sekyrou: Gornovou nejoblíbenější zbraní byla sekyra. Vlastnil obrovskou sekyru, kterou by jen tak někdo neuzvedl, díky své síle s ní však byl schopen máchat s neuvěřitelnou lehkostí a rozdávat o to tvrdší rány.

Vztahy Editovat

Lee Editovat

Leeho Gorn poznal pravděpodobně za časů bariéry. Pod Leeovým vedením působil Gorn jako žoldák a zdá se, že se v té době oba muži spřátelili. Lee pak vážně litoval, když byl Gorn zajat paladiny a hledal možnosti, jak jej z vězení dostat. Nakonec oba muži cestovali po boku bezejmenného na pevninu, kde se rozdělili. Gorn chtěl v Gothe pod záminkou, že pracuje pro Rolanda získat teleportační runu do Vengardu, aby ji mohl předat Leemu. Ten se chtěl totiž králi Rhobarovi II. pomstít za to, že jej dal vhodit za bariéru. Lee také významně Gornovi pomohl v boji proti Thorusovi, přestože se s počátku pokoušel zůstat neutrální. Nakonec oba muži uznali bezejmenného jako Rhobara III. za krále a cestovali s ním na Jižní ostrovy.

Diego Editovat

426

Diego

Diego a Gorn se poznali opět, zřejmě za magickou bariérou. Společně se scházeli na tajných schůzkách společně s Miltenem a Lesterem a řešili nejnovější události v kolonii. Po pádu bariéry se nakonec přátelé připojili k bezejmennému a jeho plavbě na Irdorath. Na pevnině se na nějakou dobu rozdělili a znovu se setkali u dvora krále Rhobara III., se kterým cestovali na Jižní ostrovy, kde byli oba vyhnáni od dvora. Gorn a Diego pak udržovali vzájemnou spolupráci, porazili Drurhangovi žoldáky v Rozštěpené panně. Gorn se také výraznou měrou podílel na Diegově propuštění z vězení ve Stewarku. Společně pak také odpluli do Thorniary, kde se snažili dostat ke svému příteli králi. Když byl Rhobar III. osvobozen od kletby, mohli se všichni přátelé opět vrátit ke dvoru.

Milten Editovat

589

Milten

Milten a Gorn se setkali za bariérou. Kde jak již bylo psáno konali pravidelná setkání s Lesterem a Diegem. Po pádu bariéry přispěl Milten na výkupné, které dostalo Gorna z vězení. Oba pak společně cestovali do údolí Khorinisu, nakonec se setkali na palubě Esmeraldy. Na pevnině se na nějakou dobu rozdělili. Když byl Milten zajat Thorusem, usiloval Gorn o jeho osvobození, což se nakonec s pomocí jeho špeha a bezejmenného podařilo. Společnými silami také porazili Vyvolávače. Na Jižních ostrovech se rozdělili a nakonec znovu sešli při finální bitvě v Thorniaře.

Lester Editovat

Lester a Gorn se opět poznali za magickou bariérou. Po pádu bariéry se pak znovu setkali až na palubě Esmeraldy. Na pevnině se jejich cesty opět rozdělily a nakonec spojili u dvora krále Rhobara III. Na Jižních ostrovech pak společnými silami zasáhli v Thorniaře.

Rhobar III. Editovat

504

Rhobar III.

Gorn poznal krále Rhobara III. jako bezejmenného trestance za magickou bariérou. Významně mu pomohl při získávání ohniska a později společnými silami ještě osvobodili Svobodný důl. Po pádu bariéry se bezejmenný zasloužil o Gornovo propuštění z vězení na Starém hradě. Na pevnině hrdina opět Gorna osvobodil tentokrát ze zajetí skřetů. Společně pak porazili démona Gothy a osvobodili ji. Za občanské války v Myrtaně se postavili Thorusovi a zvítězili nad Vyvolávačem. Poté Gorn uznal bezejmenného za krále Myrtany. Když se na Jižních ostrovech král na čas dostal z moci démona, zeptal se jako první, kde je Gorn.

Thorus Editovat

Thorus byl Gornovým rivalem za války v Myrtaně. Oba muži pocházeli s Torgaanu a byli si některými vlastnostmi značně podobní. Jejich válka přerostla v osobní nenávist a nevraživost. Když Thorus nakonec uprchl, Gorn se ani neradoval ze zabití bestie a litoval, že Thorus uprchl. Na Argaanu stojí oba muži opět na opačné straně.

Vybrané citáty Editovat

Zde najdete vybrané citáty, které Gorn pronesl.

Když jsem Renwicka nesl do vězení, přehodil jsem si ho přes rameno. Křičel a mlel sebou jak čuník před zabijačkou. Už jsi ho tam dole navštívil? Je to fakt nádhernej pohled. A k tomu ještě ta krysa Mermund. Ty jejich pitomý ksichty, to byl pohled pro bohy! Tohohle se nikdy nenabažím.

—Gorn o Renwickovi, ArcaniA: Gothic 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki