FANDOM


Geldernské hradby tvořily ze dvou stran opevnění města Geldern.

58

Geldernské hradby a Jižní brána

Městské hradby Editovat

Hradby byly vystavěny pravděpodobně současně s výstavbou města. Obrana Geldernu byla klíčová, především díky zlatému dolu, nacházejícím se uvnitř za hradbami i ochraně dolů vně městských hradeb. Narozdíl od jiných velkých měst v Myrtaně měl však Geldern relativně slabé opevnění. Nacházel se totiž daleko na západě, kde byl útok nepřítele nepravděpodobný. Geldern je také jediné myrtanské město, které nemá vlastní hrad. Geldern byl paradoxně ke své poloze mimo hlavní oblasti království, druhým městem dobytým skřety. Ovšem je možné, že město vůbec nebylo dobyto. Narozdíl od Montery a Vengardu měl Geldern neporušené hradby, je tedy možné že město kapitulovalo. Ale je také možné, že skřeti hradby opravili, jelikož měli město ve svých rukách pět dlouhých let. Hradby měřily okolo osmi metrů, byly vystavěny z kamene a měly cimbuří zastřešené dřevěnou střechou. Město Geldern také nemá, tak jak je obyvyklé u jiných myrtanských měst, silné vysoké věže. Město je de facto usazeno na horském sedle mezi dvěma vysokými horami, díky tomu, není třeba, aby bylo opevněno ze všech stran. Město je tedy opevněno pouze na jihu a severu.

Brány Editovat

Geldern měl dvě brány, jednu na severu a jednu na jihu.

Jižní brána Editovat

Jižní brána byla hlavním vchodem do města. Procházela jí důležitá obchodní tepna, silnice z Geldernu do Trelis. Brána byla později, po osvobození města od skřetů silně střežena, jelikož riziko skřetího útoku bylo stále velmi velké.

Severní brána Editovat

55

Severní brána

Severní brána byla druhým vstupem do města. Procházela jí cesta do Sildenu. Je velmi pravděpodobné, že právě tudy, poté co obsadili Silden vstoupili skřeti do města. Později tato brána s hradbou byla střežena jen povrchně, protože se nepředpokládal žádný další útok s této strany.

Věže Editovat

Celkový úsek Geldernských hradeb byl krátký. Proto opevnění nemělo příliš věží. Čtyři věže byly vybudovány v jižní hradbě, zatímco další dvě v severní. Celkově měl tedy Geldern šest obyčejných kruhových věží.

Městská posádka Editovat

Geldern neměl nikdy příliš velkou posádku. Po osvobození města zde bylo několik málo mužů, kteří střežili úseky hradeb, zatímco skupina mužů střežila město u nedaleké cesty na jihu od hradeb.

Odkazy Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki